bring around là gì


Trang trước

Trang sau  

Bạn đang xem: bring around là gì


Cụm động kể từ bring around sở hữu 3 nghĩa:

Nghĩa kể từ Bring around

Ý nghĩa của Bring around là:

 • Thuyết phục

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Bring around:

 
- It took u ages vĩ đại BRING him AROUND vĩ đại my point of view.
Tôi tối không ít thời hạn nhằm thuyết phục cậu tớ tin tưởng vô ý kiến của tớ.

Nghĩa kể từ Bring around

Ý nghĩa của Bring around là:

 • Mang vật gì chuồn nằm trong khi chúng ta cho tới thăm

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Bring around:

 
- He BROUGHT some books AROUND when he came last night.
Anh tớ mang trong mình một vài ba cuốn sách chuồn nằm trong khi anh tớ cho tới tối qua loa.

Nghĩa kể từ Bring around

Ý nghĩa của Bring around là:

 • Làm mang đến ai cơ nói tới điều gì

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Bring around:

 
- He didn't want vĩ đại discuss the details, but I managed vĩ đại BRING him AROUND
and he told u everything.
Cậu tớ dường như không ham muốn bàn về chuyện cơ, tuy nhiên tôi vẫn dò la cơ hội thuyết phục và
cậu tớ vẫn rằng mang đến tôi tất cả.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Bring around bên trên, động kể từ Bring còn tồn tại một vài cụm động kể từ sau:

 • Cụm động kể từ Bring about

 • Cụm động kể từ Bring along

 • Cụm động kể từ Bring around

 • Cụm động kể từ Bring back

 • Cụm động kể từ Bring down

 • Cụm động kể từ Bring forth

 • Cụm động kể từ Bring forward

  Xem thêm: fuel là gì

 • Cụm động kể từ Bring in

 • Cụm động kể từ Bring off

 • Cụm động kể từ Bring on

 • Cụm động kể từ Bring out

 • Cụm động kể từ Bring out in

 • Cụm động kể từ Bring round

 • Cụm động kể từ Bring up


Trang trước

Trang sau  

b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài ghi chép liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

  Xem thêm: tune out là gì

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài bác tập luyện C++ sở hữu giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript sở hữu giải hoặc nhất