các dạng bài tập về lũy thừa lớp 7

Lũy quá của số hữu tỉ

Dạng 1 

Bạn đang xem: các dạng bài tập về lũy thừa lớp 7

1. 

2. Điền số tương thích vô dù vuông:

Lũy quá của số hữu tỉ

3. Điền số tương thích vô dù trống:

4. Viết những tích tại đây bên dưới dạng lũy thừa:

5. Viết số hữu tỉ 81/625 bên dưới dạng một lũy quá. Nêu toàn bộ những cơ hội viết lách.

Dạng 2.

6. Điền số tương thích vô dù vuông:

7. Tìm x, biết :

8. Tính:

9. Dạng 2. Tìm x, biết:

10. Tính:

Dạng 3.

11. Tính:

12. Tính:

13. So sánh:

14. Tính

15. 

16. Tính: 

Dạng 4.

17. Tính:

Xem thêm: legal person là gì

18. Tính:

19. Tính nhanh:

20. 

21. 

 

Tìm chữ số sản phẩm đơn vị chức năng của số b.

22. 

A. 31 ;  B. 30 ;  C. 29 ; 
D. 28 ;  E. 27 ; 

Hãy lựa chọn câu vấn đáp chính.

23. Tính:

24. 

Dạng 5.

25. Tìm n biết:

Dạng 6. 

26. 

Tìm x, biết:

27. Tìm mối quan hệ đằm thắm x và nó biết:

28. Tìm x biết:

Dạng 7. 

29. Tìm độ quý hiếm của những biểu thức sau:

30. Rút gọn gàng rồi đối chiếu độ quý hiếm của những biểu thức sau:

Xem thêm: shut down là gì

31. Tính:

Xem tăng đáp án cụ thể bên trên phía trên.