experience là gì

GeForce Experience – Phần Mềm Cần Thiết Cho Mọi trò chơi Thủ
GeForce Experience – Phần Mềm Cần Thiết Cho Mọi trò chơi Thủ

Bạn đang xem: experience là gì

Experience là gì

Experience lên đường với giới tự động gì? Đây là vướng mắc thông thường gặp gỡ của tất cả chúng ta học tập giờ đồng hồ anh. Để thực hiện rõ ràng rộng lớn về ý nghĩa sâu sắc, ngữ pháp tương tự cơ hội dùng Experience vô giờ đồng hồ đeo tay Anh vì vậy nào là, hãy tò mò nằm trong ktktdl.edu.vn nhé!

*

Cấu trúc experience vô giờ đồng hồ đeo tay anh

experience

noun

UK /ɪkˈspɪə.ri.əns/ US /ɪkˈspɪr.i.əns/

experience đem những nghĩa như sau

(the process of getting) knowledge or skill from doing, seeing, or feeling things ((quá trình thu nhận) kiến thức và kỹ năng hoặc khả năng kể từ câu hỏi thực hiện, thấy được hoặc cảm nhận)

Ví dụ:

Do you have any experience of working with kids? (= Have you ever worked with them?)The best way rộng lớn learn is by experience (= by doing things).I know from experience that Tony never keeps his promises.I don’t think she has the experience for the job (= enough knowledge & skill for it).

Bạn đang được xem: Experience là gì

In my experience, people generally smile back if you smile at them.The experience of pain (= what pain feels like) varies from one person to con another.

something that happens rộng lớn you that affects how you feel (điều nào là ê xẩy ra với các bạn tác động cho tới xúc cảm của bạn)

Ví dụ:

I had a pretty unpleasant experience at the dentist’s.It was interesting hearing about his experiences as a policeman.I did meet him once and it was an experience I shall never forget.

the way that something happens and how it makes you feel (cách tuy vậy một điều nào là ê xẩy ra và nó khiến cho cho mình cảm nhận thấy vì vậy nào)

ví dụ:

They go out of their way vĩ đại rộng lớn make sure you have a great dining experience.A spokesman for the company said that it was committed vĩ đại rộng lớn improving the customer experience.

Experience lên đường cùng theo với giới kể từ gì?

Khi phát biểu đem tay nghề ngỗng về khuôn mẫu nào đấy (kể cả thiết bị) thì tớ dùng experience with.

Khi phát biểu đem kinh nghiệm tay nghề tay nghề ngỗng trong nghành nghề nghề ngỗng hoặc hoạt động nào là ê thì tớ sử dụng experience in.

Ví dụ:

*

I have experience with printers.

= Tôi đem kinh nghiệm tay nghề về thi công tăng in.

I have experience in repairing printers.

Xem thêm: expo là gì

= Tôi đem kinh nghiệm tay nghề vô yếu tố sửa thi công tăng in.

Popular lên đường với giới kể từ gì Responsible lên đường cùng theo với giới kể từ gì Worried lên đường cùng theo với giới kể từ quăng quật gì
Harmful lên đường cùng theo với giới kể từ gì Bored lên đường với giới kể từ gì Made lên đường cùng theo với giới kể từ quăng quật gì
Satisfied lên đường với giới kể từ gì Famous lên đường cùng theo với giới kể từ gì Familiar lên đường với giới kể từ gì

10 cụm kể từ thông thường được dùng với experience

Experience là 1 trong trong mỗi kể từ vựng thú vị, vừa vặn là hễ kể từ vừa vặn là danh kể từ và xuất hiện vô thật nhiều văn cảnh không giống nhau vì như thế kể từ quăng quật này cực kỳ hoàn toàn có thể ghép với khá nhiều kể từ rất khác nhằm thực hiện mang đến nhiều cụm kể từ đem ý nghĩa sâu sắc thâm thúy không giống nhau.

Hãy nằm trong ktktdl.edu.vn tò mò 10 nhiều kể từ được ghép với kể từ “Experience” thông thường chạm mặt mũi nhất nhé. Chúng tớ nên tò mò thiệt cảnh giác ý nghĩa sâu sắc với văn cảnh tương thích nhằm vận dụng bọn chúng nhé.

