fall for là gì


Trang trước

Bạn đang xem: fall for là gì

Trang sau  


Cụm động kể từ Fall for sở hữu 2 nghĩa:

Nghĩa kể từ Fall for

Ý nghĩa của Fall for là:

 • Say say sưa ai cơ

Ví dụ cụm động kể từ Fall for

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Fall for:

- He FELL FOR her the moment their eyes met. Anh si mê cô tức thì kể từ khoảng thời gian ngắn góc nhìn bọn họ va vấp nhau.

Nghĩa kể từ Fall for

Ý nghĩa của Fall for là:

 • Tin vào trong 1 câu nói. giả dối

Ví dụ cụm động kể từ Fall for

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Fall for:

- He FELL FOR my story and allowed bầm yet another extension for the submission of my thesis. Anh tớ tin tưởng mẩu truyện của tôi và được cho phép tôi tăng một trong những phần không ngừng mở rộng cho tới luận án của tôi.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Fall for bên trên, động kể từ Fall còn tồn tại một trong những cụm động kể từ sau:

 • Cụm động từ Fall about

 • Cụm động từ Fall apart

 • Cụm động từ Fall back

 • Cụm động từ Fall back on

 • Cụm động từ Fall behind

 • Cụm động từ Fall down

 • Cụm động từ Fall for

 • Cụm động từ Fall in

 • Cụm động từ Fall into

  Xem thêm: sworn là gì

 • Cụm động từ Fall off

 • Cụm động từ Fall out

 • Cụm động từ Fall over

 • Cụm động từ Fall through

 • Cụm động từ Fall under


Trang trước

Trang sau  

f-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài ghi chép liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài xích tập luyện C++ sở hữu giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript sở hữu giải hoặc nhất

  Xem thêm: parts là gì