fe304 hno3

Mời những em theo dõi dõi nội dung bài học kinh nghiệm Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O tự thầy cô ngôi trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ hỗ trợ những em cầm có thể kiến thức và kỹ năng nội dung bài học kinh nghiệm chất lượng tốt rộng lớn.

Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

Bạn đang xem: fe304 hno3

Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O được trung học cơ sở Bình Chánh biên soạn là phương trình phản xạ chất hóa học thân thiện Fe3O4 và hỗn hợp HNO3, thành phầm khử của N+5 sinh rời khỏi tùy nằm trong nhập phỏng mạnh yếu đuối của sắt kẽm kim loại và mật độ của hỗn hợp axit, hỗn hợp HNO3 quánh tính năng với Fe3O4 mang đến thành phầm khử là NO2.

1. Phương trình phản xạ Fe3O4 tính năng HNO3 đặc

Fe3O4 + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO2 + 5H2O

2. Điều khiếu nại phản xạ Fe3O4 tính năng với hỗn hợp HNO3 đặc

Điều kiện: Không có

3. Cân vì như thế phản xạ Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O vì như thế cách thức thăng vì như thế electron

Bước 1: Xác quyết định sự thay cho thay đổi số oxi hóa

+8/3Fe3O4 + HN+5O3 → Fe+3(NO3)3 + N+4O2 + H2O

Bước 2: Viết quy trình trao thay đổi electron. Quá trình khử, quy trình oxi hóa

1x

1x

+8/33Fe →  3Fe3+ + 1e

N+5 1e → N+4

Bước 3: Đặt thông số quí hợp

Vậy phương trình phản ứng:

Fe3O4 + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO2 + 5H2O

4. Cách tổ chức phản xạ mang đến Fe3O4 tính năng với hỗn hợp HNO3

Cho Fe3O4 tính năng với hỗn hợp axit nitric HNO3 đặc

5. Hiện tượng phản xạ hóa học

Hiện tượng sau phản xạ bay rời khỏi khí được màu sắc nâu đỏ chót NO2

6. Tính hóa học của Fe3O

Định nghĩa: Là láo lếu thích hợp của nhì oxit FeO, Fe2O3. Có nhiều nhập quặng manhetit, sở hữu kể từ tính.

Công thức phân tử Fe3O4

6.1. Tính hóa học vật lí

Là hóa học rắn, black color, ko tan nội địa và sở hữu kể từ tính.

6.2. Tính hóa học hóa học

 • Tính oxit bazơ

Fe3O4 tính năng với hỗn hợp axit như HCl, H2SO4 loãng tạo nên láo lếu thích hợp muối bột Fe (II) và Fe (III).

Fe3O4 + 8HCl → 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O

Fe3O4 + 4H2SO4 loãng → Fe2(SO4)3 + FeSO4 + 4H2O

 • Tính khử

Fe3O4 là hóa học khử Lúc tính năng với những hóa học sở hữu tính lão hóa mạnh:

3 Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O

2Fe3O4 + 10H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 10H2O

 • Tính oxi hóa

Fe3O4 là hóa học lão hóa Lúc tính năng với những hóa học khử mạnh ở sức nóng phỏng cao như: H2, CO, Al:

Fe3O4 + 4H2 → 3Fe + 4H2O

Fe3O4 + 4CO → 3Fe + 4CO2

3Fe3O4 + 8Al → 4Al2O3 + 9Fe

7. Bài tập dượt áp dụng liên quan

Câu 1. Chất này tại đây khí phản xạ với hỗn hợp HNO3 quánh giá sẽ không còn sinh rời khỏi khí?

A. FeO

B. Fe3O4

C. Fe2O3

D. Fe(OH)2

Xem đáp ánĐáp án C: Phương trình chất hóa học Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)2 + 3H2O

Câu 2. Hòa tan một lượng FexOy vì như thế H2SO4 loãng dư được hỗn hợp X. sành X vừa vặn sở hữu năng lực làm mất đi color hỗn hợp dung dịch tím, vừa vặn sở hữu năng lực hòa tan được bột Cu. Oxit Fe cơ là:

A. FeO

B. Fe2O3

C. Fe3O4

D. A hoặc B

Xem đáp ánĐáp án C

Dung dịch X vừa vặn làm mất đi color hỗn hợp dung dịch tím, vừa vặn sở hữu năng lực hòa tan được bột Cu → nhập hỗn hợp X sở hữu Fe2+

