allocation là gì

/æ,lə'keiʃn/

Thông dụng

Danh từ

Sự chỉ định; sự người sử dụng (một số chi phí nhập việc gì)
Sự cung cấp cho
Sự phân phối, sự phân phát; sự phân chia phần; phần được phân chia, phần được phân phối, phần được cấp
Sự xác định rõ vị trí

Chuyên ngành

Xây dựng

quá trình phân phối

Cơ - Điện tử

Sự sắp xếp, sự lắp đặt đặt

Cơ khí & công trình

sự phân vốn

Toán & tin tưởng

quá trình phân phối

Giải mến VN: Là quy trình phân phối những cung nhập một màng lưới nhằm lưu giữ trung tâm cho tới Lúc trở kháng đạt lớn số 1 hoặc là dung tích khoáng sản của trung tâm được đạt cho tới.

Bạn đang xem: allocation là gì

Kỹ thuật cộng đồng

cấp phát
allocation area
vùng cung cấp phát
allocation unit
đơn vị cung cấp phát
automatic storage allocation table
bảng cấp phép bộ lưu trữ tự động động
DAT (diskallocation table)
bảng cấp phép đĩa
disk allocation table
bảng cấp phép đĩa
disk allocation table (DATT)
bảng cấp phép đĩa
dynamic (resource) allocation
cấp trị (tài nguyên) động
dynamic allocation
sự cấp phép động
dynamic resource allocation
cấp thịnh vượng nguyên vẹn động
dynamic storage allocation (DYSTAL)
sự cấp phép bộ lưu trữ động
DYSTAL (dynamicstorage allocation)
sự cấp phép bộ lưu trữ động
FAT (fileallocation table)
bảng cấp phép tập luyện tin
file allocation
sự cấp phép tệp
file allocation table (FAT)
bảng kê cấp phép tệp
file allocation table (FAT)
bản cấp phép tập luyện tin
frequency allocation
sự cấp phép tần số
frequency allocation plan
kế hoạch cấp phép tần số
object allocation
sự cấp phép đối tượng
peripheral allocation table
bảng cấp phép nước ngoài vi
primary space allocation
sự cấp phép vùng sơ cấp
RAB (resourceallocation block)
khối cấp phép tài nguyên
register allocation
sự cấp phép thanh ghi
resource allocation
cấp thịnh vượng nguyên
resource allocation
sự cấp phép nguồn
resource allocation
sự cấp phép tài nguyên
resource allocation block (RAL)
khối cấp phép nguồn
resource allocation, assignment
sự cấp phép tài nguyên
secondary allocation
sự cấp phép loại cấp
STAC (storageallocation and coding program)
chương trình cấp phép và mã hóa cỗ nhớ
static allocation
sự cấp phép tĩnh
static buffer allocation
sự cấp phép vùng đệm tĩnh
static storage allocation
sự cấp phép bộ lưu trữ tĩnh
storage allocation
sự cấp phép cỗ nhớ
storage allocation and coding program (STAC)
chương trình cấp phép và mã hóa cỗ nhớ
swap allocation unit
đơn vị cấp phép tráo đổi
phân bố
Adaptive Channel Allocation (ACA)
phân tía kênh mến ứng
allocation of oil production
phân tía sản lượng dầu
bandwidth allocation
phân té dải tần
Bandwidth Allocation Threshold (BAT)
ngưỡng phân bổ băng thông
Buffer Allocation Size (DQDB, SMDS) (BASIZE)
Quy tế bào phân bổ đệm (DQDB, SMDS)
channel allocation
phân tía kênh
dynamic allocation
phân tía động
dynamic allocation
sự phân bổ động
FAT (fileallocation table)
bảng phân bổ tập luyện tin
file allocation
phân tía tệp
file allocation table (FAT)
bảng phân bổ tập luyện tin
file allocation table (FAT)
bảng phân bổ tệp
file allocation table-FAT
bảng phân bổ tệp
frequency allocation
phân tía tần số
memory allocation
phân tía cỗ nhớ
optimum allocation
sự phân chia tối ưu
pre-allocation
tiền phân bố
radio spectrum allocation
sự phân bổ phổ vô tuyến
register allocation
phân tía thanh ghi
resources allocation
sự phân bổ tài nguyên
Signalling Data Link Allocation (LSDA)
phân tía tuyến số liệu báo hiệu
Signalling Terminal Allocation (STA)
phân tía đầu cuối báo hiệu
space allocation
phân tía ko gian
sub-allocation
sự phân bổ con
sub-allocation
sự phân bổ dưới
time allocation
phân tía thời gian
virtual storage allocation
phân tía bộ lưu trữ ảo
sự tía trí
sự cung cấp kinh phí
sự lăm le vị
field allocation
sự xác định trường
no-write allocation
sự xác định ko ghi
sự phân bổ
dynamic allocation
sự phân bổ động
optimum allocation
sự phân chia tối ưu
radio spectrum allocation
sự phân bổ phổ vô tuyến
resources allocation
sự phân bổ tài nguyên
sub-allocation
sự phân bổ con
sub-allocation
sự phân bổ dưới
sự phân phát
sự phân phối
adaptive channel allocation
sự phân phối kênh mến ứng
allocation of funds
sự phân phối quỹ
allocation of tolerances
sự phân phối dung sai
channel allocation
sự phân phối kênh
dynamic allocation
sự phân phối động
exchange allocation
sự phân phối trao đổi
file allocation
sự phân phối tệp
frequency allocation
sự phân phối tần số
object allocation
sự phân phối đối tượng
overall allocation of tolerances
sự phân phối dung sai toàn bộ
register allocation
sự phân phối thanh ghi
resource allocation
sự phân phối tài nguyên
resource allocation
sự phân phối khoáng sản (nguồn sự trữ)
secondary allocation
sự phân phối loại cấp
spectrum allocation
sự phân phối phổ
static allocation
sự phân phối tĩnh
storage allocation
sự phân phối cỗ nhớ
tiền trợ cấp

