bring about là gì

Bring about là gì? Thuật ngữ bring about là một trong những trong mỗi kể từ được dùng phổ cập vô giờ đồng hồ Anh và mang đến thật nhiều chân thành và ý nghĩa không giống nhau. Từ việc thể hiện sự thay cho thay đổi vô cuộc sống đời thường của tất cả chúng ta cho tới việc tạo nên những tác dụng tích cực kỳ so với xã hội, định nghĩa này đang trở thành một trong những phần cần thiết của ngữ điệu và văn hóa truyền thống giờ đồng hồ Anh.

Bạn đang xem: bring about là gì

Trong nội dung bài viết này, Vietop tiếp tục nằm trong các bạn mày mò bring about là gì và những ví dụ cũng như các khêu ý để giúp đỡ các bạn nắm rõ rộng lớn về phong thái vận dụng định nghĩa này vô cuộc sống đời thường và xã hội.

Bring about là gì?

Trong nội dung bài viết này, tất cả chúng ta tiếp tục dò la hiểu về cụm động kể từ bring about vô giờ đồng hồ Anh. Cụ thể:

Bring about là gì
Bring about là gì

Định nghĩa

Theo tự vị Cambridge, bring about Tức là tạo cho một điều gì bại xẩy ra hoặc tạo nên vật gì.

E.g.

 • He brought about his company’s collapse by his reckless spending. (Anh ấy làm nên đi ra sự sụp sụp đổ của công ty lớn bằng phương pháp đầu tư chi tiêu phung phí.)
 • The invention of the Covid-19 vaccine brought about a significant decline in the death toll. (Sự sáng tạo của vắc-xin Covid-19 tiếp tục tạo cho số người bị tiêu diệt hạn chế đáng chú ý.)

Loại từ

Bring about là một trong những cụm động kể từ (phrasal verb), được cấu trúc vì thế nhị bộ phận là động kể từ bring và giới kể từ about.

Cách trị âm

Cách trị âm của bring about là /brɪŋ əˈbaʊt/.

Từ bring được trị âm là /brɪŋ/ và about được trị âm là /əˈbaʊt/. Để trị âm trúng, bạn phải cảnh báo cho tới âm cuối của kể từ about, điểm âm /t/ ko được trị âm rõ nét, tuy nhiên thay cho vô này là âm /ə/.

Xem ngay: Cách trị âm ed vô giờ đồng hồ Anh chuẩn chỉnh nhất

Những ví dụ về cấu tạo bring about là gì vô giờ đồng hồ Anh

Câu khẳng định: The new policy will bring about positive changes in the society. (Chính sách mới mẻ tiếp tục mang đến những thay cho thay đổi tích cực kỳ mang đến xã hội.)

Câu phủ định: The government failed vĩ đại bring about any improvement in the economy. (Chính phủ ko thể mang đến ngẫu nhiên sự nâng cao này mang đến nền kinh tế tài chính.)

Câu nghi ngại vấn: What can we tự vĩ đại bring about peace and harmony in the world? (Chúng tớ rất có thể làm những gì nhằm mang đến tự do và hòa thuận mang đến thế giới?)

Câu điều kiện: If you want vĩ đại bring about a change in your life, you have vĩ đại take action. (Nếu bạn thích mang đến một sự thay cho thay đổi vô cuộc sống đời thường của doanh nghiệp, các bạn nên hành vi.)

Những nghĩa không giống của bring about vô giờ đồng hồ Anh

Bring about không những sở hữu một nghĩa có một không hai vô giờ đồng hồ Anh, nó còn tồn tại nhiều nghĩa không giống nhau. Dưới đấy là một trong những nghĩa không giống của bring about vô giờ đồng hồ Anh:

Những nghĩa không giống của bring about vô giờ đồng hồ Anh
Những nghĩa không giống của bring about vô giờ đồng hồ Anh
 • Gây đi ra sự xẩy ra của một vấn đề hoặc sự thay cho thay đổi này đó: “His actions brought about the downfall of the company” (Hành động của anh ý tớ làm nên đi ra sự sụp sụp đổ của công ty)
 • Mang lại mang đến ai bại một hiện trạng xúc cảm hoặc hiện tượng này đó: “The book brought about a feeling of nostalgia in me” (Cuốn sách tiếp tục mang đến mang đến tôi một cảm hứng hoài niệm)
 • Đưa đi ra một biện pháp hoặc plan nhằm giải quyết và xử lý một yếu tố này đó: “The committee is trying vĩ đại bring about a peaceful resolution vĩ đại the conflict” (Ủy ban đang được nỗ lực thể hiện một biện pháp tự do nhằm giải quyết và xử lý xung đột)
 • Đưa đi ra một thành phầm, cty hoặc lịch trình này bại nhằm đáp ứng cho 1 mục tiêu này đó: “The organization is working vĩ đại bring about a change in public policy” (Tổ chức đang được thao tác làm việc để lấy đi ra một sự thay cho thay đổi vô quyết sách công cộng)
 • Dẫn cho tới một thành phẩm hoặc kết quả này đó: “The new regulations will bring about significant changes in the industry” (Các quy tấp tểnh mới mẻ tiếp tục kéo đến những thay cho thay đổi đáng chú ý vô ngành công nghiệp)
 • Gây đi ra một cảm giác hoặc tác dụng này đó: “The medicine brought about a reduction in symptoms” (Thuốc làm nên đi ra một sự giảm sút triệu chứng)

