cross nghĩa là gì

/krɔs/

Thông dụng

Danh từ

Cây thánh giá; vệt chữ thập (làm thủ công cần nhằm cầu khẩn hoặc tỏ vẻ tôn kính so với Chúa); đài thập ác (đài kỷ niệm bên trên với chữ thập)
Đạo Cơ-đốc
to follow the Cross
theo đạo Cơ-đốc
Dấu chữ thập, hình chữ thập
to make a cross
đánh vệt chữ thập
Dấu gạch men ngang ở vần âm ( (ở chữ đ, t chẳng hạn))
Nỗi khổ cực, nỗi thống khổ; bước test thách; sự gian trá nan
to bear one's cross
chịu đựng nhức khổ
Bội tinh
the Military Cross
bội tinh ma chiến công
Sự tạp giao; vật lai giống
a mule is a cross between a horse and an ass
la là vật lai giống như thân thiện ngựa và lừa
Sự trộn tạp
(từ lóng) sự hack, sự lừa hòn đảo, sự ăn cắp

Tính từ

Chéo nhau, vắt ngang
cross lines
đường chéo cánh nhau
(thông tục) bực bản thân, gắt, gắt
to be cross with someone
cáu với ai
Đối, ngược ngược, ngược lại
two cross winds
hai luồng dông tố ngược ngược
Lai, lai giống
a cross breed
giống lai
(từ lóng) vô lương, man trá; tìm kiếm được vì như thế những thủ đoạn bất lương

Ngoại động từ

Qua, trải qua, vượt lên trước, cút ngang qua; fake (ai đồ vật gi...) cút ngang qua
to cross the sea
vượt biển
Gạch ngang, gạch men chéo cánh, xoá
to cross a cheque
gạch chéo cánh tờ séc
Đặt chéo cánh nhau, bắt chéo
to cross one's legs
bắt chéo cánh chân
Gặp mặt mày, chạm mặt mày (một đứa ở ngoài đường)
Cưỡi (ngựa)
Viết đè lên trên (một chữ, một trang vẫn viết)
Cản trở, tạo nên trở ngại
to cross someone
cản trở ai
to cross a plan
gây trở lo ngại cho 1 nối tiếp hoạch
Tạp kí thác, lai giống như (động vật)
to cross a horse with an ass
lai giống như ngựa với lừa

Nội động từ

Vượt qua loa, cút qua
Gặp nhau, kí thác nhau, chéo cánh ngang, chéo cánh nhau
the two roads cross
hai con phố gặp gỡ nhau

Cấu trúc từ

the Cross
cây thánh giá bán của Đức Chúa
the Cross of the Legion of Honour
Bắc đẩu bội tinh ma hạng năm
the Red Cross
hội chữ thập đỏ
to make one's cross
đánh vệt chữ thập thay cho mang lại chữ ký (đối với những người ko biết viết)
as cross as two sticks
tức điên lên
to cross off (out)
gạch cút, xoá đi
to cross over
đi qua loa, vượt lên, vượt lên trước, ngang qua
Tạp kí thác, lai giống
[to]] cross oneself
(tôn giáo) thực hiện vệt chữ thập
to cross one's mind
chợt nảy đi ra vô óc
to cross someone's hand with a piece of money
cho người nào là chi phí, thưởng chi phí người nào
to cross someone's path
gặp ai
Ngăn trở plan của ai
to cross the Styx
Xem Styx
to cross one's bridge when one comes đồ sộ them
đến đâu hoặc cho tới đó
cross my heart (and hope đồ sộ die)
xin thề bồi thiệt lòng
to cross sb's palm with silver
đưa mang lại ai một đồng xu tiền (khi coi bói)
to cross the Rubicon
một thục mạng phụ thân bảy cũng liều
dot one's i's and cross one's t's
hoàn trở nên những quy trình cuối công việc
to get one's wires crossed
hiểu sai, hiểu nhầm
to get one's lines crossed
không thể rỉ tai qua loa điện thoại thông minh, vì như thế đàng thừng bị trục trặc

Hình thái từ

  • Ved : crossed
  • Ving: crossing
  • Adv : crossly

Cơ khí & công trình

khuỷu chữ thập

Toán & tin cậy

làm chéo cánh nhau
làm kí thác nhau
sự chéo cánh nhau

Nguồn không giống

  • cross : Foldoc

Xây dựng

bảng phối dây
khuỷu nối chữ thập
ký hiệu gạch men chéo
mắt cắt
sự kí thác nhau (đường)

Y học

cắt, giãn nhau
chữ thập
occipital cross
chữ thập xương chẩm

Điện lạnh

chỗ gặp gỡ nhau

Kỹ thuật cộng đồng

hình chữ thập
cross drill bit cutting edge
lưỡi tách mũi khoan hình chữ thập
cross-shaped
có hình chữ thập
cross-shaped frame
khung hình chữ thập
cross-test level
nivô hình chữ thập
cắt ngang
alternation of cross-section
sự thay cho thay đổi đôi mắt tách ngang
area of cross section (crosssectional area)
diện tích mặt phẳng cắt ngang
breaking cross-section
mặt cắt theo đường ngang huỷ hoại
canal cross-section
mặt cắt theo đường ngang kênh
cross bedding
thớ lớp tách ngang
cross cliff
vách đứng tách ngang
cross cut
mặt tách ngang
cross cut
sự tách ngang
cross cutter
máy tách ngang
cross cutter
sự tách ngang
cross cutting
sự tách ngang
cross entry
lò tách ngang
cross fault
đứt gãy tách ngang
cross joint
khe nứt tách ngang
cross profile
mặt tách ngang
cross ratio
mức phỏng tách ngang
cross section
mặt tách ngang
cross section gabarit
kích thước mặt phẳng cắt ngang
cross section line
đường mặt phẳng cắt ngang
cross section of safety valve
mặt cắt theo đường ngang của khẩn khoản an toàn
cross sectional area
diện tích mặt phẳng cắt ngang
cross sectional study
nghiên cứu giúp lát tách ngang
cross sectional view
mặt tách ngang
cross-cut
mặt tách ngang
cross-cut saw
cưa tách ngang
cross-cutting
sự tách ngang
cross-section
mặt tách ngang
cross-section area
diện tích mặt phẳng cắt ngang
cross-section drawing
hình tách ngang
cross-section outline
đường bao mặt phẳng cắt ngang
cross-section outline
đường viền mặt phẳng cắt ngang
cross-section warping
sự vênh mặt phẳng cắt ngang
cross-sectional area
diện tích mặt phẳng cắt ngang
cross-sectional view
hình chiếu tách ngang
cross-tunnel
đường hầm tách ngang
flow cross section
tiết diện cắt theo đường ngang loại chảy
gradual change of cross section
sự đổi khác dần dần mặt phẳng cắt ngang
oblique cross section area
diện tích mặt phẳng cắt ngang
plane cross section
mặt cắt theo đường ngang phẳng
radial cross-section
mặt cắt theo đường ngang xuyên tâm
right cross-section
mặt cắt theo đường ngang trực tiếp góc
rupture cross-section
mặt cắt theo đường ngang huỷ hoại
section cross
mặt tách ngang
stepped-in cross section panel
tấm thi công bậc thang (theo mặt phẳng cắt ngang)
stream cross section
mặt cắt theo đường ngang loại nước
stream cross-section
mặt cắt theo đường ngang loại sông
sudden enlargement of cross section
sự không ngừng mở rộng đột ngột của mặt phẳng cắt ngang (dòng chảy)
typical cross section
mặt cắt theo đường ngang điển hình
typical cross section
mặt cắt theo đường ngang chi chuẩn
valley cross section
mặt cắt theo đường ngang của thung lũng
chạc chữ thập
trunnion cross
chạc chữ thập những đăng
cây thánh giá
station of the cross
vị trí bịa đặt cây thánh giá
chéo nhau
criss-cross
bắt chéo cánh nhau
cross bracing
hệ giằng chéo cánh nhau
cross modulation
sự đổi mới điệu chéo cánh nhau
cross point
điểm chéo cánh nhau
cross-term
thành phần chéo cánh nhau
cross-wise reinforcement
cốt thép bịa đặt chéo cánh nhau
timber girder with two-layer trang web of cross boards
dầm mộc ván với nhì trở nên chéo cánh nhau
khớp nối chữ thập
ngang
alternation of cross-section
sự thay cho thay đổi đôi mắt tách ngang
area of cross section (crosssectional area)
diện tích mặt phẳng cắt ngang
axes of inertia of cross section
trục quán tính chủ quan của thiết diện ngang
brake cross shaft
trục ngang hãm
breaking cross-section
mặt cắt theo đường ngang huỷ hoại
canal cross-section
mặt cắt theo đường ngang kênh
circular cross-cut saw
cắt ngang
circular cross-cut saw
cưa ngang
circular cross-cut saw
cưa tròn trặn xe pháo ngang thớ gỗ
conic cross section
tiết diện ngang
crisis-cross
ngang dọc
cross air draft
dòng bầu không khí thổi ngang
cross anticline
nếp lồi ngang
cross anticline
lớp lồi ngang
cross arm
dầm ngang
cross arm
tay đòn ngang
cross axis
trục ngang
cross bar
dầm ngang
cross bar exchange
tổng đài ngang dọc
cross beam
dầm ngang
cross beam
dầm ngang vô kết cấu
cross beam
gỗ ngang
cross beam
rầm ngang
cross bedding
thớ lớp tách ngang
cross bending
sự uốn nắn ngang
cross bending test
sự test uốn nắn ngang
cross bond
liên kết ngang
cross bond
sự link ngang
cross brace
thanh giằng ngang (đóng tàu)
cross brace
thanh xiên ngang
cross bracing
Hệ giằng chéo// Sự link ngang
cross bracing
sự link ngang
cross bracing
thanh link ngang
cross bulkhead
tường chắn ngang
cross bunker
hầm chứa chấp ngang
cross cliff
vách đứng tách ngang
cross connection
liên kết ngang
cross coupling
bộ lựa chọn ngang dọc
cross coupling
ghép ngang
cross course
mạch ngang (thân quặng chính)
cross current
dòng chảy ngang
cross current
dòng năng lượng điện bắt ngang
cross cut
mặt tách ngang
cross cut
sự tách ngang
cross cutter
máy tách ngang
cross cutter
sự tách ngang
cross cutting
sự tách ngang
cross dike
đê ngang
cross direction
hướng ngang
cross draft cooling tower
tháp giải nhiệt độ luồng khí thổi ngang
cross draft cooling tower
tháp làm giảm nhiệt độ luồng khí thổi ngang
cross dragline
mương chi ngang
cross drain
rãnh chi nước ngang
cross drive transmission
hộp số truyền động ngang
cross entry
lò tách ngang
cross esterification
ette hóa ngang
cross fall
độ dốc bên trên phương ngang
cross fall
dốc ngang
cross fault
đứt gãy tách ngang
cross fault
phay thuận xiên ngang
cross feed
lượng tiến bộ dao ngang
cross feed
sự tiến bộ ngang
cross flow
luồng ngang
cross flow
dòng chảy phía ngang
cross flow
dòng ngang
cross flow
sự thổi dông tố ngang
cross flow fan
quạt thổi ngang
cross flux
từ thông ngang
cross folding
sự nếp uốn nắn ngang
cross frame
khung ngang
cross gallery
hành y sĩ ngang
cross gangway
lò nối vỉa ngang
cross girder
dầm ngang
cross girder
rầm ngang
cross girder
thanh ngang
cross girth
dầm ngang
cross girth
gờ ngang
cross grain
thớ ngang (gỗ)
cross grain
vân ngang gỗ
cross hole
lỗ khoan ngang
cross hole
lỗ ngóc ngang (mỏ)
cross joint
khe ngang
cross joint
khe nứt tách ngang
cross key
chêm ngang
cross key
chốt ngang
cross key
then ngang
cross knurling
sự cán lăn lộn vân ngang
cross line
đường ngang
cross link
đường nối ngang
cross link
sự link ngang
cross lode
mạch ngang
cross member
dầm ngang
cross member
rầm ngang
cross member
thanh ngang
cross member
thanh ngang sườn xe
cross motion
chuyển động ngang
cross over bend
đầu ống cong bắt ngang
cross perforation
sự đục lỗ nhỏ ngang
cross piece
dầm ngang
cross piece
thanh ngang
cross power spectrum
phổ năng suất ngang
cross profile
biên dạng ngang
cross profile
mặt tách ngang
cross profile
tiết diện ngang
cross rail
thanh ngang
cross ratio
mức phỏng tách ngang
cross ratio
tiết diện ngang
cross reeded glass
kính với gân ngang
cross reinforcement
cốt thép ngang
cross rib
gờ ngang
cross rib
sống ngang
cross rib of vault
sườn ngang cái cong
cross section
mặt tách ngang
cross section
tiết diện ngang
cross section gabarit
kích thước mặt phẳng cắt ngang
cross section line
đường mặt phẳng cắt ngang
cross section of safety valve
mặt cắt theo đường ngang của khẩn khoản an toàn
cross sectional area
diện tích mặt phẳng cắt ngang
cross sectional study
nghiên cứu giúp lát tách ngang
cross sectional view
mặt tách ngang
cross slide
bàn trượt ngang
cross slide
bàn dao ngang
cross slide (rail)
băng trượt ngang
cross slide feed mechanism