→ Oxit Fe là Fe3O4

Câu 3. Hoà tan trọn vẹn m (g) FexOy vì như thế hỗn hợp H2SO4 quánh giá chiếm được 2,24lit SO2 (đktc). Phần dd chứa chấp 120(g) một loại muối bột Fe độc nhất. Công thức oxit Fe và lượng m là:

A. Fe3O4; m = 23,2 (g).

B. FeO, m = 32 (g).

C. FeO; m = 7,2 (g).

D. Fe3O4; m = 46,4 (g)

Xem đáp ánĐáp án D

xFe2y/x + → xFe3+ + (3x – 2y)e

S6+ + 2e (0,2) → S4+ (0,1 mol)

nmuối = nFe2(SO4)3 = 0,3 mol ⇒ nFe2y/x + = 0,6 mol

Bảo toàn e: [0,6.(3x – 2y)]/2 = 0,2 ⇒ x : nó = 3 : 4 ⇒ nFe3O4 = 0,2 ⇒ m = 0,2. 232 = 46,4g

Câu 4. Hòa tan trọn vẹn 2,8 gam láo lếu thích hợp FeO, Fe2O3 và Fe3O4 cần thiết vừa vặn đầy đủ V ml hỗn hợp HCl 1M , chiếm được hỗn hợp X. Cho kể từ từ hỗn hợp NaOH dư nhập hỗn hợp X chiếm được kết tủa Y. Nung Y nhập không gian cho tới lượng ko thay đổi chiếm được 3 gam hóa học rắn. Tính V ?

A. 87,5ml

B. 125ml

C. 62,5ml

D. 175ml

Xem đáp ánĐáp án A

Coi láo lếu thích hợp thuở đầu bao gồm Fe, O.

nFe = 2nFe2O3 = 0,0375 mol

⇒ nO = (28 – 0,0375. 56) / 16 = 0,04375 mol

Bảo toàn yếu tắc O → nH2O = nO = 0,04375

Bảo toàn yếu tắc H: nHCl = 2nH2O = 0,0875 mol → V = 87,5 ml.

Câu 5. Trong những phản xạ sau, phản xạ này HNO3 ko vào vai trò hóa học oxi hóa?

A. ZnS + HNO3(đặc nóng)

B. Fe2O3 + HNO3(đặc nóng)

C. FeSO4 + HNO3(loãng)

D. Cu + HNO3(đặc nóng)

Xem đáp ánĐáp án B

A. ZnS + 8 HNO3 → 6 NO2 + Zn(NO3)2 + 4 H2O + SO2

B. Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

Trong phản xạ này HNO3 vào vai trò như 1 axit thường thì.

C. 3 FeSO4 + 4 HNO3 → Fe2(SO4)3 + Fe(NO3)3 + 2 H2O + NO

D.  Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O

Câu 6. Hòa tan láo lếu thích hợp phụ thân sắt kẽm kim loại bao gồm Zn, Fe, Cu vì như thế hỗn hợp HNO3 loãng. Sau Lúc phản xạ xẩy ra trọn vẹn, chiếm được hóa học ko tan là láo lếu thích hợp nhì sắt kẽm kim loại. Phần hỗn hợp sau phản xạ sở hữu chứa

A. Zn(NO3)2 và Fe(NO3)3.

B. Zn(NO3)2; Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2.

C. Zn(NO3)2 và Fe(NO3)2.

D. Zn(NO3)2; Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2.

Xem đáp ánĐáp án D

Sau phản xạ còn Cu dư, chứng minh HNO3 phản xạ không còn.

3Zn + 8HNO3 → 3Zn(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Fe + 4HNO3→  Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Cu + 2Fe(NO3)3 → Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2

=> Dung dịch sau phản xạ chứa: Zn(NO3)2; Fe(NO3)2; Cu(NO3)2.

Câu 7. Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 theo thứ tự phản xạ với HNO3 quánh giá thì số phàn ứng ôxi hóa khử xẩy ra là

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Xem đáp ánĐáp án C những hóa học sở hữu phản xạ oxi hóa- khử là: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe3O4, Fe(NO3)2, FeSO4, FeCO3.

Câu 8. Cho m gam Fe tính năng trọn vẹn với hỗn hợp H2SO4 quánh, giá (dư) chiếm được 13,44 lít khí SO2 sản phầm khử độc nhất (ở đktc). Tính độ quý hiếm của m?

A. 11,2 gam

B. 22,4 gam

C. 16,8 gam

D. 33, 6 gam

Xem đáp ánĐáp án B

nSO2 = 13,44/22,4 = 0,6

Xem thêm: inside là gì

Phương trình hóa học

2Fe + 6H2SO4 quánh giá → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Ta có: nFe = 2/3.nSO2 = 2/3. 0,6 = 0,4 mol

Khối lượng Fe là:

→ mFe = 0,4.56 = 22,4 gam

Câu 9. Hòa tan trọn vẹn đôi mươi gam láo lếu thích hợp Mg và Fe nhập hỗn hợp HCl 4M chiếm được 11,2 lít H2 (đktc) và hỗn hợp X. Để kết tủa trọn vẹn những ion nhập X cần thiết 600 ml hỗn hợp KOH 2M. Thể tích hỗn hợp HCl vẫn người sử dụng là :

A. 0,1 lít.

B. 0,3 lít.

C. 0,15 lít.

D. 0,2 lít.

Xem đáp ánĐáp án B

Áp dụng quyết định luật bảo toàn yếu tắc Natri

nKCl = nKOH = 1,2 (mol)

Áp dụng quyết định luật bảo toàn yếu tắc Clo

=> nHCl = nKCl = 1,2 (mol)

VHCl = 1,2 : 4 = 0,3 lít

Câu 10. Cho m gam Fe tính năng không còn với hỗn hợp CuSO4 dư, chiếm được 14,4 gam Cu. Giá trị của m là

A. 50,4.

B. 12,6.

C. 16,8.

D. 25,2.

Xem đáp ánĐáp án B

nCu = 0,225 mol

Phương trình chất hóa học phản xạ xảy ra:

CuSO4 + Fe → FeSO4 + Cu

0,225 ← 0,225 mol

⟹ mFe = 0,225.56 = 12,6 gam

Câu 11. Sắt tính năng được với toàn bộ những hóa học nằm trong sản phẩm hóa học này sau đây?

A. HNO3 quánh nguội, Cl2, hỗn hợp CuSO4.

B. O2, hỗn hợp HCl, hỗn hợp Cu(NO3)2, hỗn hợp NaOH.

C. Al2O3, H2O, HNO3 loãng, hỗn hợp AgNO3.

D. S, hỗn hợp Fe(NO3)3, hỗn hợp H2SO4 loãng

Xem đáp ánĐáp án D

S, hỗn hợp Fe(NO3)3, hỗn hợp H2SO4 loãng.

HNO3 quánh nguội, hỗn hợp NaOH, Al2O3 ko phản xạ với Fe.

Fe + S → FeS

Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2↑.

Câu 12. Cho 4 sắt kẽm kim loại Al, Fe, Mg, Cu và 4 hỗn hợp ZnSO4, AgNO3­, CuCl2, Al2(SO4)3. Kim loại khử được cả 4 hỗn hợp muối bột vẫn mang đến là

A. Fe.

B. Mg.

C. Al.

D. Cu.

Xem đáp ánĐáp án A

Mg là sắt kẽm kim loại mạnh rộng lớn những sắt kẽm kim loại nhập muối bột → Mg khử được cả 4 hỗn hợp muối

Phương trình phản ứng

Mg + ZnSO4 → MgSO4 + Zn

Mg + 2AgNO3 → Mg(NO3)2 + 2Ag

Mg + CuCl2 → MgCl2 + Cu

3Mg + Al2(SO4)3 → 3MgSO4 + 2Al

Câu 13. Cho những phản xạ xẩy ra sau đây:

(1) AgNO3 + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag↓

(2) Mn + 2HCl → MnCl2 + H2

Dãy những ion được bố trí theo hướng tăng dần dần tính oxi hoá là

A. Ag+, Mn2+, H+, Fe3+.

B. Mn2+, H+, Ag+, Fe3+.

C. Ag+, Fe3+, H+, Mn2+

D. Mn2+, H+, Fe3+, Ag+

Xem đáp ánĐáp án D

Dựa nhập phản xạ xác lập ion này sở hữu tính lão hóa mạnh rộng lớn rồi chuẩn bị xếp

KL mạnh + hóa học lão hóa mạnh => KL yếu đuối + hóa học lão hóa yếu

(1) AgNO3 + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag↓

→ tính lão hóa của Fe3+ < Ag+

(2) Mn + 2HCl → MnCl2 + H2

→ tính lão hóa của Mn2+ < H+

Câu 14. Một pin năng lượng điện hoá sở hữu năng lượng điện cực kỳ Zn nhúng nhập hỗn hợp ZnSO4 và năng lượng điện cực kỳ Cu nhúng nhập hỗn hợp CuSO4. Ta thấy

A. năng lượng điện cực kỳ Cu xẩy ra quy trình khử.

B. năng lượng điện cực kỳ Zn tăng còn lượng năng lượng điện cực kỳ Cu rời.

C. năng lượng điện cực kỳ Cu xẩy ra sự oxi hoá.

D. năng lượng điện cực kỳ Zn xẩy ra sự khử

Xem đáp ánĐáp án A

Trong pin năng lượng điện hóa Zn- Cu xẩy ra quy trình :

Zn → Zn2+ + 2e (sự lão hóa, thực hiện thanh Zn bị sút đi)

Cu2+ + 2e → Cu (sự khử, thực hiện thanh Cu dày lên)

Câu 15. Để khử trọn vẹn 6,08 gam láo lếu thích hợp X bao gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3, cần thiết 2,24 lít khí H2 (đktc). Mặt không giống hoà tan trọn vẹn 6,08 gam láo lếu thích hợp X nhập hỗn hợp H2SO4 quánh giá thì chiếm được thể tích V (ml) SO2 (đktc). Giá trị V(ml) là:

A. 112 ml

B. 224 ml

C. 336 ml

D. 448 ml.

Xem đáp ánĐáp án D

Quy thay đổi láo lếu thích hợp X về láo lếu thích hợp nhì hóa học FeO và Fe2O3 với số mol là x, y

Ta có:

FeO + H2 → Fe + H2O (1)

x → x → x

Fe2O3 + 3H2 → 2Fe + 3H2O (2)

y → 3y → 2y

Có: x + 3y = 0,1 và 72x +160y = 6,08

=> x = 0,04 mol; nó = 0,02 mol

2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O (3)

0,04 → 0,02 mol

Vậy VSO2 = 0,02. 22,4 = 0,448 lít hoặc 448 ml

——————————–

Mời chúng ta xem thêm thêm thắt tư liệu liên quan 

 • Fe3O4 + H2 → Fe + H2O
 • Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
 • Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O
 • Fe(OH)3 → Fe2O3 + H2O
 • Fe2O3 + HCl → FeCl3 + H2O
 • FeCl3 + KOH → Fe(OH)3 + KCl
 • AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3
 • AgNO3 + H2O + NH3 + HCOOH → (NH4)2CO3 + Ag + NH4NO3

THCS Bình Chánh vẫn gửi cho tới các bạn phương trình Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O là phương trình lão hóa khử được trung học cơ sở Bình Chánh biên soạn, Lúc mang đến Fe3O4 tính năng với hỗn hợp HNO3 quánh, sau phản ứng  thấy bay rời khỏi khí gray clolor đỏ chót NO2. Hy vọng tư liệu chung những ghi chép và thăng bằng đích thị phương trình phản xạ.

Để rất có thể nâng lên thành phẩm nhập học hành, trung học cơ sở Bình Chánh van nài ra mắt cho tới chúng ta học viên tư liệu Giải bài xích tập dượt Toán 11, Chuyên đề Hóa học tập 11, Giải bài xích tập dượt Hoá học tập 11. Tài liệu học hành lớp 11 tuy nhiên trung học cơ sở Bình Chánh tổ hợp và đăng lên.

Để tiện trao thay đổi, share kinh nghiệm tay nghề giảng dạy dỗ và học hành môn học tập trung học phổ thông, trung học cơ sở Bình Chánh chào chúng ta truy vấn group riêng biệt giành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học hành lớp 11 nhằm rất có thể update được những tư liệu tiên tiến nhất.

Đăng bởi: trung học cơ sở Bình Chánh

Chuyên mục: Học Tập

Xem thêm: carter là gì

Rate this post