go on là gì

Go on là 1 trong mỗi phrasal verb thịnh hành và không xa lạ nhập tiếp xúc. Vậy go on là gì? Cấu trúc và cơ hội dùng go on rời khỏi sao? Cùng IELTS Vietop theo dõi dõi tức thì nội dung bài viết tiếp sau đây và để được tiết lộ nhé!

Go on là gì?

Bạn đang xem: go on là gì

Go on: Tiếp tục, tiếp diễn

Trong giờ đồng hồ Anh, tùy theo tình huống văn cảnh tiếp xúc tuy nhiên go on được dùng với nghĩa không giống nhau. Cụ thể như sau:

Go on là gì
Go on là gì

Go on tức thị kế tiếp việc gì (sau Khi đã trở nên ngừng lại)

 • She paused for a moment and then went on with her speech. (Cô ấy tạm dừng một lúc rồi kế tiếp tuyên bố.)
 • The movie was interrupted by a fire alarm, but it eventually went on after the situation was resolved. (Bộ phim bị con gián đoạn tự chú ý cháy, tuy nhiên sau cùng kế tiếp sau thời điểm tình hình được giải quyết và xử lý.)
 • We took a short break during the meeting, but then we went on đồ sộ discuss the next agenda item. (Chúng tôi ngủ cộc nhập buổi họp, tuy nhiên tiếp sau đó Shop chúng tôi kế tiếp thảo luận về mục tiếp sau.)

Go on tức thị sáng sủa lên, chính thức sinh hoạt (thiết bị điện)

 • She paused for a moment and then went on with her speech. (Cô ấy tạm dừng một lúc rồi kế tiếp tuyên bố.)
 • The movie was interrupted by a fire alarm, but it eventually went on after the situation was resolved. (Bộ phim bị con gián đoạn tự chú ý cháy, tuy nhiên sau cùng kế tiếp sau thời điểm tình hình được giải quyết và xử lý.)
 • We took a short break during the meeting, but then we went on đồ sộ discuss the next agenda item. (Chúng tôi ngủ cộc nhập buổi họp, tuy nhiên tiếp sau đó Shop chúng tôi kế tiếp thảo luận về mục tiếp sau.)

Go on tức thị sát một khoảng chừng thời hạn xác định

 • The meeting will go on for two hours, ví make sure you have everything prepared. (Cuộc họp tiếp tục kéo dãn dài nhị giờ, chính vì vậy hãy đáp ứng các bạn vẫn sẵn sàng tất cả.)
 • The exhibition will go on until the over of the month, ví there’s still time đồ sộ visit it. (Buổi triển lãm tiếp tục ra mắt cho tới vào cuối tháng, chính vì vậy vẫn còn đấy thời hạn nhằm tham lam quan lại.)
 • The sale will go on for three days, and there will be discounts on a wide range of products. (Đợt tách giá chỉ tiếp tục kéo dãn dài tía ngày, và sẽ sở hữu được tách giá chỉ trên rất nhiều loại thành phầm.)

Go on tức thị thay cho người (trong thể thao)

 • The coach decided đồ sộ make a substitution and sent a new player đồ sộ go on in the second half of the game. (Huấn luyện viên ra quyết định thay cho người và gửi một cầu thủ mới nhất nhập Sảnh nhập hiệp nhị của trận đấu.)
 • The injured athlete couldn’t continue, ví a teammate had đồ sộ go on and take his place. (Vận khuyến khích bị thương ko thể kế tiếp, chính vì vậy một đồng team cần nhập Sảnh và thay cho thế anh tớ.)
 • The referee signaled for a player đồ sộ go on as a substitute for the injured goalkeeper. (Trọng tài rời khỏi hiệu cho 1 cầu thủ nhập Sảnh thay cho thủ môn bị thương.)

Go on tức thị chính thức thưa gì, làm cái gi đó

 • The teacher asked the shy student đồ sộ go on and share his thoughts with the class. (Giáo viên đòi hỏi học viên nhút nhát kế tiếp và share tâm lý của tớ với tất cả lớp.)
 • The presenter paused briefly and then went on đồ sộ introduce the next speaker. (Người trình diễn tạm ngưng một ít rồi kế tiếp reviews diễn thuyết tiếp sau.)
 • After a moment of hesitation, she finally gathered the courage đồ sộ go on and sing her solo performance. (Sau một khoảnh xung khắc tự dự, cô ấy sau cùng vẫn tụ tập dũng khí nhằm kế tiếp và trình biểu diễn mùng trình solo của tớ.)

Go on tức thị xẩy ra, biểu diễn ra

 • A heated argument was going on between the two politicians during the debate. (Một cuộc bàn bạc nóng bức đang được ra mắt thân thuộc nhị chủ yếu trị gia nhập cuộc bàn bạc.)
 • The các buổi tiệc nhỏ was in full swing with music playing and people nhảy đầm late into the night. (Đám tiệc đang được ra mắt rộn ràng tấp nập với nhạc đang được phân phát và người xem nhảy múa cho tới khuya.)
 • The construction work has been going on for months, but it’s expected đồ sộ be completed soon. (Công trình kiến thiết vẫn ra mắt trong cả nhiều mon, tuy nhiên dự loài kiến tiếp tục triển khai xong sớm.)

