cân bằng phương trình fe + hno3

Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO+ H2O là phản xạ lão hóa khử, được trung học phổ thông Sóc Trăng biên soạn, phương trình này tiếp tục xuất hiện tại vô nội dung những bài bác học: Cân vày phản xạ lão hóa khử lớp 10, đặc thù Hóa học tập của Al và đặc thù chất hóa học HNO3…. cũng như các dạng bài bác tập dượt. Hy vọng rất có thể hùn chúng ta ghi chép và thăng bằng phương trình một cơ hội thời gian nhanh và đúng đắn rộng lớn.

1. Phương trình phản xạ Fe + HNO3 loãng

2. Cách thăng bằng phương trình Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

Xác toan số lão hóa của những yếu tố thay cho đổi

Bạn đang xem: cân bằng phương trình fe + hno3

Fe0 + HN+5O3 → Fe+3(NO3)3 + N+2O + H2O

Bạn đang được xem: Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO+ H2O

1x

1x

Fe0 → Fe3+ + 3e

N+5 + 3e → N+2

Vậy tớ với phương trình: Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

3. Điều khiếu nại phản xạ Fe thuộc tính với HNO3

HNO3 loãng dư

4. Cách tổ chức phản xạ mang lại Fe thuộc tính HNO3

Cho Fe (sắt) thuộc tính với hỗn hợp axit nitric HNO3

5. Hiện tượng Hóa học

Kim loại tan dần dần tạo nên trở thành hỗn hợp muối hạt Muối sắt(III) nitrat và khí ko màu sắc hóa nâu vô bầu không khí NO bay đi ra.

6. Tính hóa chất cơ bạn dạng của sắt

a. Tác dụng với phi kim

Với oxi: 3Fe + 2O2 overset{t^{circ } }{rightarrow} Fe3O4

Với clo: 2Fe + 3Cl2 overset{t^{circ } }{rightarrow} 2FeCl3

Với lưu huỳnh: Fe + S overset{t^{circ } }{rightarrow} FeS

Ở sức nóng phỏng cao, Fe phản xạ được với rất nhiều phi kim.

b. Tác dụng với hỗn hợp axit

Tác dụng với với HCl, H2SO4 loãng

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Tác dụng với H2SO4 đặc, nóng; HNO3 đặc:

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 ↑ + 3H2O

Không thuộc tính với H2SO4 đặc nguội, HNO3 đặc, nguội

c. Tác dụng với hỗn hợp muối

Đẩy được sắt kẽm kim loại yếu hèn rộng lớn thoát ra khỏi muối

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Fe + AgNO3 → Fe(NO3)2 + Ag

7. Bài tập dượt áp dụng liên quan

Câu 1. Cho 11,2 gam Fe tan trọn vẹn vô hỗn hợp HNO3 loãng dư, sau phản xạ chiếm được V lít NO (đktc, thành phầm khử duy nhất). Giá trị của V là:

A. 6,72 lít

B. 2,24 lít

C. 3,36 lít

D. 4,48 lít

Câu 2. Tính hóa học cơ vật lý nào là bên dưới đó là của sắt:

A. Sắt làm nên màu vàng nâu, nhẹ nhõm, với ánh kim, dẫn năng lượng điện và dẫn sức nóng xoàng xĩnh.

B. Sắt với white color bạc, nặng trĩu, với ánh kim, dẫn năng lượng điện, dẫn sức nóng tốt

Xem thêm:: SO2 + O2 → SO3

C. Sắt với white color xám, nặng trĩu, với ánh kim, dẫn năng lượng điện và dẫn sức nóng tốt

D. Sắt với white color xám, nhẹ nhõm, với ánh kim, dẫn năng lượng điện và dẫn sức nóng đảm bảo chất lượng.

Câu 3. Cho phương trình chất hóa học sau: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O

Tổng thông số tối giản của phương trình sau:

A. 8

B. 9

C. 12

D. 16

Câu 4. Thành phần chủ yếu của quặng hemantit đỏ loét là:

A. FeCO3

B. Fe3O4

C. Fe2O3.nH2O

D. Fe2O3

Câu 5. Nhận toan nào là sau đó là sai?

