ear là gì

  • Giáo dục
  • Học giờ Anh

Thứ bảy, 1/4/2017, 14:00 (GMT+7)

Bạn đang xem: ear là gì

Trong giờ Anh, 'tai' - hoặc 'ear', là 1 trong những phần tử bên trên khung người người. Tuy nhiên, lúc đặt 'ear' trong những cụm kể từ sẽ tạo nên rời khỏi nhiều nghĩa mới nhất đặc biệt thú vị.

1. Falls on the deaf ears

cac-thanh-ngu-tieng-anh-ve-tai

 

Ví dụ: Jennifer suggested that John should get a job, but he fell on deaf ears.

(Jennifer khêu gợi ý John nên lần một việc làm tuy nhiên anh ấy vứt ngoài tai).

2. Go in one ear and out the other

cac-thanh-ngu-tieng-anh-ve-tai-1

 

Ví dụ: Everything I say vĩ đại you seems vĩ đại go in one ear and out the other.

(Những gì tôi rằng với các bạn nhượng bộ như vô tài này rời khỏi tai nọ).

3. Smile/grin/beam from ear vĩ đại ear

cac-thanh-ngu-tieng-anh-ve-tai-2

 

Ví dụ: She was grinning from ear vĩ đại ear as she passed the exam.

(Cô ấy cười cợt toe toét đến tới tận đem tai vì như thế băng qua bài bác kiểm tra).

Xem thêm: ore là gì

4. Be up vĩ đại your ears in sth

cac-thanh-ngu-tieng-anh-ve-tai-3

 

Ví dụ: We're up vĩ đại our ears in finding documents at the moment.

(Hiện, công ty chúng tôi bận ngập đầu ngập cổ với việc lần tài liệu).

5. Lend an ear (to sb/sth)

cac-thanh-ngu-tieng-anh-ve-tai-4

 

Ví dụ: Whenever I have a problem, I often talk vĩ đại Rose. She always lends an ear.

(Mỗi khi tôi sở hữu yếu tố gì, tôi thông thường tâm sự với Rose. Cô ấy luôn luôn trực tiếp lắng tai một cơ hội chân thành).

6. Be all ears

cac-thanh-ngu-tieng-anh-ve-tai-5

 

Ví dụ: Tell us about your story! We are all ears.

(Hãy kể cho tới bọn chúng em nghe về mẩu truyện của cô! Chúng em mong muốn nghe lắm rồi đây).

Thanh Tâm

Xem thêm: portrait là gì