fe2o3 có tác dụng với nước không

Fe2O3 + HCl → FeCl3 + H2O là phản xạ chất hóa học thân thích Fe (III) oxit và hỗn hợp axit HCl, thành phầm nhận được là muối bột Fe (III). Đây cũng là một trong những phương trình cơ phiên bản hoặc xuất hiện tại trong những dạng bài xích luyện, chúng ta học viên Note viết lách và cân đối trúng phương trình.

1. Phương trình phản xạ Fe2O3 tác dụng HCl

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

2. Điều khiếu nại phản xạ Fe2O3 tác dụng với hỗn hợp axit HCl

Không có

Bạn đang xem: fe2o3 có tác dụng với nước không

3. Cách tiến hành phản xạ Fe2O3 tác dụng với hỗn hợp axit HCl

Cho nhập lòng ống thử một không nhiều oxit bazơ Fe2O3 thêm 1-2 ml hỗn hợp axit, tiếp sau đó rung lắc nhẹ nhàng.

4. Hiện tượng phản ứng

Chất rắn black color Sắt III Oxit (Fe2O3) tan dần dần, đưa đến hỗn hợp được màu vàng nâu.

5. tin tức kỹ năng về Fe2O3

5.1. Tính hóa chất của Fe2O3

Fe2O3 là một oxit của Fe, Fe2O3 là dạng thịnh hành nhất của Fe oxit ngẫu nhiên. Dường như rất có thể lấy hóa học này kể từ khu đất sét red color.

Công thức phân tử: Fe2O3

Tính oxit bazơ

Fe2O3 tác dụng với hỗn hợp axit đưa đến hỗn hợp bazơ đưa đến hỗn hợp muối bột và nước.

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3+ 3H2O

  • Tính oxi hóa

Fe2O3 là hóa học lão hóa Khi thuộc tính với những hóa học khử mạnh ở nhiệt độ chừng cao như: H2, CO, Al:

Fe2O3 + 3H2 → 2Fe + 3H2O

Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2

Fe2O3+ 2Al → Al2O3 + 2Fe

5.2.Trạng thái tự động nhiên

Fe2O3 có nhập ngẫu nhiên bên dưới dạng quặng hematit đỏ loét (Fe2O3 khan) và quặng hematit nâu (Fe2O3.nH2O).

5.3. Ứng dụng Sắt III Oxit

Fe2O3 có tầm quan trọng cực kỳ cần thiết trong những việc tạo nên màu sắc cho những loại men gốm sứ và canh ty thực hiện hạn chế rạn men; dùng làm luyện gang, thép.

5.4. Điều chế Sắt III Oxit

Fe2O3có thể pha trộn vì chưng phản xạ phân diệt Fe(OH)3 ở nhiệt độ chừng cao.

Nhiệt phân Fe(OH)3

2Fe(OH)3 overset{t^{o} }{rightarrow}​ Fe2O3 + 3H2O

6. Bài luyện áp dụng liên quan

Câu 1. Nhận xét này tại đây ko đúng?

A. Crom là sắt kẽm kim loại cứng nhất nhập toàn bộ những kim loại

B. Nhôm và crom đều phản xạ với HCl theo đuổi nằm trong tỉ trọng số mol.

C. Vật dụng thực hiện vì chưng nhôm và crom đều bền nhập bầu không khí và nước vì như thế đem màng oxit bảo đảm.

D. Nhôm và crom đều bị thụ động hóa vì chưng HNO3đặc, nguội

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B

Al + 3HCl → AlCl3 + 3/2H2

Cr + 2HCl → CrCl2 + H2

Nhôm và crom đều phản xạ với HCl theo đuổi nằm trong tỉ trọng số mol.

Câu 2. Những đánh giá và nhận định sau về sắt kẽm kim loại sắt:

(1) Kim loại Fe đem tính khử tầm.

(2) Ion Fe2+ bền rộng lớn Fe3+.