Go on tức thị kế tiếp một việc gì đó

Xem thêm:

Get rid of là gì

Far from là gì

Verb Patterns là gì

Cấu trúc và cách sử dụng go on

Go on được dùng làm biểu diễn mô tả hành vi kế tiếp thao tác làm việc đang khiến, hoặc thực hiện tiếp một việc sau thời điểm vẫn dứt một việc gì tê liệt.

Cấu trúc và cách sử dụng go on
Cấu trúc và cách sử dụng go on

Cấu trúc:

 • Go on + V-ing: kế tiếp thao tác làm việc đang khiến.
 • Go on + đồ sộ V: thực hiện tiếp một việc không giống sau thời điểm dứt một việc gì tê liệt.

Ví dụ:

 • He finished one task and immediately went on đồ sộ the next one on his to-do list. (Anh tớ triển khai xong một trách nhiệm và tức thì tức khắc kế tiếp với trách nhiệm tiếp sau bên trên list việc làm.)
 • Despite facing challenges, the team decided đồ sộ go on with their project and find a solution. (Mặc mặc dù đương đầu với những thử thách, group ra quyết định kế tiếp dự án công trình của mình và dò la rời khỏi biện pháp.)
 • The company plans đồ sộ go on with their expansion strategy despite the current economic downturn. (Công ty ý định kế tiếp kế hoạch không ngừng mở rộng mặc dù thị ngôi trường đang được trải qua loa suy thoái và phá sản kinh tế tài chính.)

Ngoài rời khỏi, go on còn được dùng làm khuyến khích ai tê liệt nỗ lực làm cái gi. Ví dụ:

 • Don’t give up! Just go on and give it your best shot. (Đừng vứt cuộc! Hãy kế tiếp và nỗ lực rất là của người tiêu dùng.)
 • Despite the challenges you’ve faced, don’t let them discourage you. Go on and keep pursuing your dreams. (Dù vẫn bắt gặp cần những trở ngại, chớ nhằm bọn chúng làm mất đi động lực. Hãy kế tiếp và theo dõi xua niềm mơ ước của người tiêu dùng.)

Xem thêm:

Bảng vần âm giờ đồng hồ Anh

Câu ĐK loại 2

Cấu trúc Just as so

Cụm kể từ đồng nghĩa tương quan và ngược nghĩa với go on

Cụm kể từ đồng nghĩa tương quan với go on

Continue: Tiếp tục

 • He decided đồ sộ continue his education and pursue a master’s degree.

Proceed: Tiến hành

 • After finishing the first task, they proceeded đồ sộ the next item on the agenda.

Carry on: Tiếp tục

Xem thêm: legal person là gì

 • Despite the setbacks, she carried on with her entrepreneurial journey.

Keep going: Hãy tiếp tục

 • No matter how challenging it gets, just keep going and never give up.

Press on: Tiến lên

 • They faced many obstacles, but they pressed on and eventually achieved their goal.

Move forward: Tiến về phía trước

 • It’s important đồ sộ learn from the past but also đồ sộ keep moving forward.

Forge ahead: Tiến lên phía trước

 • With determination, they forged ahead and accomplished remarkable things.

Persist: Kiên trì

 • She persisted in her efforts đồ sộ learn the piano, practicing diligently every day.

Sustain: Duy trì

 • They must sustain their efforts đồ sộ make a lasting impact on the community.

Persevere: Kiên trì

 • Despite numerous failures, he chose đồ sộ persevere and ultimately found success.

Cụm kể từ ngược nghĩa với go on

Stop: Ngưng lại

 • It’s time đồ sộ stop and take a break from work đồ sộ recharge.

Cease: Chấm dứt

 • The rain finally ceased, and the sun emerged from behind the clouds.

Discontinue: Ngừng

 • Due đồ sộ financial constraints, they had đồ sộ discontinue the project.

Halt: Tạm ngừng lại

 • The sudden loud noise caused him đồ sộ halt his speech momentarily.

Pause: Dừng lại

 • She paused đồ sộ catch her breath before continuing with the intense workout.

Terminate: Chấm dứt

 • The company decided đồ sộ terminate the employment of several employees.

Abandon: Từ bỏ

 • They made the difficult decision đồ sộ abandon the expedition due đồ sộ dangerous weather conditions.

Conclude: Kết luận

 • The meeting concluded after reaching a consensus on the final decision.

Finish: Hoàn thành

 • He completed the task ahead of schedule and was proud of his accomplishment.

End: Kết thúc

 • The concert ended with a stunning performance that left the audience in awe.

