cosmetic là gì

Công cụ cá nhân
 • /kɔz´metik/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mỹ phẩm trang điểm
  cosmetic surgery
  giải phẫu thẩm mỹ

  Chuyên ngành

  Hóa học tập & vật liệu

  mỹ phẩm

  Giải mến EN: Any of various substances applied to lớn the body toàn thân to lớn improve the appearance.  .

  Bạn đang xem: cosmetic là gì

  Giải mến VN: Bất cứ loại hóa học này được sử dụng mang lại khung người nhằm nâng lên vẻ vẻ ngoài.

  Xem thêm: cái rìu tiếng anh là gì

  Xem thêm: training tiếng anh là gì

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  corrective , gooky , improving , makeup , nonessential , painted , remedial , restorative , superficial , surface , touching-up , beautify , blush , cream , decorative , eye shadow , henna , liner , lipgloss , lipstick , maquillage , mascara , nail polish , pomade , powder , rouge

  Từ trái khoáy nghĩa

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