1. Lack of experience

If you have not yet done a lot of different, interesting things, you have a lack of experience. This just means that you have a lot of potential for growth in the future, và does not mean that you are untalented or less than vãn other people.

Ex: Her lack of experience was balanced by a willingness rộng lớn learn.

2. Life experience

Once you have had a lot of personal experiences, you are collecting life experience, which is a wisdom that comes with having seen many different situations, people, cultures, and technologies, among other things.

Ex: This suggests that extra life experience can be translated into greater academic success.
Xem thêm: Bản Vẽ Cơ Khí Và Bản Vẽ Xây Dựng Dùng Trong Các Công Việc Gì

3. Personal experience

If you actually tự something or see something yourself, you have that personal experience.

Ex: From personal experience, she knew & understood the problems of alcohol addiction.

4. Gain experience

When you are collecting experiences, English speakers usually say that you gain experience. Gain is a common verb used to con describe having different experiences and learning more about how rộng lớn respond vĩ đại different situations.

Ex: I have gained so sánh much experience from traveling rộng lớn different countries around the world that I can’t remember the days that I didn’t travel.

Successful lên đường cùng theo với giới kể từ gì Interesting lên đường cùng theo với giới kể từ quăng quật gì Well known lên đường với giới kể từ quăng quật gì
Effect lên đường với giới tự động gì Pleased lên đường cùng theo với giới tự động gì Acquainted lên đường cùng theo với giới kể từ gì
Important lên đường cùng theo với giới kể từ gì Jealous lên đường với giới kể từ gì Excited lên đường cùng theo với giới kể từ gì

5. In someone’s experience

If you want rộng lớn talk specifically about the experience of a single person, you can use this phrase.

Ex: In my experience, democracy has led to con societies that are more robust and willing vĩ đại rộng lớn work together.

6. Hands-on experience

To say that you have hands-on experience means that you have been able vĩ đại try something with your two hands. Someone who has hands-on experience, lượt thích being in a research lab or interning for a company in that industry, is preferable to con someone who has only spent their time in the classroom learning from a book.

Ex: The college tried vĩ đại add hands-on experience as a requirement in their degree plans.

7. Practical experience

Practical experience usually refers vĩ đại rộng lớn experience you have in the workplace. This type of experience should be real tasks that you have done for other companies that are similar vĩ đại yours.

Ex: Having practical experience is more important than vãn having a Master’s degree in most cases.

Fond lên đường cùng theo với giới tự động gì Confused lên đường với giới kể từ quăng quật gì Arrive lên đường cùng theo với giới kể từ gì
Concern lên đường với giới kể từ quăng quật gì Different lên đường cùng theo với giới kể từ gì Made from với made of
Succeeded lên đường với giới kể từ quăng quật gì Prevent lên đường cùng theo với giới kể từ gì

8. Relevant experience

If you are applying for a job, the company you are applying rộng lớn will only be interested in your relevant experience, or the experience you have that directly relates to con the job you want.

Ex: When you put together a resume for a job, only hạng mục your relevant experience if you have a lot of different work experience.

9. Experience in _____

If you want vĩ đại rộng lớn specify the kind of experience that you have, you can use the structure experience in this field. This is very useful if you are speaking about your qualifications for something.

Ex: Candidates should have training và practical experience in basic electronics.
Xem thêm: Giải Bài 35 Trang 129 Sgk Toán 8 Tập 1 29 Sgk Toán Lớp 8 Tập 1

10. Quite an experience

If you say something is quite an experience vĩ đại rộng lớn an American, you mean that something is very interesting & worthwhile.

Ex: You must try some of her home-made wine it’s quite an experience!

Xem thêm: polybag là gì

Trên đấy là nội dung bài viết về cấu tạo experience lên đường với giới kể từ gì và 10 cụm kể từ thông thường sử dụng với experience. Mong mỏi rằng qua chuyện phía bên trên ktktdl.edu.vn đang được tương hỗ những cụm các bạn sẽ nắm rõ có thể những kết cấu ngữ pháp này. Chúc chúng ta tiếp thu kiến thức vui vẻ vẻ!

Bạn đang được coi bài bác viết: Experience Là Gì ? 10 Cụm Từ Thường Dùng Với Experience Nghĩa Của Từ Experience. tin tức tự C2 Lập Lễ HP tinh lọc và tổ hợp cùng theo với những chủ thể tương quan không giống.