avail là gì

Công cụ cá nhân
 • /ə´veil/

  Thông dụng

  Danh từ

  Điều chất lượng tốt, thuận tiện (chỉ sử dụng trong mỗi phối kết hợp bên dưới đây)
  to be of avail
  có lợi, sở hữu ích
  to be of no avail
  không sở hữu sản phẩm, không tồn tại hiệu suất cao, không tồn tại ích gì, vô ích
  to be of little avail
  không sở hữu sản phẩm gì bao nhiêu, không tồn tại hiệu suất cao gì bao nhiêu, không tồn tại lợi gì mấy
  without avail
  không sở hữu két trái ngược, không tồn tại hiệu suất cao, không tồn tại quyền lợi gì, vô ích
  to [[[work]] hard] to tướng little avail
  (làm việc nhiều mà) không tồn tại sản phẩm gì mấy

  Động từ

  Giúp ích, chất lượng tốt cho
  it availed him nothing
  cái ê chẳng mang lại lợi ích gì mang lại hắn
  to avail oneself of an opportunity
  lợi dụng cơ hôi
  to avail oneself of something
  lợi dụng đồ vật gi, sử dụng cái gì

  hình thái từ

  • Ved: availed
  • Ving:availing

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật công cộng

  có ích

  Kinh tế

  điều sở hữu lợi

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  account , advantage , applicability , appropriateness , fitness , service , usefulness , benefit , profit , utility , blessing , boon , favor , gain
  verb
  account , advantage , answer , be adequate , benefit , fill , fulfill , meet , profit , satisfy , serve , suffice , work , assistance , help , use , utilize , value

  tác fake

  Tìm tăng với Google.com :

  Xem thêm: handset là gì

  NHÀ TÀI TRỢ

  Xem thêm: dawn on là gì