Bảo hiểm quan quan trọng như thế nào?

Kelly Nguyen
Posts: 164
Joined: Fri Apr 15, 2016 8:53 am

Bảo hiểm quan quan trọng như thế nào?

Postby Kelly Nguyen » Sat Apr 08, 2017 3:01 pm

Phí bảo hiểm KHÔNG tương thích với các khoản trợ cấp y tế được cung cấp. Chương trình này chỉ bao gồm chi phí nằm viện và phẫu thuật mà không phải là điều trị ngoại trú. Người sử dụng lao động / nhân viên vẫn phải chịu những chi phí y tế này. Hầu hết các nhà tuyển dụng quản lý chi phí y tế Foreign workers hospitalisation scheme của họ trên cơ sở phát sinh thông qua các bác sĩ, phòng khám và bệnh viện tại các phòng mạch.


Ngoài ra, người sử dụng lao động trong lĩnh vực sản xuất phải bao gồm các công nhân nước ngoài theo Chương trình bồi thường domestic maid insurance scheme Lao động nước ngoài cho các bệnh xảy ra do đặc tính nghề nghiệp và tai nạn. Một số công ty cung cấp thêm bảo hiểm theo chương trình nằm viện và phẫu thuật nhóm.


Nhân viên không phải trả bất cứ chi phí nào. Bảo hiểm y tế phải được thanh toán bất kể nhân viên có sử dụng stationary stickers hay không. Chính phủ của các nước cũng yêu cầu người sử dụng lao động trong khu vực sản xuất cung cấp trợ cấp y tế miễn phí cho công dân của họ như là một phần của các điều khoản và điều kiện trong hợp đồng dịch vụ.
Vay tín chấp bank housing loan interest rate lãi suất thấp | Máy tính tiền cash register Malaysia đa năng |

Return to “Chia Sẻ Nguồn Backlink”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests