Page 1 of 1

TỔNG BI THƠ: PHÁT BIỂU NÓNG

Posted: Thu Oct 12, 2017 9:27 am
by baohungthinh39
Tổng bí thơ: 'Giữ lò nóng để giữ lòng dân là giữ cái gì????????
Người đứng đầu Đảng cho biết, các cán bộ bị kỷ luật vừa qua đã tâm phục, khẩu phục, có người còn nói cảm ơn tổ chức

http://vietbaoonline24h.blogspot.com/2017/10/tong-bi-thu-giu-lo-nong-e-giu-long-dan.html