có trong tiếng anh là gì

Bản dịch

Mặc mặc dù trước đó chưa từng kinh nghiệm tay nghề thao tác nhập..., tôi từng...

Bạn đang xem: có trong tiếng anh là gì

expand_more Although I have no previous experience in…, I have had…

Khái niệm này thể được phân tích và lý giải bám theo một vài ba cơ hội không giống nhau.

Several explanations have been offered.

quý khách hàng list của những dịch fake ghi nhận về [tên ngôn từ ] không?

Do you have a list of the certified translators in [language]?

có tình với lý (từ khác: với lý)

Ví dụ về kiểu cách dùng

Tôi thể thay đổi chuyên môn không giống nếu như chuyên môn thời điểm hiện tại ko phù phù hợp với tôi hoặc không?

Can I transfer lớn another level if the one I am attending is not right for me?

Vị trí này là 1 trong những thách thức tuy nhiên tôi vô cùng hòng thời cơ được đảm nhận.

I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward lớn.

Ở trên đây chống này phù hợp cho tới tôi không?

I am allergic lớn ____ [dust/furred animals]. Do you have any special rooms available?

Chúng tôi vô cùng hòng ông/bà thể nhanh gọn thanh toán giao dịch nhập vài ba ngày cho tới.

We would appreciate if you cleared your tài khoản within the next few days.

Nếu cần thiết thêm thắt vấn đề, ông/bà thể tương tác với tôi qua loa thư / tin nhắn.

You can liên hệ u by letter / e-mail if you require any further information.

Tiền trợ cấp cho của tôi tác động cho tới quyền hạn của những người tuy nhiên tôi đỡ đần không?

Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?

Biểu thiết bị đã cho thấy... khunh hướng tăng lên, đạt đỉnh ở... rồi ổn định tấp tểnh ở tại mức...

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…

... thể được hiểu bám theo rất nhiều cách thức không giống nhau. Một số người nhận định rằng nó tức thị...

…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…

Bạn chỉ dẫn dùng và BH của những sản phẩm năng lượng điện tử hoặc không?

Do you have any instruction manuals or warranties on electrical items?

. , tao thể kiểm tra những yếu tố tác động cho tới...

Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.

Vui lòng gửi lại cho tới Cửa Hàng chúng tôi phiên bản thích hợp đồng chữ ký trong khoảng 10 ngày sau khoản thời gian cảm nhận được.

Please return a signed copy of the contract no later than thở 10 days of the receipt date.

Xem thêm: 15 tiếng anh đọc là gì

Từ nghiên cứu và phân tích này, tao thể tiếp cận nhiều Tóm lại. Thứ nhất,... là vô nằm trong cần thiết cũng chính vì...

The implications of this research are manifold. First, … is critical because…

Tôi vô cùng cảm ơn nếu như ông/bà thể kiểm tra yếu tố này kịp lúc.

I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.

Điều có một không hai tuy nhiên tôi nghĩ về cậu ấy / cô ấy thể tiến bộ cỗ rộng lớn là...

The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...

Tôi cần trả tiền học phí là SV trao thay đổi ở ngôi trường này hoặc không?

Is there a cost lớn study as an exchange student at your university?

Tôi vô cùng hòng tiếp tục thời cơ được thảo luận thẳng và rõ ràng về địa điểm này với ông/bà.

I would welcome the opportunity lớn discuss further details of the position with you personally.

Bạn list của những dịch fake ghi nhận về [tên ngôn từ ] không?

Do you have a list of the certified translators in [language]?

., tôi còn thời cơ tập luyện những kĩ năng...

In addition lớn my responsibilities as..., I also developed…skills.

. , tao thể giả thiết rằng...

Thus, following the reasoning phối forth by..., we hypothesize that…

Nếu Cửa Hàng chúng tôi thể tương hỗ được gì cho tới ông/bà, xin xỏ hãy cho tới Cửa Hàng chúng tôi biết.

If we can be of any further assistance, please let us know.

Ví dụ về đơn ngữ

This effect can be advantageous under certain circumstances, but if it is not a wanted feature, it should be well taken into tài khoản.

It is only advantageous when a team catches a very short punt with very little time left.

Delaying choosing a new patriarch proved economically advantageous; by restricting ecclesiastic land ownership and other financial luxuries of the clergy, the state saved money.

This is particularly advantageous deeper in the water column, where light with longer wavelengths is less transmitted and therefore less available directly lớn chlorophyll.

For example, the parallel sườn may be advantageous when designing a filter with multiple passband.

But not one class is at fault, nor any one breed, not any particular interest or group of interests, he writes.

An individual with psychopathy will never find themselves at fault because, they will bởi whatever it takes lớn benefit themselves without reservation.

Once proven wrong, however, he easily admits he is at fault.

Ward was unaware of this situation, and was not personally at fault.

The start was aborted twice, due lớn improper alignment of the field, but the rookie polesitter was not at fault.

Xem thêm: shut down là gì