adjustment là gì

 • TỪ ĐIỂN
 • CHỦ ĐỀ

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Bạn đang xem: adjustment là gì


/ə'dʤʌstmənt/

Thêm vô tự điển của tôi

chưa sở hữu công ty đề
 • danh từ

  sự sửa lại mang đến đích thị, sự kiểm soát và điều chỉnh, sự chỉnh lý

  adjustment in direction

  (quân sự) sự kiểm soát và điều chỉnh hướng

  Xem thêm: 15 tiếng anh đọc là gì

  adjustment in range

  (quân sự) sự kiểm soát và điều chỉnh tầm

 • sự hoà giải, sự dàn xếp (mối bất hoà, cuộc phân giành...)

  Từ ngay gần giống

  maladjustment self-adjustment readjustmentTừ vựng giờ đồng hồ Anh theo gót công ty đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Xem thêm: spectrum là gì

  Từ vựng giờ đồng hồ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản