đề kiểm tra giữa kì 1 môn toán lớp 4

PHẦN 1. ĐỀ BÀI

1.1 Trắc nghiệm

Câu 1: Chọn câu trả lời đúng:

Bạn đang xem: đề kiểm tra giữa kì 1 môn toán lớp 4

a) Số lớn nhất trong các số 9683; 9386; 9863; 9368 là:

A. 9683

B. 9386

C. 9863

D. 9368.

b) Số bé nhất trong các số 1902; 1029; 1290; 1920 là:

A. 1902

B. 1029

C. 1290

D. 1920

Câu 2: Nối biểu thức với giá trị của biểu thức đó: 

60-de-kiem-tra-toan-lop-4-giua-ki-1-de-so-8

Câu 3: Chỉ ra từng loại góc với số tương ứng:

60-de-kiem-tra-toan-lop-4-giua-ki-1-de-so-8-4

Góc nhọn – …..

Góc tù – …..

Góc bẹt – …..

Góc vuông – …..

Câu 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống đặt sau mỗi kết quả:

a)

+) x – 425 = 635

x = 635 + 425

x = 1060

+) x – 425 = 635

x = 635 – 425

x = 210

b)

+) x : 3 = 780

x = 780 3

x = 2340

+) x : 3 = 780

x = 780 : 3

x = 260

1.2. Tự luận

Câu 1: Đặt tính rồi tính tổng:

a) 3954 + 2541 + 1628

b) 16842 + 25 489 + 4127

Câu 2: Tìm x:

a) x – 423 = 628

b) x – 108 = 191

Câu 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 81 + 2420 + 19

b) 78 + 165 + 22 + 35

Xem thêm: shut down là gì

Câu 4: Tuổi bố và tuổi con cộng lại được 48 tuổi. Bố hơn con 32 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi ?

Câu 5: Ghi tên các cặp cạnh vuông góc với nhau trong các hình bên:

60-de-kiem-tra-toan-lop-4-giua-ki-1-de-so-8-5

 

PHẦN 2. BÀI GIẢI

2.1 Trắc nghiệm.

Câu 1:

a) Chọn C.

b) Chọn B.

Câu 2:

60-de-kiem-tra-toan-lop-4-giua-ki-1-de-so-8-2

Câu 3: Chỉ ra từng loại góc với số tương ứng:

Góc nhọn – 2

Góc tù – 4

Góc bẹt – 3

Góc vuông – 1

Câu 4:

a) Đ, S

b) Đ, S

2.2 Tự luận

Câu 1: 

a)

3954+ 16281628

b) 60-de-kiem-tra-toan-lop-4-giua-ki-1-de-so-8-5

Câu 2: Tìm x:

a) x – 423 = 628

x = 628 + 423

x = 1051

b) x – 108 = 191

x = 191 + 108

x = 299

Câu 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 81 + 2420 + 19 = 81 + 19 + 2420 = 100 + 2420 = 2520

b) 78 + 165 + 22 + 35 = (78 + 22) + (165 + 35) = 100 + 200 = 300

Câu 4:

Ta có sơ đồ:

60-de-kiem-tra-toan-lop-4-giua-ki-1-de-so-8-7

Tuổi bố là: (48 + 32) : 2 = 40 (tuổi)

Tuổi con là: 40 – 32 = 8 (tuổi)

Đáp số: Bố: 40 tuổi; Con: 8 tuổi

Câu 5:

Các cặp cạnh vuông góc trong hình là:

(AB, AD); (AB, BC); (BC, CD); (CD, DA);

(AC, BD); (OA, OB); (OB; OC); (OC; OD);

(OD, OA).

Xem thêm Đề kiểm tra Toán lớp 4 giữa kì I – đề số 9

Xem thêm: collectible là gì