các phần văn bản được phân cách nhau bởi dấu ngắt đoạn được gọi là

Định Dạng Khoảng Cách Giữa Các Dòng, Các Đoạn Văn Bản Word I Định Dạng Mặc Định Cho Văn Bản Word
Định Dạng Khoảng Cách Giữa Các Dòng, Các Đoạn Văn Bản Word I Định Dạng Mặc Định Cho Văn Bản Word

Với giải Câu 11.1 trang 40 SBT Tin học lớp 6 Kết nối tri thức chi tiết trong Bài 11: Định dạng văn bản giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tin học 6. Mời các bạn đón xem:

Bạn đang xem: các phần văn bản được phân cách nhau bởi dấu ngắt đoạn được gọi là

Giải SBT Tin học lớp 6 Bài 11: Định dạng văn bản

Câu 11.1 trang 40 SBT Tin học lớp 6: Các phần văn bản được phân cách nhau bởi dấu ngắt đoạn được gọi là?

A. Dòng B. Trang C. Đoạn D. Câu

Trả lời

Các đoạn trong văn bản được phân cách nhau bằng dấu ngắt đoạn

Đáp án C

Xem thêm lời giải sách bài tập Tin học lớp 6 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Câu 11.1 trang 40 SBT Tin học lớp 6: Các phần văn bản được phân cách nhau bởi dấu ngắt đoạn được gọi là?

Câu 11.2 trang 40 SBT Tin học lớp 6: Thao tác nào không phải là thao tác định dạng văn bản?

Câu 11.3 trang 40 SBT Tin học lớp 6: Việc phải làm đầu tiên khi muốn thiết lập định dạng cho một đoạn văn bản là:

Câu 11.4 trang 41 SBT Tin học lớp 6: Ghép tác dụng của lệnh ở cột bên trái với mỗi nút lệnh tương ứng ở cột bên phải cho phù hợp

Xem thêm: spectrum là gì

Câu 11.5 trang 41 SBT Tin học lớp 6: Để đặt hướng cho trang văn bản, trên thẻ Page Layout vào nhóm lệnh Page Setup sử dụng lệnh

Câu 11.6 trang 41 SBT Tin học lớp 6: Đúng điền Đ, sai điền S vào ô tương ứng trong bảng sau:….

Câu 11.7 trang 41 SBT Tin học lớp 6: Điền từ hoặc cụm từ sau vào chỗ chấm thích hợp để được câu đúng: tất cả; bốn; ngang; lề dưới; lề trang…..

Câu 11.8 trang 41 SBT Tin học lớp 6: Trong phầm mềm soạn thảo văn bản Word 2010, lệnh Portrait dùng để…

Câu 11.9 trang 42 SBT Tin học lớp 6: Bạn Minh đã soạn thảo một câu ca dao và định dạng văn bản như Hình 11. Theo em, bạn Minh đã sử dụng những lệnh nào để căn chình lề của các đoạn văn bản? Giải thích?…

Câu 11.10 trang 42 SBT Tin học lớp 6: Lệnh nào sau đây là lệnh dùng để giãn cách dòng cho văn bản?…

Câu 11.11 trang 42 SBT Tin học lớp 6: An đã soạn thảo xong phần văn bản “Đặc sản Hà Nội” như Hình 12. Theo em, An đã sử dụng những lệnh căn lề đoạn văn bản nào?….

Câu 11.12 trang 43 SBT Tin học lớp 6: Bạn An đang định in trang văn bản “Đặc sản Hà Nội”, theo em khi đang ở chế độ in, An có thể làm gì?….

Câu 11.13 trang 43 SBT Tin học lớp 6: Thao tác nào sau đây không thực hiện được sau khi dùng lệnh File/Print để in văn bbản…

Câu 11.14 trang 43 SBT Tin học lớp 6: Theo em có cần xem văn bản trước khi in hay không? Vì sao?…

Xem thêm: processed là gì

Câu 11.15 trang 43 SBT Tin học lớp 6:…

100k/1 bộ)
100k/1 bộ đề bất kì)
200k/1 bộ bất kì)

Bạn đang xem bài viết: Các phần văn bản được phân cách nhau bởi dấu ngắt đoạn được gọi là. Thông tin do MN Tiến Minh chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.