call off là gì

Tiếp nối chuỗi bài xích Phrasal Verb vô giờ đồng hồ Anh, vô nội dung bài viết ngày hôm nay, acartculture.org.vn van lơn ra mắt cho tới độc giả 10+ Phrasal verb với Call phổ biến. Các Phrasal verbs này được dùng thông thường xuyên vô đề giờ đồng hồ Anh mà còn phải được ưu tiên đi vào dùng vô cuộc sống thường ngày tiếp xúc mỗi ngày.

10+ Phrasal verb với Call phổ biến nhất vô giờ đồng hồ Anh!

10+ Phrasal verb với Call phổ biến nhất vô giờ đồng hồ Anh!

Bạn đang xem: call off là gì

1. Call after

Phrasal verb với Call trước tiên vô giờ đồng hồ Anh acartculture.org.vn mong muốn ra mắt cho tới chúng ta đó là Call after. Call after tức là đặt thương hiệu mang lại con cái bám theo thương hiệu của những người không giống, nhất là người vô nằm trong gia đình. Ví dụ cụ thể: She was called after her grandmother.

2. Call around/ Call round

Phrasal verb với Call – Call around/ Call round đều đem tức là đến thăm hỏi ngôi nhà ai đó. Ví dụ cụ thể: I called round on my way trang chính but you weren’t in.

Call after + Call around + Call round

Call after + Call around + Call round

3. Call away

Call away – cụm động kể từ với Call vô giờ đồng hồ Anh đem ý tức là gọi/ đòi hỏi hoặc chào ai lên đường đâu. Ví dụ cụ thể: He called away the teacher from the classroom lớn talk about his son.

4. Call back

Phrasal verb với Call tiếp theo sau acartculture.org.vn mong muốn ra mắt cho tới chúng ta là Call back, Call back ý nghĩa là:

 • Call back: Gọi lại mang lại ai/ gọi mang lại ai cơ đợt tiếp nhữa.
 • Call back: Trở về
 • Call back: Được đòi hỏi quay trở về vô buổi phỏng vấn loại nhị hoặc buổi test giọng loại nhị.

Ví dụ cụ thể: I must điện thoại tư vấn her back when we get lớn the office.

5. Call for

Phrasal verb với Call – Call for vô giờ đồng hồ Anh đem ý nghĩa:

 • Call for: Công khai đòi hỏi một việc gì cơ cần được trả thành
 • Call for: Để đòi hỏi hoặc thực hiện vật gì trở thành cần thiết thiết
 • Call for: Đi cho tới đâu để tiếp ai

Ví dụ cụ thể: The Opposition các buổi party called for the minister’s resignation after the scandal broke.

Call for

Call for

6. Call forth

Call forth – Phrasal verb với Call luôn luôn phải có so với những sỹ tử mong muốn nhập cuộc những kỳ ganh đua giờ đồng hồ Anh thực chiến. Call forth đem ý tức là gợi/dẫn cho tới một sự phản ứng. Ví dụ cụ thể: The protests called forth a strong reaction from the police.

7. Call in

Phrasal verb với Call tiếp theo sau chúng ta nên tìm hiểu thêm này là Call in. Call in đem ý nghĩa:

 • Call in: gọi điện
 • Call in: viếng thăm ai
 • Call in: chào ai cơ vô phòng
 • Call in: chất vấn ai cơ, nhất là một Chuyên Viên, về phong thái giải quyết và xử lý một yếu tố nào là đó

Ví dụ cụ thể: We had lớn điện thoại tư vấn in a plumber because the sink was leaking and I had no idea how lớn fix it.

Xem thêm: [Giải đáp thắc mắc] Giày Vans chính hãng giá bao nhiêu?

8. Call off

Phrasal verb với Call tiếp theo sau bạn phải nắm rõ đó là Call off. Call of ý nghĩa cụ thể:

 • Call off: bỏ một sự khiếu nại đã và đang được chuẩn chỉnh bị/ lên lịch kể từ trước
 • Call off: ngừng một hành vi gì cơ lại

Ví dụ cụ thể: The concert had lớn be called off because the singer went down with a bad case of flu.

Call off

Call off

9. Call on

Call on – Phrasal verb với Call phổ biến vô giờ đồng hồ Anh. Call on sở hữu ý nghĩa:

 • Call on: Đến thăm hỏi ai
 • Call on: Yêu cầu ai cơ thực hiện gì
 • Call on: Vận dụng không còn kĩ năng nhằm đạt được điều gì cơ, thông thường là với những việc cần thiết thật nhiều nỗ lực.
 • Call on: Trông cậy vào
 • Call on: Yêu cầu câu vấn đáp hoặc lời nói giải đáp

Ví dụ cụ thể: The President called on the wealthy countries for financial aid after the floods destroyed much of the country’s agriculture

10. Call up

Phrasal verb với Call tiếp theo sau chúng ta tránh việc bỏ qua đó là Call up. Call up đem nghĩa:

 • Call up: Gọi Smartphone mang lại ai đó
 • Call up: Được lựa lựa chọn nhằm đùa cho 1 đội
 • Call up: Lệnh tập trung lên đường chiến sĩ, nhất là Khi đang xuất hiện chiến tranh
 • Call up: Làm ai ghi nhớ lại điều gì
 • Call up: Khiến vấn đề vô PC hiện trên mùng hình

Ví dụ cụ thể: The army called up the reserve soldiers when the war broke out.

11. Call out

Call out – cụm động kể từ với Call vô giờ đồng hồ Anh đem ý nghĩa sâu sắc yêu cầu được trợ giúp kể từ ai đó. Ví dụ cụ thể: “In here!” she called out.

Tham khảo thêm thắt bài xích viết: 10 Phrasal verbs với Put phổ biến nhất vô giờ đồng hồ Anh

12. Call at

Phrasal verb với Call tiếp theo sau bạn phải bắt chắc hẳn đó là Call at. Call at tức là dừng lại ở cảng, trường bay hoặc ga. Ví dụ cụ thể: The cruise ship called at Malta.

Xem thêm: sauce là gì

13. Call by

Call by tức là ghé thăm hỏi ai trong vòng thời hạn cộc Khi tiện đàng cho tới một điểm khác. Ví dụ cụ thể: You can điện thoại tư vấn mạ by my first name. It’s Anna.

14. Call down

Phrasal verb với Call sau cùng acartculture.org.vn mong muốn ra mắt cho tới chúng ta đó là điện thoại tư vấn down. Call down đem ý nghĩa sâu sắc vạch lỗi, khiển trách. Ví dụ cụ thể: The teacher called mạ down for being late. 

Trên đó là 10+ Phrasal verb với Call phổ biến vô giờ đồng hồ Anh. Tuvung.edu.vn chúc bạn làm việc luyện ganh đua hiệu suất cao, đoạt được được điểm ganh đua thiệt cao trong số kỳ ganh đua giờ đồng hồ Anh thực chiến!