TỔNG BI THƠ: PHÁT BIỂU NÓNG

baohungthinh39
Posts: 63
Joined: Tue Jan 03, 2017 11:58 pm

TỔNG BI THƠ: PHÁT BIỂU NÓNG

Postby baohungthinh39 » Thu Oct 12, 2017 9:27 am

Tổng bí thơ: 'Giữ lò nóng để giữ lòng dân là giữ cái gì????????
Người đứng đầu Đảng cho biết, các cán bộ bị kỷ luật vừa qua đã tâm phục, khẩu phục, có người còn nói cảm ơn tổ chức

http://vietbaoonline24h.blogspot.com/2017/10/tong-bi-thu-giu-lo-nong-e-giu-long-dan.html
hungthinhbds.net

Return to “Tuyển Dụng Việc Làm”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest