hay tiếng anh là gì

Bản dịch

Em/Anh sở hữu hay cho tới trên đây không?

Bạn đang xem: hay tiếng anh là gì

Do you come here often?

Khóa học tập này còn có bao hàm thời hạn thực tập luyện hay không?

Does the course involve an internship as well?

Bản dịch

Ví dụ về kiểu cách dùng

Tôi rất có thể thay đổi trình độ chuyên môn không giống nếu như trình độ chuyên môn lúc này ko phù phù hợp với tôi hay không?

Can I transfer to lớn another level if the one I am attending is not right for me?

Bạn được bố trí theo hướng dẫn dùng và bh của những món đồ năng lượng điện tử hay không?

Do you have any instruction manuals or warranties on electrical items?

Tôi sở hữu cần trả tiền học phí là SV trao thay đổi ở ngôi trường này hay không?

Is there a cost to lớn study as an exchange student at your university?

Có bảo đảm nhập tình huống thẻ ngân hàng của tôi bị tổn thất hoặc bị tiến công cắp hay không?

Is there any insurance in case my thẻ is lost or stolen?

Có quy tắc rõ ràng này mang lại việc nhập vào những loại phi phiên bản địa hay không?

Are there specific rules for importing non-native species?

Tôi sở hữu cần thiết sô bảo đảm xã hội trước lúc chính thức thao tác làm việc hay không?

Do I need a social security number before I start working?

Nếu tôi ko kiến nghị và gửi đơn trả thuế trúng hạn thì sở hữu bị trị hay không?

Are there penalties if I don't send my tax return in time?

(hay không) đang được và đang được là thắc mắc túc trực nhập giới Chuyên Viên xuyên suốt thời hạn vừa mới qua.

The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.

Món này còn có lối hay carbohydrate không?

I have diabetes. Does this contain sugar or carbohydrates?

Tôi sở hữu cần sở hữu chúng ta sản phẩm với những người tuy nhiên tôi che chở hay không?

Do I have to lớn be related to lớn the person I am caring for?

Tôi cần trình phiên bản sao hay tư liệu gốc?

Do I have to lớn show copies of the original documents or the original documents themselves?

Chúng tôi vô nằm trong nhức lòng Lúc hay tin yêu... đang được rời khỏi cút vô cùng đột ngột, và mong muốn gửi điều phân tách buồn thâm thúy cho tới chúng ta.

We are all deeply shocked to lớn hear of the sudden death of…and we would lượt thích to lớn offer our deepest sympathy.

Tôi rất có thể coi sách vở và giấy tờ về năng lượng điện và gas hay không?

Can I see electrical and gas installation checks/reports?

Xem thêm: Tìm hiểu cách phân biệt Nike Air Force 1 rep 11 với giày real

Tôi sở hữu cần thay cho thay đổi đại dương số xe pháo của tớ hay không?

Do I have to lớn change the license plate of my car?

Khóa học tập này còn có bao hàm thời hạn thực tập luyện hay không?

Does the course involve an internship as well?

Tôi sở hữu cần dùng thương hiệu vận fake được ủy quyền hay không?

Do I have to lớn use an authorized carrier?

Có trung tư thế thao của ngôi trường ĐH hay không?

Is there a university sports center?

Có kì thi đua đánh giá trình độ chuyên môn tôi hay không?

Is there a placement test to lớn assess my level?

Tôi tiếp tục có được thẻ vay mượn nợ hay thẻ tín dụng?

Will I get a debit thẻ or a credit card?

Bằng tài xế của tôi sở hữu hiệu lực thực thi hiện hành ở trên đây hay không?

Is my driving licence valid here?

Ví dụ về đơn ngữ

He was frequently shown looking to lớn invest his money in real estate, or coming to lớn the aid of someone who had been swindled.

There is frequently a liên kết between dissociative disorders and memory fragmentation.

The most frequently used symbol on both vestments and hangings is the cross.

Regular public transport is by songthaew, which operate frequently between 0600 and 1800 hours, on fixed routes for 10-15 baht per trip.

This species frequently occurs in areas with spring flooding, and may be emersed during periods of lower water.

We could all be unknowing victims of insider trading as a result of the trades undertaken on our behalf by our superannuation funds.

People take on the role of unknowing actors, revealing the fact that someone is always watching, consuming and documenting.

They compensated the unknowing owners, though some were unwilling to lớn give up their cars.

My good friend unknowing to lớn these women, one of their kidneys are taken at the hospital.

But his racial politics are not coincidental or unknowing.

He is educated and well-spoken and knows his economics.

They were a very amazing, well-spoken group of young people.

She's smart, well-spoken and when she speaks, you listen.

Yet the dapper, well-spoken young activists, both heading to lớn university in the fall, have not lost their faith in politics.

These well-spoken, charming men who had brutalised society were whingeing about prison food.

Xem thêm: admiration là gì