explain là gì

“Let u explain the Explain structure in English! – Để tớ lý giải cấu hình Explain nhập giờ Anh nha.”
Nghe xong xuôi câu này là hiểu tức thì Explain Có nghĩa là gì rồi cần ko nào? Tuy nhiên nhằm cầm chắc chắn cách sử dụng Explain thì chúng ta hãy xem thêm tức thì nội dung bài viết tại đây của Step Up nhé! 

Bạn đang xem: explain là gì

1. Định nghĩa Explain

Explain là một trong những động từ nhập giờ Anh, đem tức thị “giải mến, trình bày” điều gì bại nhằm khiến cho ai nắm rõ. 

Ví dụ:

 • I’ll be happy vĩ đại explain everything you need.
  Tôi tiếp tục sẵn lòng lý giải toàn bộ những điều bạn phải. 
 • My brother explained the rules of chess vĩ đại u.
  Anh trai vẫn lý giải luật đùa cờ vua cho tới tôi. 
 • Jack is explaining how the machine works.
  Jack đang được lý giải cái máy hoạt động và sinh hoạt ra sao. 

cau truc explain 2

2. Cách sử dụng cấu hình Explain nhập giờ Anh

Cấu trúc cộng đồng nhất của Explain bại là:

Explain + something + vĩ đại + somebody

Ý nghĩa: Giải mến điều gì cho tới ai 

Ví dụ:

 • My boyfriend explained the film vĩ đại u but I didn’t understand.
  Bạn trai vẫn lý giải bộ phim truyện cho tới tôi tuy nhiên tôi không hiểu biết nhiều.
 • Could you explain this exercise vĩ đại your sister?
  Con rất có thể lý giải bài xích luyện này cho tới em gái không? 
 • The new teacher will explain the procedure vĩ đại the students.
  Giáo viên mới nhất tiếp tục lý giải tiến độ cho tới những học viên. 

Lưu ý: Ghi ghi nhớ giới kể từ TO + SOMEBODY nhé 

Can you explain the route vĩ đại me?
Not: Can you explain u the route?

Ngoài đi ra, tớ thông thường gặp gỡ cấu hình Explain chuồn với kể từ nhằm căn vặn.

Explain + what/when/where/why/how …

Ý nghĩa: Giải thích…

Ví dụ:

 • He couldn’t explain why he did it.
  Anh ấy ko thể lý giải vì sao bản thân lại thực hiện vậy.
 • Linh tried vĩ đại explain what had happened last night.
  Linh cố lý giải những gì vẫn xẩy ra nhập tối qua loa.
 • Please explain vĩ đại u how airplanes fly. 
  Xin hãy lý giải cho tới tôi máy cất cánh bay bằng phương pháp này. 

cau truc explain 2

3. Cách sử dụng động kể từ Explain nhập giờ Anh

Không khó khăn ghi nhớ lắm đâu vì thế Explain KHÔNG PHẢI là một trong những động kể từ bất quy tắc. Cụ thể như sau:

Hiện bên trên đơn

explain
explains

Hiện bên trên tiếp diễn am/is/are explaining
Hiện bên trên trả thành have/has explained
Hiện bên trên triển khai xong tiếp diễn have/has been explaining
Quá khứ đơn

explained

Quá khứ tiếp diễn was/were explaining
Quá khứ trả thành had explained
Quá khứ triển khai xong tiếp diễn had been explaining
Tương lai đơn will explain
Tương lai tiếp diễn will be explaining
Tương lai trả thành will have explained
Tương lai triển khai xong tiếp diễn will have been explaining

Ví dụ:

 • Minh often patiently explains exercises vĩ đại his brother.
  Minh thông thường kiên trì lý giải bài xích luyện cho tới em trai.
 • She is explaining but he doesn’t listen.
  Cô ấy đang được lý giải tuy nhiên anh ấy ko nghe. 
 • I have explained vĩ đại you for 2 hours. 
  Tôi vẫn lý giải cho chính mình 2 giờ rồi đó. 

4. Cụm kể từ thông thườn với Explain

Cấu trúc Explain khá phổ cập nên cũng có thể có một trong những cấu hình tương quan chuồn với Explain. 

 • explain in detail: lý giải chi tiết
 • explain fully: lý giải tràn đủ
 • explain briefly: lý giải cụt gọn
 • explain carefully: lý giải cẩn thận
 • explain patiently: lý giải kiên nhẫn
 • explain away: lờ chuồn, bỏ lỡ, tách chuyện gì (mà là lỗi của mình)

5. Bài luyện về cấu hình explain

Chắc chắn cấu hình explain này sẽ không hề thực hiện khó khăn chúng ta đâu cần không? Hãy nằm trong rèn luyện nhanh chóng với bài xích luyện tiếp sau đây nhé. 

Xem thêm: adhere to là gì

Chọn đáp án chính nhập khu vực trống 

1. Please could you ______ why you’re ví late!

A. explain
B. explained
C. explaining

2. We use the verb ______to mean ‘make something clear or easy vĩ đại understand.

A. understand
B. provide
C. explain

3. We explained the situation ______ the team.

A. for
B. to
C. with

4. ______ you explain this vĩ đại u tomorrow?

A. Are
B. Did
C. Will

5. ______ you ever explained vĩ đại your mom?

A. Have
B. Do
C. Did

6. I don’t know how you’re going vĩ đại ______ that broken vase. 

A. explain for
B. explain away
C. explain about

7. The doctor explained patiently ______ the treatment would be.

A. what
B. why
C. when

8. I  try vĩ đại explain the issues ______ great detail.

A. at
B. on
C. in

Đáp án:

1. A
2. C
3. B
4. C
5. A
6. B
7.A
8. C

Trên đấy là toàn bộ kiến thức và kỹ năng chúng ta cần phải biết về cấu hình Explain nhập giờ Anh. Đừng nhằm rơi rụng điểm về cấu hình này nhập bài xích đánh giá nha. Step Up chúc bạn làm việc chất lượng tốt giờ Anh! 

Xem thêm: lore là gì

Comments