báo cáo chất lượng công trình của đơn vị thi công

Mẫu báo cáo chất lượng công trình của đơn vị thi công là điều mà nhiều người quan tâm hiện nay. Đây là một thủ tục rất quan trọng trong quá trình quản lý chất lượng của công trình. Nó được áp dụng cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan đến lãnh thổ của Việt Nam. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu hơn về thủ tục và mẫu báo cáo chất lượng công trình khi hoàn thành các hạng mục theo quy định mới nhất của luật hiện hành.

Quản lý chất lượng công trình của đơn vị thi công

Điều 25 Nghị định số 46/2015/NĐ – CP đã quy định rất rõ về việc quản lý chất lượng và bảo trì công trình. Như vậy, đơn vị thi công phải có trách nhiệm tiếp nhận và thực hiện công tác quản lý mặt bằng xây dựng. Ngoài ra, nhà thầu thi công còn phải bảo quản mốc định vị và các mốc giới của công trình.

Bạn đang xem: báo cáo chất lượng công trình của đơn vị thi công

báo cáo chất lượng công trình của đơn vị thi công

Đơn vị thi công còn phải lập và thực hiện việc thông báo cho các chủ đầu tư cùng các đơn vị chủ thể liên quan để quản lý chất lượng cũng như mục tiêu và chính sách để đảm bảo chất lượng của công trình. Việc quản lý chất lượng công trình phải đảm bảo phù hợp với quy mô của công trình. Đặc biệt, mọi người hãy nêu rõ sơ đồ tổ chức, nêu chi tiết về trách nhiệm của các bộ phận và cá nhân liên quan đến công tác quản lý chất lượng công trình.

Mẫu báo cáo chất lượng công trình của đơn vị thi công mới nhất

Mẫu báo cáo chất lượng công trình của đơn vị thi công mới nhất được hướng dẫn cụ thể tại nghị định số 06/2021/NĐ – CP. Nghị định này hướng dẫn về việc quản lý chất lượng cũng như việc bảo trì công trình xây dựng. Mẫu báo cáo bạn có thể tham khảo mẫu sau đây của chúng tôi:

Xem thêm: flakes là gì

báo cáo chất lượng công trình của đơn vị thi công 1

Khi bạn thực hiện báo cáo chất lượng công trình thì ngoài mẫu báo cáo bạn phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như sau:

Xem thêm: expo là gì

 • Các thay đổi thiết kế của công trình trong quá trình thi công xây dựng. Kèm theo đó là các văn bản thẩm định và phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.
 • Bản vẽ hoàn công kèm theo danh mục bản vẽ
 • Kế hoạch và biện pháp kiểm soát và kiểm tra chất lượng công trình
 • Các chứng từ liên quan đến việc xuất nhập hàng hóa và các tài liệu về tiêu chuẩn áp dụng cho các sản phẩm.
 • Các kết quả về đo đạc, thí nghiệm trong quá trình thi công và quá trình vận hành,
 • Chuẩn bị đầy đủ các biên bản nghiệm thu công trình xây dựng hoặc nghiệm thu theo từng giai đoạn.
 • Kết quả thí nghiệm kiểm định chất lượng công trình, thí nghiệm về khả năng chịu lực.
 • Quy trình vận hành, bảo trì và khai thác công trình
 • Lý lịch về các thiết bị lắp đặt ở trong công trình.

Trách nhiệm của đơn vị thi công trong quá trình quản lý chất lượng công trình

Đơn vị thi công là đơn vị ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm và công trình. Vậy nên, nhà thầu thi công phải trình lên chủ đầu tư một số nội dung cần thiết để đảm bảo cho quá trình hoạt động quản lý về chất lượng thi công công trình đạt được hiệu quả cao.

báo cáo chất lượng công trình của đơn vị thi công 2

 • Báo cáo về kế hoạch việc tổ chức thí nghiệm và kiểm tra chất lượng, đo đạc, quan trắc về các thông số kỹ thuật về công trình. Điều này phải được thực hiện theo yêu cầu của thiết kế và các chỉ dẫn kỹ thuật.
 • Các biện pháp kiểm tra chất lượng các loại vật liệu và sản phẩm, cấu kiện được sử dụng cho toàn bộ công trình. Quy định cụ thể về các biện pháp an toàn cho người lao động, thiết bị máy móc.
 • Lên kế hoạch về việc kiểm tra và nghiệm thu công việc xây dựng và nghiệm thu các hạng mục của công trình.
 • Thực hiện việc bố trí nguồn nhân lực và các thiết bị liên quan đến quá trình thi công công trình theo quy định của hợp đồng và các quy định của pháp luật.
 • Chịu trách nhiệm quản lý chất lượng trong quá trình chế tạo, sản xuất các vật liệu, vật phẩm, thiết bị và cấu kiện của công trình.
 • Kiểm tra chất lượng vật liệu, sản phẩm và cấu kiện, thiết bị công trình, công nghệ trước và trong quá trình thi công công trình.
 • Đơn vị thi công phải xử lý và khắc phục kịp thời các sai sót cũng như khiếm khuyết liên quan đến chất lượng của công trình xây dựng.
 • Trong quá trình thi công phải có nhật ký thi công theo quy định
 • Phải có bản vẽ hoàn công
 • Thực hiện việc nghiệm thu khi chuyển bước thi công hoặc hoàn thành các giai đoạn của công trình.

Như vậy trên đây là mẫu báo cáo chất lượng công trình của đơn vị thi công mới nhất theo quy định của pháp luật mà các bạn nên biết. Đây là những thông tin cực kỳ hữu ích cho các đơn vị thầu thi công và bắt buộc mọi người phải biết. Hi vọng, mọi người sẽ nắm rõ điều này trước khi thực hiện các công trình xây dựng. Nếu mọi người còn có điều gì chưa rõ về việc quản lý, báo cáo chất lượng công trình thì hãy comment vào bên dưới bài viết này nhé!