A. HNO3 phản xạ với toàn bộ bazơ.

B. HNO3 (loãng, đặc, nóng) phản xạ với đa số sắt kẽm kim loại trừ Au, Pt.

C. Tất cả những muối hạt amoni Khi sức nóng phân đều tạo nên khí amoniac.

D. Hỗn thích hợp muối hạt nitrat và thích hợp hóa học cơ học lạnh lẽo chảy rất có thể bốc cháy.

Câu 6. Nhiệt phân trọn vẹn Fe(NO3)2 vô bầu không khí chiếm được thành phầm gồm

A. FeO, NO2, O2.

B. Fe2O3, NO2.

C. Fe, NO2, O2.

D. Fe2O3, NO2, O2.

Câu 7. Để pha chế Fe(NO3)2 tớ rất có thể người sử dụng phản xạ nào là sau đây?

A. Fe + hỗn hợp AgNO3 dư

B. Fe + hỗn hợp Cu(NO3)2

C. FeO + hỗn hợp HNO3

D. FeS + hỗn hợp HNO3

Câu 8. Chỉ dùng hỗn hợp HNO3 loãng, rất có thể nhận thấy được từng nào hóa học rắn riêng không liên quan gì đến nhau sau: MgCO3, Fe3O4, CuO, Al2O3?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 9. Trong những phản xạ sau, phản xạ nào là HNO3 ko nhập vai trò hóa học oxi hóa?

A. ZnS + HNO3(đặc nóng)

Xem thêm:: Giải Hóa 10 Bài 16: Luyện tập dượt – Liên kết chất hóa học trang 76 lênh láng đủ

Xem thêm: catchup là gì

B. Fe2O3 + HNO3(đặc nóng)

C. FeSO4 + HNO3(loãng)

D. Cu + HNO3(đặc nóng)

Câu 10. Cho 16,8 gam bột Fe vô 400 ml hỗn hợp HNO3 1M, chiếm được khí NO độc nhất, lượng muối hạt chiếm được mang lại vô hỗn hợp NaOH dư chiếm được kết tủa. Nung lạnh lẽo kết tủa tuy nhiên không tồn tại bầu không khí chiếm được m gam hóa học rắn. Tính m?

A. 10,8 gam

B. 21,6 gam

C. 7,2 gam

D. 16,2 gam

Câu 11. Sắt thuộc tính với H2O ở sức nóng phỏng cao hom 570 °C thì đưa đến H2 và thành phầm rắn là

A. FeO.

B. Fe3O4.

C. Fe2O3.

D. Fe(OH)2.

Câu 12. Cho m gam bột Fe vô 800 ml hỗn hợp lếu láo thích hợp bao gồm Cu(NO3)2 0,2M và H2SO4 0,25M. Sau Khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, chiếm được 0,6m gam lếu láo thích hợp bột sắt kẽm kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử độc nhất của N+5, ở đktc). Giá trị của m và V theo lần lượt là:

A. 10,8 và 4,48.

B. 10,8 và 2,24.

C. 17,8 và 4,48.

D. 17,8 và 2,24.

Câu 13. Dãy những hóa học và hỗn hợp nào là tại đây Khi lấy dư rất có thể oxi hoá Fe trở thành Fe (III)?

Xem thêm:: Công Thức Hóa Học Của Canxi Hiđroxit, Canxi Hydroxit Là Gì

A. HCl, HNO3 đặc, lạnh lẽo, H2SO4 đặc, nóng

B. Cl2, HNO3 lạnh lẽo, H2SO4 đặc, nguội

C. bột sulfur, H2SO4 đặc, lạnh lẽo, HCl

D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng

Câu 14: Dung dịch FeSO4 ko làm mất đi màu sắc hỗn hợp nào là sau đây?