(3) Fe bị thụ động nhập H2SO4 đặc nguội.

(4) Quặng manhetit là quặng đem dung lượng Fe tối đa.

(5) Trái khu đất tự động tảo và Fe là nguyên vẹn nhân thực hiện Trái Đất đem kể từ tính.

(6) Kim loại Fe rất có thể khử được ion Fe3+.

Số đánh giá và nhận định trúng là

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B (1) đúng

(2) sai, Fe2+ trong bầu không khí dễ dẫn đến lão hóa trở nên Fe3+

(3) đúng

(4) trúng, quặng manhetit (Fe3O4) là quặng đem dung lượng Fe tối đa.

(5) sai, vì như thế kể từ ngôi trường Trái Đất sinh rời khỏi bởi sự hoạt động của những hóa học lỏng dẫn điện

(6) trúng, Fe + 2Fe3+ → 3Fe2+

Vậy đem 4 tuyên bố đúng

Câu 3. Dãy những hóa học và hỗn hợp này tại đây Khi lấy dư rất có thể oxi hoá Fe trở nên Fe (III)?

A. HCl, HNO3 đặc, rét mướt, H2SO4 đặc, nóng

B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 đặc, nguội

C. bột lưu hoàng, H2SO4 đặc, rét mướt, HCl

D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D : Cl2, AgNO3, HNO3 loãngPhương trình phản xạ minh họa

2Fe + 3Cl2→ 2FeCl3

3AgNO3 + Fe → Fe(NO3)3 + 3Ag

Fe + 4HNO3 loãng → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

Câu 4. Chia bột sắt kẽm kim loại X trở nên 2 phần. Phần một mang lại thuộc tính với Cl2 tạo rời khỏi muối bột Y. Phần nhì mang lại thuộc tính với hỗn hợp HCl đưa đến muối bột Z. Cho sắt kẽm kim loại X thuộc tính với muối bột Y lại nhận được muối bột Z. Kim loại X đem thề thốt là

A. Mg.

B. Al.

C. Zn.

D. Fe.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D Phương trình phản xạ liên quan

2Fe + 3Cl2→ 2FeCl3 (Y)

Fe + 2HCl → FeCl2 (Z) + H2

Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2

Câu 5. Dung dịch FeSO4 không làm mất đi màu sắc hỗn hợp này sau đây?

A. Dung dịch KMnO4 trong môi trường thiên nhiên H2SO4

B. Dung dịch K2Cr2O7 trong môi trường thiên nhiên H2SO4

C. Dung dịch Br2

D. Dung dịch CuCl2

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D A. Mất màu sắc tím KMnO4

18FeSO4 + 6KMnO4 + 12H2O → 6MnO2 + 5Fe2(SO4)3 + 8Fe(OH)3 + 3K2SO4

B. Mất màu sắc domain authority cam K2Cr2O7

6FeSO4+ K2Cr2O7 + 7H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O

C. Mất màu sắc hỗn hợp Br2

6FeSO4+ 3Br2 → 2Fe2(SO4)3 + 2FeBr3

Câu 6. Hòa tan 5 gam lếu láo thích hợp bột Fe và Fe2O3 bằng một lượng hỗn hợp HCl một vừa hai phải đầy đủ, nhận được 0,56 lít hidro (đktc) và hỗn hợp X. Cho hỗn hợp X thuộc tính với dd NaOH lấy dư. Lấy kết tủa nhận được lấy nung rét mướt nhập bầu không khí cho tới lượng ko thay đổi nhận được hóa học rắn Y. Khối lượng hóa học rắn Y là:

A. 8 gam.

B. 7 gam.

C. 6 gam.

D. 7,5 gam.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C nH2 (đktc) = 0,56:22,4 = 0,025 (mol)

Phương trình hóa học

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑ (1)

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O (2)

Theo PTHH (1): nFe = nH2 = 0,025 (mol) → mFe = 0,025.56 = 1,4 (g)

→ mFe2O3 = mhh – mFe = 5 – 1,4 = 3,6 (g) → nFe2O3 = 3,6 : 160 = 0,0225 (mol)

Theo phương trình chất hóa học (1): nFeCl2 = nFe = 0,025 (mol)

Theo phương trình chất hóa học (2): nFeCl3 = 2nFe2O3 = 2.0,025 = 0,05 (mol)

Dung dịch X nhận được chứa: FeCl2: 0,025 (mol) và FeCl3: 0,05 (mol)

Phương trình phản xạ hóa học

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + NaCl

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + NaCl

Kết tủa nhận được Fe(OH)2 và Fe(OH)3

Nung 2 kết tủa này nhận được Fe2O3

Bảo toàn yếu tố “Fe”: 2nFe2O3 = nFeCl2 + nFeCl3 → nFe2O3 = (0,025 + 0,05)/2 = 0,0375 (mol)

→ mFe2O3 = 0,0375.160 = 6 (g)

Câu 7.Hãy đã cho thấy những câu trúng trong những câu sau:

(1) Crom là sắt kẽm kim loại đem tính khử mạnh rộng lớn Fe.

(2) Crom là sắt kẽm kim loại chỉ tạo nên oxit bazơ.

(3) Crom đem những thích hợp hóa học giống như với thích hợp hóa học giống như những thích hợp hóa học của S.

(4) Trong ngẫu nhiên crom ở dạng đơn hóa học.

(5) Phương pháp phát triển crom là năng lượng điện phân Cr2O3.

(6) Crom rất có thể hạn chế được thủy tinh ma.

A. 1, 3, 4, 6.

B. 1, 3, 6.

C. 1, 2, 5.

D. 1, 2, 3, 6.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C Những câu trúng là

1) Crom là sắt kẽm kim loại đem tính khử mạnh rộng lớn Fe.

3) Crom đem những thích hợp hóa học giống như với thích hợp hóa học giống như những thích hợp hóa học của S.

6) Crom rất có thể hạn chế được thủy tinh ma.

Câu 8: Trong chống thử nghiệm rất có thể pha trộn khí hidro clorua vì chưng cách

A. Cho NaCl tinh ma thể thuộc tính với H2SO4 đặc, đun rét mướt.

B. Cho NaCl tinh ma thể thuộc tính với HNO3 đặc, đun rét mướt.

Xem thêm: difficulty là gì

C. Cho NaCl tinh ma thể thuộc tính với H2SO4 loãng, đun rét mướt.

D. Cho NaCl tinh ma thể thuộc tính với HNO3 loãng, đun rét mướt.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án A Cho NaCl tinh ma thể thuộc tính với H2SO4 đặc, đun rét mướt.

Phương trình phản xạ hóa học

H2SO4 + 2NaCl ⟶ 2HCl + Na2SO4

Câu 9: Phát biểu này tại đây sai?

A. NaCl được dung thực hiện muối bột ăn và bảo vệ đồ ăn.

B. HCl là hóa học khí ko màu sắc, mùi hương xốc, không nhiều tan nội địa.

C. Axit clohidric một vừa hai phải đem tính lão hóa, một vừa hai phải đem tính khử.

D. Nhỏ hỗn hợp AgNO3 vào hỗn hợp HCl, đem kết tủa White.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B : HCl là hóa học khí ko màu sắc, mùi hương xốc, không nhiều tan nội địa.

