consume là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách trừng trị âm[sửa]

 • IPA: /kən.ˈsuːm/
Hoa Kỳ[kən.ˈsuːm]

Ngoại động từ[sửa]

consume ngoại động từ /kən.ˈsuːm/

Bạn đang xem: consume là gì

 1. Thiêu, nhóm, cháy không còn, tàn huỷ (lửa).
 2. Dùng, hấp phụ.
  this engine consumes a ton of coal per hour — máy này hấp phụ một tấn than thở một giờ
 3. Tiêu thụ, tiêu tốn lãng phí, quăng quật phí.
  to consume one's time — tiêu xài phí thời giờ
 4. (Chỉ động tính kể từ quá khứ) Làm hao hao mòn, thực hiện héo hon, thực hiện thô héo, thực hiện tiều tuỵ.
  to be consumed with grief — héo hon vì thế nhức buồn

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

consume nội động từ /kən.ˈsuːm/

Xem thêm: consume là gì

 1. Cháy chuồn, tan nhừ không còn.
 2. Chết dần dần, hao hao mòn, héo hon, mỏi mòn, tiều tuỵ.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "consume". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không lấy phí (chi tiết)