Xem thêm:

Phrasal verb with of

Câu ĐK loại 1

This is the first time

Những cụm kể từ phổ biến với bring about vô giờ đồng hồ Anh

Dưới đấy là một trong những cụm kể từ phổ biến với bring about và chân thành và ý nghĩa của chúng

Bring about change: thể hiện sự thay cho thay đổi, xúc tiến sự thay cho đổi

E.g. “The new government hopes vĩ đại bring about real change in the country.” (Chính phủ mới mẻ kỳ vọng thể hiện sự thay cho thay đổi thực sự vô tổ quốc.)

Bring about an end: đưa tới sự kết thúc đẩy, chấm dứt

E.g. “The negotiations finally brought about an over vĩ đại the conflict.” (Cuối nằm trong, những cuộc thương thuyết tiếp tục đưa tới sự ngừng mang đến xung đột.)

Bring about a solution: thể hiện một giải pháp

E.g. “The team is working hard vĩ đại bring about a solution vĩ đại the problem.” (Đội ngũ đang được nỗ lực để lấy đi ra một biện pháp mang đến yếu tố.)

Bring about a result: đưa tới một thành phẩm, kéo đến một kết quả

E.g. “The new marketing chiến dịch brought about a significant increase in sales.” (Chiến dịch tiếp thị mới mẻ tiếp tục đưa tới một sự phát triển đáng chú ý về lợi nhuận bán sản phẩm.)

Bring about an improvement: đưa tới một nâng cao, cải tiến

E.g. “The new technology has brought about a significant improvement in efficiency.” (Công nghệ mới mẻ tiếp tục đưa tới một sự nâng cao đáng chú ý về hiệu suất cao.)

Bring about a reaction: tạo nên phản ứng

E.g. “The politician’s controversial remarks brought about a strong reaction from the public.” (Những lời nói tuyên bố khiến cho giành cãi của chủ yếu trị gia tiếp tục đưa tới một phản xạ mạnh kể từ công bọn chúng.)

Bring about a feeling: tạo nên một cảm hứng, tình trạng

E.g. “The music brought about a feeling of nostalgia.” (Âm nhạc tiếp tục đưa tới một cảm hứng hoài niệm.)

Bring about a change of mind: thay cho thay đổi ý kiến, suy nghĩ

E.g. “The new evidence brought about a change of mind among the jury.” (Bằng bệnh mới mẻ tiếp tục đưa tới sự thay cho thay đổi tâm lý vô tòa án.)

Bring about a revolution: tạo nên một cuộc cách mệnh, cơ hội nhiệm

E.g. “The invention of the mạng internet brought about a revolution in communication.” (Việc sáng tạo đi ra mạng internet tiếp tục đưa tới một cách mệnh vô truyền thông.)

Xem thêm: matte là gì

Bring about progress: đưa tới sự tiến thủ cỗ, tiến thủ triển

E.g. “The new infrastructure projects are expected vĩ đại bring about progress in the region.” (Các dự án công trình hạ tầng vừa được Dự kiến tiếp tục đưa tới sự tiến thủ cỗ vô điểm.)

Ví dụ về bring about vô ngữ cảnh

Ví dụ về bring about vô ngữ cảnh
Ví dụ về bring about vô ngữ cảnh
 • Improve the environment: Cải thiện về môi trường

E.g. Recycling programs have brought about significant improvements in the environment. (Các lịch trình tái ngắt chế tiếp tục mang đến những nâng cao đáng chú ý về môi trường xung quanh.)

 • Promote social change: Thúc đẩy sự thay cho thay đổi về mặt mũi xã hội

E.g. The civil rights movement brought about a shift in societal attitudes towards equality. (Phong trào dân quyền sẽ khởi tạo đi ra một sự thay cho thay đổi vô ý kiến xã hội về việc đồng đẳng.)

 • Cause an sự kiện or outcome: Gây đi ra một sự khiếu nại hoặc thành phẩm này đó

E.g. The new government policies brought about a decrease in unemployment rates. (Các quyết sách mới mẻ của cơ quan chỉ đạo của chính phủ làm nên đi ra sự hạn chế tỷ trọng thất nghiệp.)

