bài tập cộng trừ số hữu tỉ

Rate this post

Chương trình toán học tập lớp 7 nằm trong trừ 2 số hữu tỉ được vận dụng vô thật nhiều bài xích tập dượt và những bài xích đánh giá. Trong nội dung bài viết này tất cả chúng ta nằm trong mò mẫm hiểu cơ hội nằm trong trừ 2 số hữu tỉ và những bài xích tập dượt với đáp án. 

Bạn đang xem: bài tập cộng trừ số hữu tỉ

1. Công trừ 2 số hữu tỉ

Số hữu tỉ là tụ tập những số viết lách bên dưới dạng a/b với b không giống 0. Hoặc hiểu giản dị là toàn bộ những số được viết lách bên dưới dạng thương.

Viết nhì số hữu tỉ x, hắn bên dưới dạng:

x = a/m; hắn = b/m (a, b, m ∈ Z, m > 0)

Khi đó:

2. Quy tắc trả vế vô số hữu tỉ

Khi trả một trong những hạng kể từ vế này thanh lịch vế cơ của một đẳng thức tao nên thay đổi lốt số.

Tổng quát: với từng x, hắn , z ∈ Q, tao có: x + hắn = z ⇒ x = z-y

y đem lốt + khi trả thanh lịch vế nên đối lốt trở nên lốt trừ. 

>>Xem thêm: Bài tâp nhân phân tách số hữu tỉ cụ thể. 

3. Bài tập dượt nằm trong trừ số hữu tỉ

Bài 6 trang 10 sách giáo khóa số hữu tỉ

Bài 2: 

Cộng trừ số hữu tỉ
Cộng trừ số hữu tỉ

Bài 3:

Cộng trừ số hữu tỉ
Cộng trừ số hữu tỉ

Xem thêm: subsequent là gì

Bài 9 số hữu tỉ sách giáo khoa trang 10

Bài 10 số hữu tỉ trang 10

Cộng trừ số hữu tỉ
Cộng trừ số hữu tỉ
Cộng trừ số hữu tỉ
Cộng trừ số hữu tỉ

 

Xem thêm: ore là gì