cơ cấu bàn dao ngang
cross slide screw
vít con cái trượt ngang
cross slip
sự trượt ngang
cross slope
độ dốc ngang
cross slope
dốc ngang
cross spindle
trục tiện láng tiến bộ ngang
cross spindle
vít bủ tiến bộ ngang
cross staff
cọc chi ngang
cross stop
cữ ngăn bước tiến bộ ngang
cross tie
liên kết ngang
cross tie
thanh giằng ngang
cross tie
thanh giằng ngang (đóng tàu)
cross tie
thanh nối ngang
cross timber
dầm mộc ngang
cross timber
rầm mộc ngang
cross tool carriage
bàn dao ngang
cross track recording
sự ghi rãnh ngang
cross traverse
lượng chảy dao ngang
cross tube boiler
nồi tương đối ống ngang
cross tunnel
hầm ngang
cross vent
lỗ thông xuyên ngang
cross wall
tường ngang
cross wind force
lực khí động ngang
cross-arm
cần ngang
cross-bar
dầm ngang
cross-bar switch
chuyển mạch ngang dọc
cross-bar system
hệ thống ngang dọc
cross-bending stress
ứng suất uốn nắn ngang
cross-blown air cooler
dàn giá buốt bầu không khí thổi ngang
cross-blown air cooler
giàn giá buốt bầu không khí thổi ngang
cross-breaking
sự gẫy ngang
cross-breaking strength
độ bền ngang thớ (gỗ)
cross-connect
nối ngang
cross-connect
nối ngang (điện)
cross-cut
mặt tách ngang
cross-cut saw
cái cưa xẻ ngang thớ
cross-cut saw
cưa tách ngang
cross-cutting
sự tách ngang
cross-feed lever
tay gạt chạy dao ngang
cross-feed line
đường tiếp liệu ngang
cross-field machine
máy năng lượng điện ngôi trường ngang
cross-field machine
máy năng lượng điện tử ngôi trường ngang
cross-fire
sự bén ngang
cross-fired furnace
lò châm ngang
cross-fired furnace
lò ngọn lửa ngang
cross-fired furnace
lò nung ngang
cross-flow air cooler
dàn giá buốt bầu không khí thổi ngang
cross-flow air cooler
giàn giá buốt bầu không khí thổi ngang
cross-flow air freezing plant
trạm kết đông đúc bầu không khí thổi ngang
cross-flow blower
quạt dông tố ngang
cross-flow evaporator
dàn cất cánh tương đối loại ngang
cross-flow evaporator
giàn cất cánh tương đối loại ngang
cross-flow fan
quạt luồng ngang
cross-flow heat exchanger
bộ trao thay đổi nhiệt độ loại ngang
cross-flow radiator
bộ tản nhiệt độ luồng ngang
cross-frame
khung giằng ngang
cross-furring ceiling
thanh kháng trần ngang
cross-grain planer
máy bào ngang vân gỗ
cross-grid air cooler
dàn giá buốt bầu không khí thổi ngang
cross-grid air cooler
giàn giá buốt bầu không khí thổi ngang
cross-jet explosion pot
bình dập hồ nước quang quẻ thổi ngang
cross-jet pot
bình phản lực ngang
cross-link
liên kết ngang
cross-linked polyethylene (XPE)
polyetylen link ngang
cross-linking
liên kết ngang
cross-linking
sự link ngang
cross-linking agent
chất link ngang
cross-linking agent
tác nhân link ngang
cross-magnetizing
sự kể từ hóa ngang
cross-magnetizing effect
hiệu ứng kể từ hóa ngang
cross-member
dầm ngang
cross-over
băng ngang qua
cross-polarization
sự phân cực kỳ ngang
cross-post
gởi thơ ngang
cross-roll
cán ngang
cross-roll
lăn ngang
cross-section
mặt tách ngang
cross-section
thiết thiết bị ngang
cross-section area
diện tích mặt phẳng cắt ngang
cross-section drawing
hình tách ngang
cross-section outline
đường bao mặt phẳng cắt ngang
cross-section outline
đường viền mặt phẳng cắt ngang
cross-section warping
sự vênh mặt phẳng cắt ngang
cross-sectional area
diện tích mặt phẳng cắt ngang
cross-sectional view
hình chiếu tách ngang
cross-slide
đường dẫn phía ngang
cross-staff head
ụ tay xoay ngang
cross-tie
đà ngang
cross-tie
rầm ngang
cross-traverse screw
vít bước tiến bộ ngang
cross-tube air cooler
dàn giá buốt bầu không khí thổi ngang
cross-tube air cooler
giàn giá buốt bầu không khí thổi ngang
cross-tunnel
đường hầm tách ngang
cross-walk
tường ngang
cross-wind
