bài tập trắc nghiệm vật lý 11 có đáp án

Tài liệu gồm 130 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Bùi Lê Hoàng Nghĩa, tuyển tập các bài tập trắc nghiệm Vật lý 11 từ cơ bản đến nâng cao, đầy đủ các chuyên đề.

Bạn đang xem: bài tập trắc nghiệm vật lý 11 có đáp án

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1. ĐIỆN TÍCH – ĐIỆN TRƯỜNG 3.
1.1 TÓM TẮT LÝ THUYẾT 3.
1.2 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP 5.
ĐIỆN TÍCH – ĐỊNH LUẬT CU LÔNG 5.
THUYẾT ELECTRON – ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH 7.
ĐIỆN TRƯỜNG VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG – ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN 8.
CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN 11.
ĐIỆN THẾ – HIỆU ĐIỆN THẾ 12.
TỤ ĐIỆN 13.
1.3 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬN DỤNG 15.
CHƯƠNG 2. DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI 23.
2.1 TÓM TẮT LÝ THUYẾT 23.
2.2 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP 25.
DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI – NGUỒN ĐIỆN 25.
ĐIỆN NĂNG – CÔNG SUẤT ĐIỆN 27.
ĐỊNH LUẬT OHM CHO TOÀN MẠCH 29.
ĐOẠN MẠCH CHỨA NGUỒN ĐIỆN – GHÉP NGUỒN ĐIỆN THÀNH BỘ 30.
PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN VỀ TOÀN MẠCH 31.
THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH SUẤT ĐIỆN ĐỘNG 32.
2.3 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬN DỤNG 33.
CHƯƠNG 3. DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG 42.
3.1 TÓM TẮT LÝ THUYẾT 42.
3.2 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP 44.
DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI 44.
DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN 45.
DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ 47.
DÒNG ĐIỆN TRONG CHÂN KHÔNG 48.
DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT BÁN DẪN 49.
3.3 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬN DỤNG 51.
CHƯƠNG 4. TỪ TRƯỜNG 63.
4.1 TÓM TẮT LÝ THUYẾT 63.
4.2 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP 64.
TỪ TRƯỜNG 64.
LỰC TỪ – CẢM ỨNG TỪ 65.
TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN CHẠY TRONG CÁC DÂY DẪN 67.
4.3 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬN DỤNG 69.
CHƯƠNG 5. CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ 78.
5.1 TÓM TẮT LÝ THUYẾT 78.
5.2 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP 78.
TỪ THÔNG – CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ 78.
SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG 80.
TỰ CẢM 80.
5.3 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬN DỤNG 82.
CHƯƠNG 6. KHÚC XẠ ÁNH SÁNG 93.
6.1 TÓM TẮT LÝ THUYẾT 93.
6.2 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP 94.
KHÚC XẠ ÁNH SÁNG 94.
PHẢN XẠ TOÀN PHẦN 95.
6.3 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬN DỤNG 96.
CHƯƠNG 7. MẮT VÀ CÁC DỤNG CỤ QUANG HỌC 102.
7.1 TÓM TẮT LÝ THUYẾT 102.
7.2 BÀI TẬP TRĂC NGHIỆM ÔN TẬP 104.
THẤU KÍNH MỎNG 104.
MẮT 106.
KÍNH LÚP 108.
KÍNH HIỂN VI 109.
KÍNH THIÊN VĂN 110.
THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH PHÂN KÌ 112.
7.3 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬN DỤNG 112.

Xem thêm: consume là gì

[ads]

Xem thêm: legal person là gì