Page 1 of 1

Vòng tay đá Obsidian Rainbow 12 ly may mắn

Posted: Mon Mar 12, 2018 7:29 am
by truongnx
Đặc điểm của đá núi lửa:
  • Nhóm: đá núi lửa
  • Độ cứng theo thang Mohs: 5 - 5,5
  • Tỷ trọng: 2,5
Đá núi lửa Obsidian rainbow được sinh ra trong giai đoạn vận động của núi lửa, có trong mình năng lượng trong khoảng trường to, nên có đa dạng tác dụng phong thủy mạnh mẽ.
Đá núi lửa mang thể được khai thác trong khoảng phổ quát nơi trên thế giới, phổ thông là Ấn Độ, Pakistan, Indonesia...
Vòng tay phong thủy đá núi lửa Obsidian rainbow 12 ly với tác dụng thanh tẩy, hóa giải nút thắt năng lượng trong thân thể. Đặt vòng tay đá núi lửa dọc theo xương sống trên lưng, chủ sở hữu sẽ được đả thông kinh lạc, điều hòa mạch máu trong thân thể. Đá núi lửa còn là bảo vật trừ tà hiệu nghiệm.
Vòng tay đá núi lửa Obsidian rainbow hợp sở hữu người mệnh Thủy, mệnh Mộc.
Image
Nước đá Obsidian rainbow
Image
Vòng tay đá trừ tà kiến hiệu
Theo http://mixi.vn