giải vở bài tập toán lớp 2 chân trời sáng tạo

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 2 – Chân Trời Sáng Tạo: tại đây

 

Bạn đang xem: giải vở bài tập toán lớp 2 chân trời sáng tạo

Vở Bài Tập Toán Tập 1 Lớp 2 – Chân Trời Sáng Tạo

Vở Bài Tập Toán Tập 1 Lớp 2 – Chân Trời Sáng Tạo gồm các bài sau:

MỤC LỤC

Xem thêm: together là gì

  1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG

  Xem thêm: sick là gì

  • Ôn tập các số đến 100
  • Ước lượng
  • Số hạng – Tổng.
  • Số bị trừ – Số trừ – Hiệu
  • Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu
  • Em làm được những gì?
  • Điểm – Đoạn thẳng
  • Tia số – Số liền trước, số liền sau
  • Đề-xi-mét
  • Em làm được những gì?
  • Thực hành và trải nghiệm
  • 2. PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ QUA 10 TRONG PHẠM VI 20
  • Phép cộng có tổng bằng 10
  • 9 cộng với một số
  • 8 cộng với một số
  • 7 cộng với một số, 6 cộng với một số
  • Bảng cộng
  • Đường thẳng – Đường cong
  • Đường gấp khúc
  • Ba điểm thẳng hàng
  • Em làm được những gì?
  • Phép trừ có hiệu bằng 10
  • 11 trừ đi một số
  • 12 trừ đi một số
  • 13 trừ đi một số
  • 14, 15, 16, 17, 18 trừ đi một số
  • Bảng trừ
  • Em giải bài toán
  • Bài toán nhiều hơn
  • Bài toán ít hơn
  • Đựng nhiều nước, đựng ít nước
  • Lít
  • Em làm được những gì?
  • Thực hành và trải nghiệm
  • Kiểm tra
  • 3. PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100
  • Phép cộng có tổng là số tròn chục
  • Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100
  • Em làm được những gì?
  • Phép trừ có số bị trừ là số tròn chục
  • Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100
  • Em làm được những gì?
  • Thu thập, phân loại, kiểm đếm
  • Biểu đồ tranh
  • Có thể, chắc chắn, không thể
  • Ngày, giờ
  • Ngày, tháng
  • Em làm được những gì?
  • ÔN TẬP HỌC KÌ 1
  • Thực hành và trải nghiệm
  • Kiểm tra