 • Lead vĩ đại a consequence: Dẫn cho tới một kết quả này đó

E.g. Ignoring climate change could bring about disastrous consequences for future generations. (Bỏ qua quýt biến hóa nhiệt độ rất có thể mang đến kết quả thảm khốc cho những mới sau này.)

 • Make something happen: Khiến một chiếc gì đso trình diễn ra

E.g. The discovery of antibiotics brought about a revolution in medicine. (Sự trị hiện tại của kháng sinh tiếp tục mang lại một cuộc cách mệnh vô nó học tập.)

 • Cause a change in someone’s behavior or attitude: Khiến ai bại thay cho thay đổi quan tiền điểm

E.g. The tragic accident brought about a change in his perspective on life. (Tai nàn thảm khốc làm nên đi ra một sự thay cho thay đổi vô ý kiến về cuộc sống đời thường của anh ý tớ.)

 • Introduce or create something new: Giới thiệu hoặc tạo nên một chiếc gì bại mới

E.g. The invention of the mạng internet brought about a new era of communication. (Sự sáng tạo của mạng internet tiếp tục mang lại một kỷ vẹn toàn mới mẻ vô tiếp xúc.)

 • Result in a specific outcome: Dẫn cho tới một kết viên cụ thể

E.g. The economic policies implemented by the government brought about an increase in foreign investments. (Các quyết sách kinh tế tài chính được tiến hành vì thế cơ quan chỉ đạo của chính phủ tiếp tục mang đến sự tăng vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế.)

 • Produce a particular effect: Tạo đi ra một thành phẩm này đó

E.g. The new marketing chiến dịch brought about a significant boost in sales. (Chiến dịch tiếp thị mới mẻ sẽ khởi tạo đi ra một sự phát triển đáng chú ý vô lợi nhuận bán sản phẩm.)

 • Cause a transformation: Tạo đi ra sự thay cho đổi/phát triển

E.g. Hard work and determination can bring about personal growth and success. (Sự hiến đâng và quyết tâm rất có thể tạo nên sự trở nên tân tiến và thành công xuất sắc cá thể.)

Xem ngay: Khóa học tập IELTS General – Thiết nối tiếp riêng biệt mang đến đối tượng người tiêu dùng đang được dò la kiếm thời cơ việc thực hiện và tấp tểnh cư ở quốc tế.

Từ đồng nghĩa tương quan với bring about vô giờ đồng hồ Anh

Cause

E.g. The heavy rain caused the flooding in the thành phố. (Mưa rộng lớn làm nên đi ra lũ lụt vô thành phố Hồ Chí Minh.)

Generate

E.g. The new advertising chiến dịch generated a lot of interest in the product. (Chiến dịch lăng xê mới mẻ tạo nên nhiều sự quan hoài so với thành phầm.)

Provoke

E.g. His comments provoked a heated argument among the group. (Những comment của anh ý tớ khiêu khích một cuộc bàn bạc nóng bức vô group.)

Induce

E.g. The medicine induced drowsiness as a side effect. (Thuốc làm nên đi ra hiện tượng buồn ngủ như 1 thuộc tính phụ.)

Prompt

E.g. The teacher’s question prompted the students vĩ đại think deeply about the topic. (Câu căn vặn của nghề giáo khuyến khích học viên tâm lý thâm thúy về chủ thể.)

Initiate

E.g. The company initiated a project vĩ đại improve employee satisfaction. (Công ty thủ xướng một dự án công trình nhằm mục tiêu nâng cao sự lý tưởng của nhân viên cấp dưới.)

Bring on

E.g. The intense exercise brought on a wave of exhaustion. (Bài luyện stress tiếp tục mang lại cảm hứng mệt rũ rời.)

Result in

E.g. The lack of proper maintenance resulted in the machine breaking down. (Việc thiếu thốn bảo trì trúng đắn tiếp tục kéo đến việc máy hư hỏng.)

Effect

E.g. The new policy effected changes in the company’s operations. (Chính sách mới mẻ tiếp tục tác dụng đến việc thay cho thay đổi vô sinh hoạt của công ty lớn.)

Accomplish

E.g. The team worked hard vĩ đại accomplish their goals. (Nhóm tiếp tục thao tác làm việc chịu khó nhằm triển khai xong tiềm năng của tớ.)

Trong nội dung bài viết này, Vietop tiếp tục trình làng cho mình về cụm động kể từ bring about là gì. quý khách cũng đã hiểu cách thức dùng cụm kể từ này vô câu giờ đồng hồ Anh, giống như một trong những kể từ đồng nghĩa tương quan và ngược nghĩa của chính nó. Hy vọng nội dung bài viết này tiếp tục giúp cho bạn nâng lên vốn liếng kể từ vựng của tớ và dùng giờ đồng hồ Anh một cơ hội đúng chuẩn và đương nhiên rộng lớn. 

Luyện thi đua IELTS

Xem thêm: legal person là gì