fes + h2 so4 loãng

FeS + H2SO4 → FeSO4 + H2S được Pgdphurieng.edu.vn biên soạn chỉ dẫn độc giả ghi chép và thăng bằng đúng chuẩn phản xạ FeS đi ra FeSO4. Cũng như thể hiện những nội dung vấn đề tương quan cho tới phản xạ FeS thuộc tính H2SO4 loãng. Hy vọng trải qua nội dung phương trình, độc giả tiếp tục áp dụng đảm bảo chất lượng nhập vấn đáp những thắc mắc tương quan. Mời chúng ta xem thêm cụ thể nội dung tiếp sau đây.

1. Phương trình phản xạ FeS đi ra H2S

FeS + H2SO4 → FeSO4+ H2S

2. Điều khiếu nại phản xạ FeS thuộc tính H2SO4 loãng

Nhiệt chừng thường

Bạn đang xem: fes + h2 so4 loãng

3. Hiện tượng phản xạ xảy ra 

Cho FeS thuộc tính H2SO4. Sau phản ứng có khí mùi hương trứng thối, mùi hương hắc bay đi ra.

4. Câu chất vấn áp dụng liên quan 

Câu 1. Cho FeS tác dụng với hỗn hợp H2SO4 loãng, thu được khí A; nếu dùng hỗn hợp H2SO4 đặc, nóng thì thu được khí B. Dẫn khí B vào dung dịch A thu được rắn C. Các hóa học A, B, C lần lượt là:

A. H2, H2S, S.

B. H2S, SO2, S.

C. H2, SO2, S.

D. O2, SO2, SO3.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B FeS + H2SO4 → FeSO4 + H2S (A)

2FeS + 10H2SO4 đặc → Fe2(SO4)3+ 9SO2 (B)+ 10H2O

2H2S + SO2 → 3S (C) + 2H2O

=> những khí thuộc tính được với NaOH là: H2S (A), SO2 (B), S (C)

Câu 2. Cho những sơ loại phản xạ sau:

(1) MnO2 + HCl → khí X;

(2) FeS + HCl → khí Y;

(3) Na2SO3 + HCl → khí Z;

(4) NH4HCO3 + NaOH (dư) → khí G.

Những khí sinh đi ra thuộc tính được với NaOH là

A. Y, Z, G.

B. X, Y, G.

C. X, Z, G.

D. X, Y, Z.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D (1) MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 (X) + 2H2O

(2) FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S (Y)

(3) Na2SO3 + 2HCl → 2NaCl + SO2 (Z) + H2O

(4) NH4HCO3+ 2NaOH (dư) → Na2CO3 + NH3 (G) + 2H2O

=> những khí thuộc tính được với NaOH là: Cl2 (X), H2S (Y), SO2 (Z)

Câu 3. Khi thực hiện thực nghiệm với H2SO4 đặc, rét thông thường sinh đi ra khí SO2. Để giới hạn tốt nhất có thể khí SO2thoát đi ra tạo nên ô nhiễm và độc hại môi trường xung quanh, người tớ nút ống thử vì chưng bông tẩm hỗn hợp này sau đây:

A. hễ.

Xem thêm: portrait là gì

B. muối hạt ăn.

C. xút.

D. giấm ăn.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C Để giới hạn khí SO2 bay đi ra, người tớ dùng bông tẩm xút vì như thế xút với kĩ năng phản ứng:

SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

Câu 4. Có những thực nghiệm sau:

(1) Sục khí SO2 vào nước brom.

(2) Nhúng thanh Fe nhập hỗn hợp H2SO4 loãng, nguội.

(3) Sục khí SO2 vào hỗn hợp NaOH.

(4) Nhúng lá nhôm nhập hỗn hợp H2SO4 đặc, nguội.

Số thực nghiệm xẩy ra phản xạ hoá học tập là bao nhiêu?

A. 2.

B. 1.

C. 3.

D. 4.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C (1) Sục khí SO2 vào nước brom.

(2) Nhúng thanh Fe nhập hỗn hợp H2SO4 loãng, nguội.

(3) Sục khí SO2vào hỗn hợp NaOH.

Câu 5. Cho những tình huống sau:

(1). SO3 tác dụng với hỗn hợp Ba(NO3)2.

(2). BaCl2 tác dụng với hỗn hợp H2SO4 loãng.

(3). Cho FeSO4 tác dụng với hỗn hợp NaOH

(4). Sục khí H2S nhập hỗn hợp FeCl2

(5). Khí SO2 tác dụng với nước Cl2.

Số tình huống đưa đến kết tủa là bao nhiêu?

A. 2

Xem thêm: tourism là gì

B. 3

C. 4

D. 5

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án A