fidelity là gì

/fi'deliti/

Thông dụng

Danh từ

Lòng trung thành; tính trung thực
Sự trúng đắn, sự chủ yếu xác
(kỹ thuật) phỏng tin; phỏng trung thực

Chuyên ngành

Toán & tin

(máy tính ) phỏng trung thành với chủ, phỏng đúng chuẩn (của sự sao lại, của việc ghi nhớ lại); sự sát nghĩa (của phiên bản dịch)

Cơ khí & công trình

sự chủ yếu xác

Xây dựng

trung thực
high fidelity
trung thực cao

Điện

sự trung thực

Giải quí VN: Sự phóng và truyền tiếng động phân phát rời khỏi như tiếng động gốc tức là không tồn tại hiện tượng lạ biến dị, sở hữu đầy đủ từng bộ phận tần số như tiếng động gốc.

Bạn đang xem: fidelity là gì

Kỹ thuật công cộng

độ chủ yếu xác
độ tin yêu cậy
độ trung thực
acoustic fidelity
độ chân thực âm thanh
color fidelity
độ chân thực màu
high fidelity
độ chân thực cao
overall fidelity
độ chân thực trả toàn

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
allegiance , ardor , attachment , constancy , dependability , devotedness , devotion , faith , fealty , integrity , loyalty , piety , reliability , staunchness , steadfastness , true-heartedness , trustworthiness , accuracy , adherence , adhesion , closeness , correspondence , exactitude , exactness , faithfulness , naturalism , preciseness , precision , realism , scrupulousness , verism , correctness , truth , veraciousness , veridicality , verity , honesty , honor , love , oath , troth

Từ trái ngược nghĩa

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Xem thêm: training tiếng anh là gì

NHÀ TÀI TRỢ

Xem thêm: glance at là gì