chip in là gì

CHIP được hiểu theo dõi tức thị những miếng vụn, miếng vỡ, vi mạnh. Dưới đó là một vài cơ hội dùng của chính nó.

Bạn đang xem: chip in là gì

Chip in (with sth):

To join in or interrupt conversation/ to lớn add sth to lớn a conversation (Tham gia hoặc ngắt cuộc phát biểu chuyện/ tăng điều gì vô cuộc phát biểu chuyện).

Sài Gòn Vina, Cách người sử dụng của Chip

 Ex: Feel không tính phí to lớn chip in if I've forgotten to lớn mention anything.

(Đừng quan ngại thực hiện loại gián đoạn nếu mà tôi quên nói đến bất kể chuyện gì).

To give some money sánh that a group of people can buy sth together (Góp một vài chi phí nhằm một group người rất có thể nằm trong mua sắm một thứ).

Ex: The company has chipped in with a $200 donation.

(Công ty đang được quyên chung số chi phí $200).

Chip away at sth/ CPU off.

Chip away at sth:

To make sth smaller or weaker by continuously breaking small pieces off it (Làm sth nhỏ rộng lớn hoặc yếu đuối rộng lớn bằng phương pháp liên tiếp làm vỡ tung nó đi ra từng miếng nhỏ).

Ex: He was chipping away at the rocks, looking for fossils.

Xem thêm: Tìm hiểu cách phân biệt Nike Air Force 1 rep 11 với giày real

(Anh tao đập vỡ những tảng đá trở thành từng mảng nhỏ nhằm mò mẫm tìm tòi hóa thạch).

Chip sth away/ off:

To remove sth by continuously breaking off small pieces (Loại vứt sth bằng phương pháp liên tiếp làm vỡ tung nó từng miếng nhỏ).

Ex: She used a hammer to lớn chip away the stone.

(Cô ấy đang được người sử dụng một chiếc búa nhằm đập nhỏ viên đá).

Chip off/ chip sth off:

If paint or a surface chips off, it comes off in small pieces (Nếu một hình ảnh hay như là một mặt phẳng bị bong tróc, nó trở nên những miếng nhỏ).

Ex: The varnish is chipping off.

(Sơn dầu hiện giờ đang bị bong tróc).

Tài liệu tham lam khảo: Oxford Phrasal Verbs by Oxford University Press, cách người sử dụng của Chip được biên soạn thảo vị nghề giáo trung tâm giờ Anh SGV. 

Nguồn: http://acartculture.org.vn

Xem thêm: 15 tiếng anh đọc là gì