địa hình nước ta có hai hướng chủ yếu là

Nước ta có địa hình được phân hóa khá đa dạng, vậy Địa hình nước ta có hai hướng chính là?

Câu hỏi: 

Bạn đang xem: địa hình nước ta có hai hướng chủ yếu là

Địa hình nước ta có hai hướng chính là?

A. Hướng đông bắc – tây nam và hướng vòng cung.

B. Hướng bắc – nam và hướng vòng cung.

C. Hướng tây bắc – đông nam và hướng vòng cung.

D. Hướng đông – tây và hương vòng cung.

Đáp án đúng C.

Địa hình nước ta có hai hướng chính là hướng tây bắc – đông nam và hướng vòng cung, địa hình nước ta có cấu trúc cổ được vận động Tân kiến tạo làm trẻ lại tạo nên sự phân bậc rõ rệt theo độ cao, thấp dần từ tây bắc xuống đông nam và phân hóa đa dạng.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là C

Việt Nam là một quốc gia nhiệt đới với địa hình phần lớn là đồi núi chủ yếu là đồi núi thấp, đồng bằng chỉ chiếm 1/4 diện tích. Tính trên phạm vi cả nước, địa hình đồng bằng và đồi núi thấp (dưới 1.000 m) chiếm tới 85% diện tích. Địa hình núi cao (trên 2.000 m) chỉ chiếm 1% diện tích cả nước.

– Địa hình đối núi chiếm tới 3/4 diện tích đất đai làm cho thiên nhiên Việt Nam có đặc điểm chung là thiên nhiên của đất nước nhiều đồi núi.

Xem thêm: sick là gì

– Địa hình nước ta có cấu trúc cổ được vận động Tân kiến tạo làm trẻ lại tạo nên sự phân bậc rõ rệt theo độ cao, thấp dần từ tây bắc xuống đông nam và phân hóa đa dạng.

– Cấu trúc địa hình gồm 2 hướng chính:

+ Hướng tây bắc- đông nam thể hiện rõ rệt từ hữu ngạn sông Hồng đến dãy Bạch Mã.

+ Hướng vòng cung thể hiện ở vùng núi Đông Bắc và khu vực Nam Trung Bộ (Trường Sơn Nam).

– Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa và chịu tác động mạnh mẽ của con người.

+ Địa hình bị cắt xẻ, xâm thực, xói mòn.

+ Tạo nên địa hình Cacxta nhiệt đới độc đáo

+ Tạo nên các dạng địa hình nhân tạo: Đô thị, hầm mỏ, hồ chứa nước, đê, đập…

Lãnh thổ Việt Nam phần trên đất liền gồm ba miền tự nhiên (có những đặc điểm địa hình, động thực vật, khí hậu chung trong miền), đó là: Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ; Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ; Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

Xem thêm: doesn't nghĩa là gì