Câu 10. Cho những phản xạ chất hóa học sau:

4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

2HCl + Fe → FeCl2 + H2

3HCl + Fe(OH)3 → FeCl3 + 3H2O

6HCl + 2Al → 2AlCl3 + 3H2

16HCl + 2KMnO4 → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

Số phản xạ nhập cơ HCl thể hiện tại tính lão hóa là

A. 2

B. 1

C. 4

D. 3

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án A Phương trình phản xạ minh họa xảy ra

4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

16HCl + 2KMnO4 → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

Câu 11. Cho Cu dư thuộc tính với hỗn hợp Fe(NO3)3 được hỗn hợp X. Cho AgNO3 dư thuộc tính với hỗn hợp X nhận được hỗn hợp Y. Cho Fe dư thuộc tính với hỗn hợp Y nhận được lếu láo kim loại tổng hợp loại Z. Tổng số phương trình chất hóa học xẩy ra là

A. 4.

B. 5.

C. 6.

D. 7.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B Phương trình phản xạ :

(1) Cu + 2Fe(NO3)3 → Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2

Dung dịch X chứa chấp Cu(NO3)2 và Fe(NO3)2

(2) Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag

Dung dịch Y chứa chấp Cu(NO3)2, Fe(NO3)3và AgNO3 dư

Cho Fe dư thuộc tính với hỗn hợp Y nhận được lếu láo kim loại tổng hợp loại Z → Z bao gồm Ag, Cu và Fe dư

(3) Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

(4) Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2

(5) Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu

→ đem 5 phản xạ chất hóa học xảy ra

Câu 12. Cho 7,8 gam lếu láo thích hợp X bao gồm Al, Mg thuộc tính với hỗn hợp HCl dư, nhận được 8,96 lít H2 (đktc). Thành phần Tỷ Lệ lượng của Al nhập X là

A. 69,23%

B. 34,60%

C. 38,46%

D. 51,92%

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án A nH2 = 0,4 mol

Bảo toàn electron

3nAl + 2nMg = 2nH2 ⇒ 3nAl + 2nMg = 0,8 (1)

mhh = 27nAl + 24nMg = 7,8 (2)

Giải hệ (1) và (2) ⇒ nAl = 0,2 (mol); nMg = 0,1 mol

⇒ %mAl = 0,2.27/7,8 .100% = 69,23%

Câu 13. Ngâm thanh Cu (dư) nhập hỗn hợp AgNO3 thu được hỗn hợp X. Sau cơ dìm thanh Fe (dư) nhập hỗn hợp X nhận được hỗn hợp Y. lõi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Dung dịch Y đem chứa chấp hóa học tan là:

A. Fe(NO3)3.

B. Fe(NO3)2.

C. Fe(NO3)2, Cu(NO3)2

D. Fe(NO3)3, Fe(NO3)2.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B

Các phương trình phản xạ xảy ra:

Cu(dư) + AgNO3 → Cu(NO3)2 + Ag

Cu(NO3)2 + Fe(dư) → Fe(NO3)2 + Cu

Vậy hỗn hợp Y chứa chấp Fe(NO3)2.

Câu 14. Dãy những hóa học và hỗn hợp này sau đây Khi lấy dư rất có thể oxi hoá Fe trở nên Fe (III)?

A. HCl đặc; HNO3 đặc, nóng; H2SO4 đặc, nóng

B. Cl2; HNO3 nóng; H2SO4 đặc, nguội

C. S; H2SO4 đặc nóng; HCl loãng

D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D Phương trình phản xạ hóa học

2Fe + 3Cl2→  2FeCl3

Fe + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 3Ag

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

Câu 15. Cho 4 sắt kẽm kim loại A, B, C, D đứng sau Mg nhập sản phẩm sinh hoạt chất hóa học, biết rằng:

A, B thuộc tính được với hỗn hợp H2SO4 loãng giải tỏa khí Hidro

C, D không tồn tại phản xạ với hỗn hợp H2SO4 loãng

B thuộc tính với hỗn hợp muối bột của A và giải tỏa sắt kẽm kim loại A

D thuộc tính được với hỗn hợp muối bột của C là giải tỏa sắt kẽm kim loại C

Kim loại đem tính khử yếu đuối nhất nhập 4 sắt kẽm kim loại là:

