ba trong tiếng anh là gì

Bản dịch của "ba" nhập Anh là gì?

chevron_left

Bạn đang xem: ba trong tiếng anh là gì

chevron_right

Bản dịch

Tuy nhiên, luận án này chú ý nhập ba hướng nhìn chủ yếu...

expand_more However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…

VI

ba chớp tía nhoáng {tính từ}

Ví dụ về phong thái dùng

Vietnamese English Ví dụ theo gót văn cảnh của "ba" nhập Anh

Những câu này nằm trong mối cung cấp phía bên ngoài và hoàn toàn có thể ko đúng đắn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Tuy nhiên, luận án này chú ý nhập ba hướng nhìn chủ yếu...

Xem thêm: consume là gì

However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…

Ông Nguyễn Văn A
219 Đội Cấn, Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926

./... tám giờ ba mươi (phút).

áo bà ba

type of shirt used by south Vietnamese people

Xem thêm: mission là gì