gió ngang
crossfall, cross slope
độ dốc ngang
diagonal of the pile cross section
đường chéo cánh của thiết diện ngang của cọc
elliptical cross-section
tiết diện ngang elip
flemish double-cross bond
một mặt hàng gạch men ngang
flexible cross beam
dầm ngang mềm
flow cross section
tiết diện cắt theo đường ngang loại chảy
fuel cross-feed value
van cung cấp ngang nhiên liệu
gradual change of cross section
sự đổi khác dần dần mặt phẳng cắt ngang
H-beam cross bar
giằng ngang dạng dầm chữ H
Horizontal Cross-Connect (DEC) (HC)
Kết nối chéo cánh theo hướng ngang (DEC)
jointed cross shaft axle
trục ngang với khớp nối
load-bearing cross wall
tường ngang Chịu lực
oblique cross section area
diện tích mặt phẳng cắt ngang
plane cross section
mặt cắt theo đường ngang phẳng
radial cross-section
mặt cắt theo đường ngang xuyên tâm
radiation cross linked polyolefin tube
ống tuýp polulylefin link ngang bức xạ
radiation cross-linking
sự (tạo) link ngang vì như thế bức xạ
rear axle cross member
thanh qua cầu sau
right cross-section
mặt cắt theo đường ngang trực tiếp góc
rigid cross beam
dầm ngang cứng
rupture cross-section
mặt cắt theo đường ngang huỷ hoại
saw, cross-out
cưa xẻ ngang
scatter cross section
mặt tách nghiền xạ ngang
section cross
mặt tách ngang
section cross
tiết diện ngang
stepped-in cross section panel
tấm thi công bậc thang (theo mặt phẳng cắt ngang)
stream cross section
mặt cắt theo đường ngang loại nước
stream cross-section
mặt cắt theo đường ngang loại sông
sudden contraction of cross section
sự teo đột ngột của thiết diện ngang
sudden enlargement of cross section
sự không ngừng mở rộng đột ngột của mặt phẳng cắt ngang (dòng chảy)
typical cross section
mặt cắt theo đường ngang điển hình
typical cross section
mặt cắt theo đường ngang chi chuẩn
valley cross section
mặt cắt theo đường ngang của thung lũng
warping of cross section
sự vênh thiết diện ngang
X shaped cross member
Thanh ngang hình chữ X
XPE (cross-linked polyethylene)
polyetylen link ngang
đạo Cơ Đốc
dấu chéo
lái
giao
center line cross
giao điểm đàng giữa
centre line cross
giao điểm đàng giữa
combined cross bearing
giao hội phối hợp
cross access ramp road
đường vượt lên trước kí thác nhau
cross brace
thanh xiên kí thác nhau
cross correlation
liên kết kí thác hội
cross interference
giao sứt sẹo liên hợp
cross interference
giao sứt sẹo liên kết
cross point
điểm kí thác nhau
cross point
giao điểm
cross point
giao điểm cho tới hạn
cross rate
mức kí thác chéo
cross rate
suất kí thác chéo
cross road
chỗ đàng kí thác nhau
cross talk
hiện tượng kí thác âm
cross texture
cấu tạo nên kí thác nhau
cross-cut
tương giao
cross-domain network manager session (CDNMsession)
giao tiếp lịch trình cai quản trị mạng kí thác miền
cross-over
chỗ kí thác nhau
cross-over trial
thử nghiệm kí thác thoa
cross-polarization interference
giao sứt sẹo tự fake cực
cross-road
đường giao
cross-web arch
vòm với sườn kí thác nhau
section of cross connection
đoạn kí thác nhau
stairs with cross flights
thang với (nhiều) mùa kí thác nhau
topographic drawing board cross bearing
giao hội bàn đạc
giao điểm
center line cross
giao điểm đàng giữa
centre line cross
giao điểm đàng giữa
cross point
giao điểm cho tới hạn
giao nhau
cross access ramp road
đường vượt lên trước kí thác nhau
cross brace
thanh xiên kí thác nhau
cross point
điểm kí thác nhau
cross road
chỗ đàng kí thác nhau
cross texture
cấu tạo nên kí thác nhau
cross-over
chỗ kí thác nhau
cross-web arch
vòm với sườn kí thác nhau
section of cross connection
đoạn kí thác nhau
stairs with cross flights
thang với (nhiều) mùa kí thác nhau
sự cắt
sự tách nhau
sự kí thác nhau