Xem ngay: Cách phân phát âm ed nhập giờ đồng hồ Anh chuẩn chỉnh nhất

Phân biệt go ahead và go on

Mặc mặc dù nằm trong chuồn với động kể từ go tuy nhiên go ahead và go on biểu diễn mô tả nhị nghĩa không giống nhau, và cơ hội dùng cũng không giống nhau

 • Go ahead” dùng làm biểu diễn mô tả hành vi chính thức thực hiện một việc gì tê liệt, hoặc được chấp nhận ai chính thức làm cái gi.
 • “Go on” dùng làm nói đến việc việc kế tiếp thao tác làm việc đang khiến, hoặc thực hiện tiếp một việc sau thời điểm vẫn dứt một việc gì tê liệt.

Xem ngay: Khóa học tập IELTS Cấp tốc – Cam kết tăng tối thiểu 0.5 – 1.0 band score SAU 1 THÁNG HỌC

Một số cụm động kể từ không giống chuồn với go

Một số cụm động kể từ với Go
Một số cụm động kể từ với Go
 • Go about: Tiếp tục, tiến bộ hành
 • Go across: Đi qua loa, vượt lên trên qua
 • Go after: Đuổi theo dõi, theo dõi đuổi
 • Go against: Đối đầu, kháng lại
 • Go ahead: Tiến lên, chuồn tiếp
 • Go ahead with: Tiếp tục, thực hiện tiếp
 • Go along with: Đồng ý, sát cánh với
 • Go around: Đi xung quanh, vòng quanh
 • Go at: Tiếp tục thực hiện, tấn công
 • Go away: Đi chuồn, thay đổi đi
 • Go back: Quay lại, trở lại
 • Go back on: Không lưu giữ điều, ko thực hiện
 • Go before: Đi trước, chuồn trước mặt
 • Go below: Xuống bên dưới, thấp hơn
 • Go by: Đi qua loa, trôi qua
 • Go down: Rơi xuống, giảm
 • Go down on: Xuống bên dưới, cúi xuống
 • Go down to: Xuống cho tới, cho tới nơi
 • Go down with: Mắc bệnh dịch, nhiễm bệnh
 • Go for: Đi mua sắm, lựa chọn
 • Go for it: tập trung cố gắng, thực hiện đi
 • Go forth: Tiến lên, chuồn ra
 • Go forward: Tiến lên, tiến bộ bước
 • Go in: Đi nhập, nhập trong
 • Go in for: Thích, hào hứng với
 • Go in with: Hợp tác với, nằm trong làm
 • Go into: Đi nhập, nghiên cứu
 • Go it: Làm chuồn, cố gắng
 • Go it alone: Tự bản thân thực hiện, chuồn một mình
 • Go off: Rời ngoài, nhảy (âm thanh)
 • Go off with: Đi nằm trong, chuồn với
 • Go on: Tiếp tục, xảy ra
 • Go on about: Nói về, lảng vảng
 • Go on at: Quấy rầy, trách móc mắng
 • Go on to: Tiếp tục với, gửi đến
 • Go on with: Tiếp tục, thực hiện tiếp
 • Go one: Tiến lên, tiến bộ bước
 • Go out: Ra ngoài, chuồn chơi
 • Go out for: Đi ra bên ngoài để
 • Go out to: Đi ra bên ngoài để
 • Go out with: Hẹn hò với, đi dạo với
 • Go over: Xem xét, kiểm tra
 • Go over to: Đi qua loa, gửi qua
 • Go past: Đi qua loa, vượt lên trên qua
 • Go round: Đi vòng xung quanh, vòng quanh
 • Go through: Trải qua loa, trải qua loa yếu tố khó khăn khăn
 • Go through with: Hoàn trở nên, tiến hành cho tới cùng
 • Go to: Đi cho tới, đến
 • Go together: Đi cùng với nhau, chuồn đôi
 • Go towards: Đi về phía, phía tới
 • Go under: Chìm xuống, thất bại
 • Go up: Lên, tăng lên
 • Go up to: Đến sát, tiếp cận
 • Go with: Đi nằm trong, đi kèm theo với

Tóm lại, nội dung bài viết vẫn giúp cho bạn tổ hợp những kiến thức và kỹ năng về go on như Go on là gì? Các cụm kể từ đồng nghĩa tương quan, ngược nghĩa của go on, cơ hội phân biệt go on và go ahead. Hy vọng những vấn đề tuy nhiên IELTS Vietop vẫn share hoàn toàn có thể giúp cho bạn biết phương pháp dùng phrasal verb này sao mang đến đúng đắn nhất.

Bên cạnh tê liệt, bên trên IELTS Vietop cũng đang sẵn có thật nhiều công tác khuyến mãi kèm theo dành riêng cho học viên, SV và người đi làm việc. Nếu các bạn muốn làm nhập cuộc nhằm không ngừng mở rộng kiến thức và kỹ năng và tăng cơ hộ việc thực hiện trong tương lai thì contact tức thì với IELTS Vietop nhằm nhận tư vấn free nhé!

Luyện đua IELTS

Xem thêm: inside là gì