Kinh tế

cấp
được phân bổ
phân bố
asset allocation
phân tía tài sản
asset allocation
phân té tài sản
comprehensive tax allocation
sự phân chia thuế tổng hợp
markets and resource allocation
thị ngôi trường và sự phân chia mối cung cấp lực
resources allocation
sự phân chia tài nguyên
share allocation
phân té cổ phiếu
tax allocation
sự phân bổ thuế
tax allocation
sự phân chia thuế
phân phối
allocation cost
phí tổn phân phối
allocation of charges
phân phối chi phí
allocation of funds
phân phối vốn
allocation of labour
phân phối mức độ lao động
allocation of materials
phân phối vật tư
allocation of profits
phân phối lợi nhuận
allocation of resources
phân phối những mối cung cấp lực
allocation of revenue
sự phân phối thu nhập
allocation of samples
sự phân phối mặt hàng mẫu
allocation principle
nguyên tắc phân phối
allocation program
chương trình phân phối
allocation system
chế chừng phân phối
automatic foreign exchange allocation
sự phân phối nước ngoài tệ tự động động
fund allocation
sự phân phối quỹ
on allocation
chờ phân phối
optimal resource allocation
sự phân phối khoáng sản tối ưu
optimum allocation
sự phân phối cho tới ưu đảm bảo chất lượng nhất
product allocation
phân phối sản phẩm
quota allocation
phân phối hạn ngạch
resource allocation
sự phân phối mối cung cấp vốn
số lượng tỷ trọng CP đầu tư

Giải mến VN: Số lượng CP được mua sắm nhập một hạng mục góp vốn đầu tư (portfolio) theo đuổi một tỷ trọng đối chiếu với Bonds, với chi phí mặt mày v.v...

Xem thêm: Tìm hiểu cách phân biệt Nike Air Force 1 rep 11 với giày real

số chi phí hướng dẫn và chỉ định (dùng nhập việc gì)
sự cấp

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
allotment , apportionment , appropriation , portion , quota , ration , share , admeasurement , assignment , dispensation , division , allowance , dole , lot , measure , part , quantum , split