đề thi học kì 2 lớp 7 môn toán 2017

Đề thi học kì 2 Toán 7 Trường THCS Đoàn Thị Điểm năm 2017.

Đề thi học kì 2 Toán 7 Trường THCS Đoàn Thị Điểm năm 2017; Thời gian làm bài 90 phút; Đề thi gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận. Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Bài 2 (2,5 điểm):

Bạn đang xem: đề thi học kì 2 lớp 7 môn toán 2017

  1. Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của đa thức sau theo lũy thừa giảm của biến: A(x)=5x^2-\dfrac{1}{2}x+8x^4-3x^2+9
  2. Cho hai đa thức : B(x)=12x^4+6x^3-\dfrac{1}{2}x+3 C(x)=-12x^4-2x^2+5x+\dfrac{1}{2}; Tính B(x) +C(x) và B(x) – C(x).
  3. Tính nghiệm của đa thức K(x) =-6x+30

Bài 3 (3 điểm): Cho tam giác ABC vuông tại B, đường phân giác AD ( D thuộc BC). Kẻ BO vuông góc với AD ( O thuộc AD) , BO cắt AC tại E. Chứng minh rằng:

Xem thêm: after all là gì

  1. \triangle ABO=\triangle AEO
  2. Tam giác BAE là tam giác cân.
  3. AD là đường trung trực của BE
  4. Kẻ BK vuông góc với AC (K thuộc AC). Gọi M là giao điểm của BK và AD. Chứng minh rằng ME song song với BC.

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.