balcony nghĩa là gì

Bản dịch của "balcony" nhập Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: balcony nghĩa là gì

Bản dịch

Ví dụ về kiểu cách dùng

English Vietnamese Ví dụ theo gót văn cảnh của "balcony" nhập Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và hoàn toàn có thể ko đúng chuẩn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "balcony" nhập một câu

A narrow balcony, accessed from the upstairs hall, is centered above the front door.

Most are three storey brick structures with balconies on the upper floors.

Xem thêm: sick là gì

It features an oriel window, covered wooden balconies, and porches.

The main worship hall and the balcony are on second and third floors.

Xem thêm: drown là gì

Wax eggs were made stuffed with confetti using specially designed machines which the carnivalists threw from balconies.

cách vạc âm