handout là gì

Handout là gì?

– Được hiểu theo dõi nghĩa thực là trừng trị tay.

Bạn đang xem: handout là gì

– Definition: Construed as a document provided to lớn students or reporters containing information on a particular topic. Besides, “handout” is also understood as a gift such as food, clothing, or money given miễn phí of charge to lớn those in need.

– Được hiểu như 1 tư liệu được cung ứng mang lại SV hoặc phóng viên báo chí đem chứa chấp vấn đề về một chủ thể ví dụ. Ngoài ra “ handout” được còn hiểu như 1 phần quà như thức ăn, ăn mặc quần áo hoặc chi phí được trao không lấy phí mang lại những người dân đang được cần thiết nó.

Một số cụm kể từ tương quan cho tới “ handout”

– Government handouts : trợ cấp cho chủ yếu phủ

– Taxpayer handout : tư liệu nộp thuế

– Charity: kể từ thiện

– Donate: quyên góp

– handed out a severe punishment : thể hiện một hình trừng trị cay nghiệt khắc

Một số ví dụ với “ handout”

– So the regular handout would be formatted in something straightforward, such as Helvetica or Times New Roman.

(Các tư liệu thường thì người sử dụng định hình đơn giản và giản dị, với font text Helvetica hoặc Times New Roman.)

Xem thêm: Tìm hiểu cách phân biệt Nike Air Force 1 rep 11 với giày real

– Handouts used to lớn prepare for exams this term will be sent to lớn us by our teachers this Friday.

(tài liệu trừng trị tay dùng làm sẵn sàng cho những kỳ đua học tập kỳ này sẽ tiến hành giáo viên gửi vào mang lại tất cả chúng ta vô loại sáu tuần này)

– More phàn nàn 50 American billionaires have received government farm handouts in recent years from a program created to lớn help struggling small farmers survive.

( Hơn 50 tỷ phú Mỹ đã nhận được tài trợ trang trại của chủ yếu phủ trong những năm gần đây từ một chương trình được tạo nên ra để giúp những nông dân nhỏ đang gặp gỡ khó khăn khăn tồn tại)

– As in many big cities, the subways often sheltered homeless men and women needing a handout.

(Giống như trong không ít TP.HCM rộng lớn, trạm năng lượng điện ngầm thông thường là điểm cư trú của những người dân vô gia cư hành khất.)

– Those are valuable handouts from the government.

(Đó là những khoản tài trợ quý giá chỉ kể từ chính phủ nước nhà.)

Xem thêm: 15 tiếng anh đọc là gì