Kinh tế

gạch chéo
cross a cheque [[]] (to...)
gạch chéo cánh chi phiếu
cross a cheque [[]] (to...)
gạch chéo cánh tờ séc
gạch ngang
giao dịch nhì mang
hình chữ thập (+)
xóa

bóng đá

chọc khe

Nguồn không giống

  • cross : Corporateinformation

Địa chất

vị trí kí thác nhau, vị trí gặp gỡ nhau, sự bắt chéo cánh, (thuộc, có) hình chữ nhật

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
annoyed , cantankerous , captious , caviling , choleric , churlish , crabby * , cranky , crotchety * , crusty , disagreeable , faultfinding , fractious , fretful , grouchy , grumpy , ill-humored , ill-tempered , impatient , irascible , irritable , jumpy , out of humor , peeved , peevish , pettish , petulant , put out * , querulous , quick-tempered , ratty , short , snappy , splenetic , sullen , surly , testy , tetchy , touchy , vexed , waspish , bad-tempered , crabbed , nasty , snappish , ugly , acidulous , adverse , allogamous , athwart , baffling , bilious , contentious , contrary , crucial , cruciate , cruciform , cynical , decussate , ill-natured , inaffable , interchanged , intersecting , inverse , irascible acrimonious , morose , perverse , quadrivial , transverse , unamiable , vixenish
verb
bridge , cruise , cut across , extend over , ford , go across , meet , move across , navigate , overpass , pass over , ply , sail , span , transverse , voyage , zigzag , bisect , crisscross , crosscut , decussate , divide , intercross , intertwine , lace , lie athwart of , rest across , blend , crossbreed , cross-fertilize , cross-mate , cross-pollinate , interbreed , mingle , mongrelize , backtalk , block , bollix , buck , crab , cramp , crimp , deny , double-cross , flummox , foil , foul up * , frustrate , have bone đồ sộ pick , impede , interfere , knock props out , louse up , obstruct , oppose , resist , sell * , sell out * , snafu * , stab in the back * , stonewall * , stump , stymie , take on , take wind out of sails , thwart , pass , track , transit , traverse , intersect , annul , blot , delete , efface , erase , expunge , obliterate , rub , scratch , strike , undo , wipe , x , baffle , balk , kiểm tra , checkmate , defeat , affliction , angry , annoyed , betray , burden , cancel , combination , crabby , cranky , crotchety , crucifix , crux , disagreeable , emblem , fretful , grumpy , half-breed , hinder , hybrid , hybridize , irate , irritable , mad , mix , petulant , rood , run rẩy counter đồ sộ , sign , snappish , sullen , symbol , tau , testy , touchy , trial
phrasal verb
bankrupt , break down , demolish , finish , ruin , shatter , sink , smash , spoil , torpedo , undo , wash up , wrack , wreck

Từ ngược nghĩa

Bạn đang xem: cross nghĩa là gì

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Xem thêm: cái rìu tiếng anh là gì

NHÀ TÀI TRỢ

Xem thêm: processed là gì