độ lớn của vận tốc cho biết

Câu hỏi:

Độ lớn của vận tốc cho biết?

A. Quỹ đạo của chuyển động.

Bạn đang xem: độ lớn của vận tốc cho biết

B. Mức độ nhanh hay chậm của chuyển động.

C. Mức độ nhanh hay chậm của vận tốc.

D. Dạng đường đi của chuyển động.

Đáp án đúng B.

Độ lớn của vận tốc cho biết mức độ nhanh hay chậm của chuyển động và được xác định bằng độ dài quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian, đơn vị của vận tốc tuỳ thuộc vào đơn vị của chiều dài và đơn vị của thời gian.

Giải thích lý do chọn đáp án B:

Độ lớn của vận tốc cho biết mức độ nhanh hay chậm của chuyển động và được xác định bằng độ dài quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian.

Vận tốc được tính bằng công thức: v = s /t

Trong đó:

     + v: vận tốc

     + s: quãng đường

Xem thêm: 15 tiếng anh đọc là gì

     + t: thời gian đi hết quãng đường đó

– Đơn vị của vận tốc tuỳ thuộc vào đơn vị của chiều dài và đơn vị của thời gian.

– Đơn vị hợp pháp của vận tốc là m/s.

– Trong thực tế người ta thường dùng đơn vị vận tốc m/s hay km/h.

– Mối liên hệ giữa m/s và km/h là: 1m/s = 3,6km/h hay 1km/h =1/3,6m/s.

– Dụng cụ đo vận tốc: tốc kế (còn gọi là đồng hồ vận tốc)

– Trong hàng hải người ta thường dùng “nút” làm đơn vị đo vận tốc:

  1 nút  = 1 hải lý/h = 1,852 km/h = 0,514 m/s hay 1 m/s = 1/ 0,514 nút.

– Vận tốc ánh sáng: 3.108m/s = 300.000 km/s.

Xem thêm: swatches là gì

– Đơn vị chiều dài người ta còn dùng là “năm ánh sáng”.  Năm ánh sáng là quãng đường ánh sáng truyền đi trong thời gian một năm.

+ Năm ánh sáng = 9,4608.1012 km = 1016 m.

+ Khoảng cách từ ngôi sao gần nhất đến Trái Đất là 4,3 năm ánh sáng gần bằng 43 triệu tỉ mét.