abort là gì

/ə'bɔ:t/

Chuyên ngành

Toán & tin yêu

bỏ ngang

Giải quí VN: Hủy vứt một công tác, một mệnh lệnh, hoặc một giấy tờ thủ tục trong những lúc đang được tiến hành. Kết giục không bình thường.

hủy
bãi bỏ

Giải quí VN: Hủy vứt một công tác, một mệnh lệnh, hoặc một giấy tờ thủ tục trong những lúc đang được tiến hành. Kết giục không bình thường.

Bạn đang xem: abort là gì

Y học

Chặn tiến thủ triển Sảy bầu Không cải tiến và phát triển, thui

Điện tử & viễn thông

cắt mạch tương đối sớm

Kỹ thuật công cộng

bỏ
hủy bỏ
kết giục bất thường
ngừng
program abort
sự ngừng chương trình
ngưng ngừng tương đối sớm
gạt bỏ
phá hủy
phá thai
sự hủy

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
arrest , break off , đường dây nóng it quits , đường dây nóng off , kiểm tra , cut off , drop , over , fail , halt , interrupt , knock it off , lắc off * , nullify , scrap , scratch , scrub * , terminate , miscarry , slip

Từ trái khoáy nghĩa

Xem thêm: Tại sao nên sở hữu một đôi giày Converse chính hãng?

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