giải sách bài tập tiếng anh lớp 7 global success

Tiếng Anh 7 Global Success – Unit 1 Hobbies (Kết Nối Tri Thức Và Cuộc Sống) – Giải Sách Bài Tập
Tiếng Anh 7 Global Success – Unit 1 Hobbies (Kết Nối Tri Thức Và Cuộc Sống) – Giải Sách Bài Tập

Bạn đang xem: giải sách bài tập tiếng anh lớp 7 global success

Giải SBT Tiếng Anh lớp 7 Global Success Unit 9 Vocabulary & Grammar

Sách bài tập Anh 7 Global Success Unit 9 Vocabulary & Grammar

Trong bài viết này, VnDoc giới thiệu tới các em Giải SBT Tiếng Anh lớp 7 Global Success Unit 9 Vocabulary & Grammar. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết.

Giải SBT Tiếng Anh lớp 7 Global Success Unit 9 Vocabulary & Grammar

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

1. Solve the crossword puzzle.

(Giải câu đố ô chữ.)

Gợi ý đáp án

1. float

2. parade

3. Thanks giving

4. feast

5. Haloween

6. costume

2. Match each festival with its activity / activities.

(Nối mỗi lễ hội với (các) hoạt động của nó.)

Gợi ý đáp án

1. f

2. a

3. e

4. b

5. d

6. c

3. Choose the correct answer A or B.

(Chọn câu trả lời đúng A hoặc B.)

Gợi ý đáp án

Xem thêm: subsequent là gì

1. B

2. A

3. B

4. A

5. B

4. Find a mistake in each sentence and correct it.

(Tìm lỗi sai trong mỗi câu và sửa nó.)

Gợi ý đáp án

1. A (Can => Could/ Did)

2. B (went => go)

3. A (Do => Does)

4. B (asks => ask)

5. B (perform => performing)

5. Change the following sentences into Yes/ No questions.

(Đổi các câu sau thành câu hỏi Có / Không.)

Gợi ý đáp án

1. Did their family go to Da Nang to enjoy the International Fireworks Festival last year?

2. Will they go to the music festival next week?

3. Can we/ you design some posters to sell food at the Mid-Autumn Festival?

4. Does your mother usually cook special food at Tet?

5. Should people behave well on the first day of the new year?

6. Is he singing a song about the beauty of his country?

Xem tiếp: Giải SBT Tiếng Anh 7 Global Success Unit 9 Speaking MỚI

Nhằm giúp học sinh có thể theo dõi tiến trình bài học dễ dàng, VnDoc giới thiệu chuyên mục Soạn Anh 7 Global Success theo từng Unit bao gồm các hướng dẫn giải chi tiết cho từng phần trong SBT Tiếng Anh lớp 7 mới, kèm với đó là file nghe và hướng dẫn dịch giúp các em hiểu bài học dễ dàng hơn.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Giải SBT Tiếng Anh 7 Global Success Unit 9 Vocabulary & Grammar. Ngoài ra, mời các em tham khảo thêm tài liệu tiếng Anh được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến…

Bạn đang xem bài viết: Giải SBT Tiếng Anh lớp 7 Global Success Unit 9 Vocabulary & Grammar. Thông tin được tạo bởi Bút Chì Xanh chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Xem thêm: catchup là gì