defeat là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /dɪ.ˈfit/
Hoa Kỳ[dɪ.ˈfit]

Danh từ[sửa]

defeat /dɪ.ˈfit/

Bạn đang xem: defeat là gì

 1. Sự thất bại (của một plan... ); sự tan biến (hy vọng... ).
 2. (Quân sự) Sự thất bại trận, sự chiến bại.
  to suffer (sustain) heavy defeat — bị thất bại nặng
 3. Sự vượt qua (kẻ thù).
 4. (Pháp lý) Sự huỷ vứt, sự thủ tiêu xài.

Ngoại động từ[sửa]

defeat ngoại động từ /dɪ.ˈfit/

 1. Đánh thắng, vượt qua.
 2. Làm thất bại (một plan... ); thực hiện tan biến (hy vọng... ).
 3. (Quân sự) Sự thất bại trận, sự chiến bại.
  to suffer (sustain) geavy defeat — bị thất bại nặng
 4. Sự vượt qua (kẻ thù).
 5. (Pháp lý) Sự huỷ vứt, sự thủ tiêu xài.

Chia động từ[sửa]

defeat

Dạng không những ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to defeat
Phân kể từ hiện nay tại defeating
Phân kể từ quá khứ defeated
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại defeat defeat hoặc defeatest¹ defeats hoặc defeateth¹ defeat defeat defeat
Quá khứ defeated defeated hoặc defeatedst¹ defeated defeated defeated defeated
Tương lai will/shall² defeat will/shall defeat hoặc wilt/shalt¹ defeat will/shall defeat will/shall defeat will/shall defeat will/shall defeat
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại defeat defeat hoặc defeatest¹ defeat defeat defeat defeat
Quá khứ defeated defeated defeated defeated defeated defeated
Tương lai were to defeat hoặc should defeat were to defeat hoặc should defeat were to defeat hoặc should defeat were to defeat hoặc should defeat were to defeat hoặc should defeat were to defeat hoặc should defeat
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại defeat let’s defeat defeat
 1. Cách phân tách động kể từ cổ.
 2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Ngoại động từ[sửa]

Xem thêm: shut down là gì

defeat ngoại động từ /dɪ.ˈfit/

 1. Đánh thắng, vượt qua.
 2. Làm thất bại (một plan... ); thực hiện tan biến (hy vọng... ).
 3. (Pháp lý) Huỷ vứt, thủ tiêu xài.

Chia động từ[sửa]

defeat

Dạng không những ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to defeat
Phân kể từ hiện nay tại defeating
Phân kể từ quá khứ defeated
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại defeat defeat hoặc defeatest¹ defeats hoặc defeateth¹ defeat defeat defeat
Quá khứ defeated defeated hoặc defeatedst¹ defeated defeated defeated defeated
Tương lai will/shall² defeat will/shall defeat hoặc wilt/shalt¹ defeat will/shall defeat will/shall defeat will/shall defeat will/shall defeat
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại defeat defeat hoặc defeatest¹ defeat defeat defeat defeat
Quá khứ defeated defeated defeated defeated defeated defeated
Tương lai were to defeat hoặc should defeat were to defeat hoặc should defeat were to defeat hoặc should defeat were to defeat hoặc should defeat were to defeat hoặc should defeat were to defeat hoặc should defeat
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại defeat let’s defeat defeat
 1. Cách phân tách động kể từ cổ.
 2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Tham khảo[sửa]

 • "defeat". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không tính tiền (chi tiết)

Lấy kể từ “https://acartculture.org.vn/w/index.php?title=defeat&oldid=1822957”

Xem thêm: juxtaposition là gì