contrary to là gì

Cấu trúc Contrary vô giờ đồng hồ Anh được dùng nhằm trình bày về việc ngược ngược. Đây là cấu tạo được dùng vô nằm trong phổ cập vô cả văn trình bày và ghi chép. Cùng chính thức học tập cấu tạo Contrary cùng Step Up nhé!

Bạn đang xem: contrary to là gì

1. Định nghĩa

Contrary rất có thể là 1 trong những tính từ, đem nghĩa “trái, ngược”.

Ví dụ:

 • I think they are running in the contrary direction.
  Tôi nghĩ về chúng ta đang hoạt động về phía ngược lại rồi.
 • I don’t lượt thích the feeling of this contrary wind.
  Tớ ko mến loại cảm xúc của cơn bão ngược này.
 • Contrary to lớn team B’s expectations, team A won people’s hearts.
  Trái ngược với kỳ vọng của group B, group A vẫn đoạt được được ngược tim của người xem.

Contrary cũng rất có thể là một danh từ, Lúc này thường đứng vô cụm kể từ “the contrary”. Cụm kể từ này đem tức thị “sự ngược lại, sự ngược lại”.

Ví dụ:

 • On the contrary, Tim hates sweet food.
  Ngược lại, Tim ghét bỏ món ăn ngọt.
 • The show this morning was terrible. On the contrary, this show was fantastic!
  Chương trình sáng sủa ni thiệt tệ. trái lại, công tác vừa vặn xong xuôi vượt lên tuyệt!
 • We thought he wouldn’t be able to lớn pass the exam, but he has proven to lớn the contrary.
  Chúng tôi tưởng anh ấy sẽ không còn thể vượt lên bài bác đánh giá, tuy nhiên anh ấy vẫn chứng minh điều ngược lại.

2. Cách dùng cấu tạo Contrary vô giờ đồng hồ Anh

Có 3 cấu tạo Contrary vô giờ đồng hồ Anh:

Cấu trúc Contrary 1

Ở cấu tạo Contrary thứ nhất, contrary nhập vai trò là danh kể từ, trực thuộc trạng từ “On the contrary”. Trạng kể từ này Có nghĩa là “Trái lại”. Trạng kể từ này luôn luôn đứng ở đầu câu, được dùng để làm xác định điều gì ngược ngược với ý trước cơ. 

On the contrary, S + V

Ví dụ:

 • “Did you enjoy the chicken salad?” – “On the contrary, I couldn’t even finish one bite.”
  “Cậu đem mến khoản sa-lát gà ấy không?” – “Ngược lại, tớ thậm chí còn còn ko thể ăn không còn một miếng.”
 • Sarah likes Nick. On the contrary, Nick can’t stand her.
  Sarah mến Nick. Trái lại, Nick ko thể chịu đựng nổi các bạn ấy.

cấu trúc contrary

 • I expected a boring class. On the contrary, it was the best class I had ever attended.
  Tớ vẫn kỳ vọng một tờ học tập nhàm ngán. trái lại, này là lớp học tập tuyệt nhất tuy nhiên tớ từng tham gia.

Cấu trúc Contrary 2

Ở cấu tạo Contrary thứ hai, tao đem cụm kể từ “to the contrary”, đem nghĩa (thể hiện/chứng tỏ) điều ngược lại. “To the contrary” nằm ở vị trí sau động kể từ như “prove”, “show”,… và những động kể từ đem nghĩa tương đương với “chứng tỏ”. Cụm kể từ này cũng rất có thể đứng sau danh kể từ “proof”, “evidence”,… đem nghĩa “bằng chứng”.

S + V + to lớn the contrary

Ví dụ:

 • Vuong used to lớn doubt Anna’s ability, but she has shown her strengths to lớn the contrary.
  Vương từng nghi ngại kỹ năng của Anna, tuy nhiên ngược lại cô ấy vẫn thể hiện tại được những thế mạnh của tớ.
 • The teacher never expected the new student to lớn be smart, but now there is proof to lớn the contrary.
  Người nghề giáo ko lúc nào kỳ vọng các bạn học viên mới nhất là mưu trí, tuy nhiên giờ phía trên đem dẫn chứng chứng minh điều ngược lại.

cấu trúc contrary

 • Everyone thought Mimi was a shy girl. But through time she has proven to lớn the contrary.
  Mọi người từng tưởng Mimi là 1 trong những cô bé bỏng nhút nhát. Nhưng qua chuyện thời hạn các bạn ấy vẫn chứng minh điều ngược lại.

Cấu trúc Contrary 3

Ở cấu tạo này, contrary nhập vai trò thực hiện tính kể từ. Cấu trúc Contrary loại 3 đem cụm kể từ “Contrary to…” Có nghĩa là “Trái với…”, đứng ở đầu câu. Cấu trúc này được dùng để làm trình diễn mô tả một việc gì ngược với vấn đề gì cơ hoặc ai cơ.

Contrary to lớn + N, S + V

Ví dụ:

 • Contrary to lớn his mother, Chinh is very tall.
  Trái với u cậu ấy, Chính rất rất cao.
 • Contrary to lớn what you think, I sing very badly.
  Trái với những gì cậu nghĩ về, tớ hát rất rất dở.

cấu trúc contrary

 • Contrary to lớn the last season, season 4 has received positive feedback.
  Trái với mùa trước, mùa 4 đã nhận được được phản hồi tích rất rất.

3. Bài luyện với cấu tạo Contrary vô giờ đồng hồ Anh

Bạn vẫn ghi ghi nhớ từng nào Tỷ Lệ kiến thức và kỹ năng về cấu tạo Contrary rồi? Để chắc chắn rằng các bạn không xẩy ra quên bài bác, hãy thực hiện bài bác luyện sau đây nhé.

Chọn đáp án đúng:

 1. Lan likes corn soup. __________, Hang hates it.

A. On the contrary

Xem thêm: matte là gì

B. Contrary

C. To the contrary

2. Yen used to lớn think Mo wouldn’t be strong enough to lớn take part in the sự kiện. But we have seen proof ___________.

A. contrarily

B. to lớn the contrary

C. on the contrary

3. ___________ their neighbors, the Simpsons are extremely loud.

A. On the contrary

B. Contrary

C. Contrary to

4. I thought Rosie would be angry. ___________, she is very calm.

A. On the contrary

B. Contrary

C. To the contrary

5. They thought that Ron was a bad person. After spending time with him, they now have proof ___________ .

A. on the contrary

B. to lớn contrary

C. to lớn the contrary

Đáp án

 1. A
 2. B
 3. C
 4. A
 5. C

Bài luyện bên trên vẫn khép lại bài học kinh nghiệm thú vị về cấu tạo Contrary vô giờ đồng hồ Anh. Chỉ sau đó 1 thời hạn học tập cụt, Step Up tin cậy rằng các bạn sẽ cầm được cấu tạo này.

Step Up chúc bạn làm việc thiệt tiến bộ bộ!

Xem thêm: interested nghĩa là gì

NHẬN ĐĂNG KÝ TƯ VẤN HỌC TIẾNG ANH THEO PHƯƠNG PHÁP MỚI

Comments