A. Dung dịch KMnO4 vô môi trường xung quanh H2SO4

B. Dung dịch K2Cr2O7 vô môi trường xung quanh H2SO4

C. Dung dịch Br2

D. Dung dịch CuCl2

Câu 15. Cho m gam bột Fe vô 800 ml hỗn hợp lếu láo thích hợp bao gồm Cu(NO3)2 0,2M và H2SO4 0,25M. Sau Khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, chiếm được 0,6m gam lếu láo thích hợp bột sắt kẽm kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử độc nhất của N+5, ở đktc). Giá trị của m và V theo lần lượt là:

A. 10,8 và 4,48.

B. 10,8 và 2,24.

C. 17,8 và 4,48.

D. 17,8 và 2,24.

Câu 16. Dãy những hóa học và hỗn hợp nào là tại đây Khi lấy dư rất có thể oxi hoá Fe trở thành Fe(III) ?

Xem thêm:: Công Thức Hóa Học Của Canxi Hiđroxit, Canxi Hydroxit Là Gì

A. HCl, HNO3 đặc, lạnh lẽo, H2SO4 đặc, nóng

B. Cl2, HNO3 lạnh lẽo, H2SO4 đặc, nguội

C. bột sulfur, H2SO4 đặc, lạnh lẽo, HCl

D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng

Câu 17. Có 4 sắt kẽm kim loại nhằm riêng rẽ biệt: Ag, Al, Mg, Fe. Chỉ người sử dụng nhì dung dịch test rất có thể phân biệt được từng chất

A. Dung dịch NaOH; phenolphtalein

B. Dung dịch NaOH, hỗn hợp HCl

C. Dung dịch HCl, giấy má quỳ xanh

D. Dung dịch HCl, hỗn hợp AgNO3

Câu 18. Hòa tan Fe3O4 vô hỗn hợp H2SO4 loãng dư chiếm được hỗn hợp X. Tìm tuyên bố sai

A. Dung dịch X làm mất đi màu sắc dung dịch tím

B. Cho NaOH dư vô hỗn hợp X chiếm được kết tủa nhằm lâu ngoài bầu không khí kết tủa với lượng tạo thêm.

C. Dung dịch X thuộc tính được với Zn

D. Dung dịch X ko thể hòa tan Cu

Câu 19. Cho Fe thuộc tính với hỗn hợp H2SO4 loãng chiếm được V lít khí H2 (đktc), hỗn hợp chiếm được mang lại cất cánh tương đối được tinh ma thể FeSO4.7H2O với lượng là 27,8 gam. Thể tích khí H2 (đktc) được giải hòa là

A. 4,48 lít.

B. 8,19 lít.

C. 2,24 lít.

D. 6,23 lít.

Câu trăng tròn. Cho 22,72 gam lếu láo thích hợp bao gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản xạ không còn với hỗn hợp HNO3 loãng (dư), chiếm được 2,688 lít khí NO (sản phẩm khử độc nhất, ở đktc) và hỗn hợp X. Cô cạn hỗn hợp X chiếm được m gam muối hạt khan. Tính m?

A. 49,09.

B. 38,72.

C. 77,44.

D. 34,36.

Câu 21. Nung lạnh lẽo 25,2 gam Fe ngoài bầu không khí sau đó 1 thời hạn chiếm được m gam lếu láo thích hợp X bao gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4. Hỗn thích hợp này phản xạ không còn với hỗn hợp H2SO4 đặc lạnh lẽo (dư), chiếm được 8,4 lít khí SO2 (sản phẩm khử độc nhất, ở đktc). Tính m?

A. 15 gam

B. 30 gam

C. 25 gam

D. trăng tròn gam

……………………………………………

Mời chúng ta xem thêm thêm thắt một trong những phương trình phản xạ tương quan

Gửi cho tới chúng ta phương trình Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO+ H2O được trung học phổ thông Sóc Trăng biên soạn triển khai xong gửi cho tới chúng ta. Hy vọng tư liệu hùn chúng ta biết phương pháp ghi chép và thăng bằng phương trình phản xạ, hiện tượng lạ sau phản xạ Khi mang lại Fe thuộc tính với HNO3 loãng dư.

Xem thêm: after all là gì

Các bạn cũng có thể những em nằm trong xem thêm thêm thắt một trong những tư liệu tương quan hữu ích vô quy trình học hành như: Giải bài bác tập dượt Hóa 12, Giải bài bác tập dượt Toán lớp 12, Giải bài bác tập dượt Vật Lí 12 ,….

Đăng bởi: trung học phổ thông Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục

Đánh giá