bài tập về câu điều kiện loại 1

Nếu bạn thích nói đến một sự khiếu nại rất có thể xẩy ra vô sau này thì bạn phải dùng câu ĐK loại 1. Đây là một trong những phần cần thiết của ngữ pháp giờ Anh, không những khiến cho bạn nghe phát biểu trôi chảy rộng lớn mà còn phải cho mình thời cơ tạo hình những câu phức tạp rất nhiều. Hôm ni, nằm trong TOPICA NATIVE đánh giá kiến thức và kỹ năng tổng quát tháo và bài bác luyện câu ĐK loại 1 cụ thể, khiến cho bạn thoải mái tự tin rộng lớn Lúc dùng.

Bạn đang xem: bài tập về câu điều kiện loại 1

Xem thêm:

  • Sự hòa hợp ý thân mật công ty ngữ và động từ: Cách dùng và phân chia động từ
  • Cấu trúc với Suggest và cơ hội phân biệt Suggest, Advise, Recommend

1. Câu ĐK loại một là gì?

Câu ĐK loại một là một cấu hình cơ phiên bản cần được biết vô Tiếng Anh

Câu ĐK loại một là một cấu hình cơ phiên bản cần được biết vô Tiếng Anh

Câu ĐK loại 1 bao hàm nhì mệnh đề, một mệnh đề “if” và một mệnh đề chủ yếu. Chúng tớ dùng những dạng động kể từ không giống nhau trong những phần của ĐK loại 1:

Cấu trúc

: If + Simple Present, Subject + will/won’t + Verb.

 

Ví dụ 1:

  • If it rains, I will stay at home page. (Nếu trời mưa , tôi sẽ ở trong nhà.)
  • If I wake up late, I will miss the bus. (Nếu tôi thức dậy muộn, tôi sẽ vứt lỡ chuyến xe pháo buýt.)

Bạn rất có thể hòn đảo ngược trật tự của những mệnh đề. Nếu mệnh đề “if” đứng trước, hay được dùng lốt phẩy . Nếu mệnh đề “if” xếp thứ nhì, ko cần thiết lốt phẩy.

  •  I will stay at home page if it rains. (Tôi tiếp tục ở trong nhà nếu như trời mưa.)

Chúng tớ dùng ‘ may ‘ hoặc ‘ might ‘ nhằm bảo rằng sự khiếu nại vô sau này là rất có thể xẩy ra, tuy nhiên ko chắc chắn rằng.

Ví dụ 2:

  • If you need someone to lớn help you move, I might be able to lớn help. (Nếu bạn phải ai bại liệt khiến cho bạn dịch chuyển, tôi rất có thể gom.)
  • If it’s a sunny day tomorrow, we might have a pool các buổi party. (Nếu ngày mai trời nắng nóng đẹp nhất, tất cả chúng ta rất có thể tổ chức triển khai tiệc bể bơi)

Đôi Lúc tất cả chúng ta dùng ‘be going to’ chứ không ‘will’ vô mệnh đề chủ yếu nhằm nhấn mạnh vấn đề một sản phẩm chắc chắn rằng.

Ví dụ 3:

  • I’m going to give you twenty pounds if you fix my computer for bầm. (Tôi tiếp tục cho mình nhì mươi bảng nếu khách hàng sửa PC mang đến tôi.)
  • I’m going to stay for the weekend if you lượt thích. (Tôi tiếp tục ở lại vào buổi tối cuối tuần nếu khách hàng mến.)
  • If you are not ready, I‘m going to go out without you. (Nếu chúng ta ko sẵn sàng, tôi tiếp tục ra đi ngoài tuy nhiên không tồn tại chúng ta.)
Để nâng cấp chuyên môn Tiếng Anh, tăng thời cơ thăng tiến bộ vô công việc…Tham khảo ngay lập tức khóa đào tạo Tiếng Anh cho những người đi làm việc bên trên TOPICA NATIVE.
Linh động 16 tiết/ ngày.
Giao tiếp thường ngày nằm trong 365 chủ thể thực dắt díu.
Cam kết Output sau 3 mon.
Học và trao thay đổi nằm trong nhà giáo kể từ Châu Âu, Mỹ chỉ với 139k/ngày.
? Bấm ĐK nhằm nhận khóa đào tạo test, thưởng thức sự khác lạ nằm trong TOPICA NATIVE!