A. Kim loại D

B. Kim loại B

C. Kim loại C

D. Kim loại A

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C A, B phản xạ được với  H2SO4 loãng => A, B đứng trước H nhập sản phẩm sinh hoạt hóa học

C, D ko phản xạ với H2SO4 loãng  => C, D đứng sau H nhập sản phẩm sinh hoạt hóa học

=> X, Y đem tinh ma khử mạnh rộng lớn Z, T. Giờ chỉ đối chiếu C và D

D đẩy được C thoát khỏi muối bột của D => D đem tính khử mạnh rộng lớn C

=> C là đem tính khử yếu đuối nhất

Câu 16. Có thể người sử dụng hóa hóa học này tại đây nhằm nhận ra những sắt kẽm kim loại sau: Al, Na, Cu

A. Nước

B. hỗn hợp NaOH

C. hỗn hợp HCl

D. hỗn hợp H2SO4

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án A Lấy từng sắt kẽm kim loại 1 không nhiều, theo thứ tự đổ nước từng kim loại

Kim loại này ko tan là Cu, Al

Kim loại này tan đem hiện tượng kỳ lạ sủi lớp bọt do khí tạo ra ko màu sắc ko mùi hương là Na

Na + H2O → NaOH + 1/2H2

Cho hỗn hợp NaOH ở ống thử đã nhận được hiểu rằng Na nhập 2 sắt kẽm kim loại còn lại: Al, Cu

Kim loại này đem hiện tượng kỳ lạ sủi lớp bọt do khí tạo ra ko màu sắc ko mùi hương là Al, không tồn tại hiện tượng kỳ lạ gì là Fe

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

Câu 17. Thí nghiệm này tại đây đem hiện tượng kỳ lạ sinh rời khỏi kết tủa White và lớp bọt do khí tạo ra bay thoát khỏi dung dịch?

A. Nhỏ kể từ từ hỗn hợp HCl nhập ống thử đựng hỗn hợp Na2CO3.

B. Nhỏ kể từ từ hỗn hợp BaCl2 vào ống thử đựng hỗn hợp AgNO3.

C. Nhỏ từng giọt hỗn hợp NaOH nhập ống thử đựng hỗn hợp CuCl2.

D. Nhỏ kể từ từ hỗn hợp H2SO4 vào ống thử có trước một kiểu mẫu BaCO3.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D C. 2NaOH + CuCl2 → Cu(OH)2 + 2NaCl.

Hiện tượng sau phản ứng: đem kết tủa màu xanh lá cây tạo nên trở nên.

D.  H2SO4 + BaCO3→ BaSO4+ CO2 + H2O.

Hiện tượng sau phản ứng: đem kết tủa White và lớp bọt do khí tạo ra bay thoát khỏi hỗn hợp.

B. BaCl2+ AgNO3 → Ba(NO3)2 + 2AgCl.

Hiện tượng sau phản ứng: đem kết tủa White tạo nên trở nên.

A.  2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2 + H2O.

Hiện tượng sau phản ứng: đem khí bay thoát khỏi hỗn hợp.

Vậy thử nghiệm ứng với đề bài xích là: “Nhỏ kể từ từ hỗn hợp H2SO4 vào ống thử có trước một kiểu mẫu BaCO3”.

Câu 18. Nếu mang lại hỗn hợp NaOH nhập hỗn hợp FeCl3 thì xuất hiện

A. kết tủa gray clolor đỏ loét.

B. kết tủa white color tương đối xanh xao, tiếp sau đó gửi dẩn thanh lịch gray clolor đỏ loét.

C. kết tủa white color tương đối xanh xao.

Xem thêm: adhere to là gì

D. kết tủa màu xanh lá cây lam

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án A Khi tao mang lại hỗn hợp FeCl3 tác dụng với hỗn hợp NaOH tạo nên trở nên kết tủa được màu nâu đỏ loét.

Ta đem phương trình phản ứng:

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3↓ nâu đỏ loét + 3NaCl