TOPICA NATIVE - ĐĂNG KÝ NGAY

2. Bài luyện câu ĐK loại 1

Bài luyện 1 (điền kể từ vô vị trí trống)

1. If she ……………….. (invite) bầm, I ………………. (go)

2. If it …………………. (rain), we ………………… (cancel) the match.

3. If I ……………….. (get) a promotion, I ………………… (buy) a siêu xe.

4. If she ………………. (be late), we …………………. (go) without her.

5. If you ………………. (ask) more politely, I ………………… (buy) you a drink.

6. If you …………………. (not behave), I ………………. (throw) you out.

7. If he ……………….. (win) the first prize, his mother ……………… (be) happy.

8. If he ……………….. (get) proper medical care, he ………………. (survive)

9. If the drought ………………… (continue), plants and animals ………………… (perish).

Answer:

1. If she invites bầm, I will go.

2. If it rains, we will cancel the match.

3. If I get a promotion, I will buy a siêu xe.

4. If she is late, we will go without her.

5. If you ask more politely, I will buy you a drink.

Xem thêm: sick là gì

6. If you don’t behave, I will throw you out.

7. If he wins the first prize, his mother will be happy.

8. If he gets proper medical care, he will survive.

9. If the drought continues, plants and animals will perish.

Bài luyện 2 (điền kể từ vô vị trí trống)

1. If I ……..(to study), I ……..(to pass) the exams.

2. If the sun ………(to shine), we……..(to walk) into town.

3. If he……..(to have) a temperature, he……..(to see) the doctor.

4. If my friends……..(to come), I……..(to be) very happy.

5. If she……..(to earn) a lot of money, she……..(to fly) to Thành Phố New York.

6. If we……..(to travel) to lớn London, we……..(to visit) the museums.

7. If you……..(to wear) sandals in the mountains, you……..(to slip) on the rocks.

8. If Rita……..(to forget) her homework, the teacher……..(to give) her a low mark.

9. If they……..(to go) to lớn the disco, they……..(to listen) to loud music.

10. If you……..(to wait) a minute, I……..(to ask) my parents.

Answer:

1. If I study , I will pass the exams.

2. If the sun shines , we will walk into town.

3. If he has a temperature, he will see the doctor.

4. If my friends come , I will be very happy.

5. If she earns a lot of money, she will fly to lớn Thành Phố New York.

6. If we travel to lớn London, we will visit the museums.

7. If you wear sandals in the mountains, you will slip on the rocks.

8. If Rita forgets her homework, the teacher will give her a low mark.

9. If they go to lớn the disco, they will listen to lớn loud music.

10. If you wait a minute, I will ask my parents.

Xem thêm: lore là gì

Để nâng cấp chuyên môn Tiếng Anh, tăng thời cơ thăng tiến bộ vô công việc…Tham khảo ngay lập tức khóa đào tạo Tiếng Anh cho những người đi làm việc bên trên TOPICA NATIVE.
Linh động 16 tiết/ ngày.
Giao tiếp thường ngày nằm trong 365 chủ thể thực dắt díu.
Cam kết Output sau 3 mon.
Học và trao thay đổi nằm trong nhà giáo kể từ Châu Âu, Mỹ chỉ với 139k/ngày.
? Bấm ĐK nhằm nhận khóa đào tạo test, thưởng thức sự khác lạ nằm trong TOPICA NATIVE!

TOPICA NATIVE - ĐĂNG KÝ NGAY