hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Đối với những người mới nhất học tập giờ đồng hồ Anh, chắc rằng sở hữu thật nhiều thời gian các bạn lăn tăn hoặc lầm lẫn thân thiện thì Hiện bên trên đơn và Hiện bên trên tiếp diễn (Present continuous). Để giúp cho bạn phân biệt được nhị thì này, kể từ ê học hành hiệu suất cao rộng lớn, Jaxtina tiếp tục reviews cho mình Sự khác lạ nổi trội thân thiện thì Hiện bên trên đơn và Hiện bên trên tiếp nối (Present simple vs Present continuous) qua loa bài bác học Tiếng Anh sau.

1. Sự khác lạ vị trí trung tâm thì Hiện bên trên đơn và Hiện bên trên tiếp diễn

Bạn đang xem: hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Thì lúc này đơn được dùng nhằm tế bào miêu tả thói thân quen từng ngày, hành vi lặp cút tái diễn, và thực sự. 

Thì lúc này tiếp diễn được dùng nhằm tế bào miêu tả hành động, sự khiếu nại ra mắt bên trên thời gian đang được rỉ tai.

Ví dụ: Although Jane doesn’t usually ski, she is skiing at the moment.

          (Mặc mặc dù Jane thường không trượt tuyết, tuy nhiên cô ấy đang trượt tuyết vào khi này.)

2. Thì Hiện bên trên tiếp nối (Present continuous)

Ý nghĩa Cấu trúc Ví dụ

Diễn miêu tả một hành vi đang xảy ra bên trên thời gian đang được nói

S + be + V-ing

It‘s raining outside. 

Ngoài trời đang mưa đấy.

Look! They are playing soccer! 

Nhìn kìa! Họ đang chơi bóng đá!

Don’t turn off the light. I‘m doing my homework. 

Đừng tắt đèn, tôi đang làm bài bác tập luyện.

>>>> Đọc Thêm: Tìm hiểu về thì lúc này hoàn thành xong tiếp nối (present perfect continuous)

3. Thì Hiện bên trên đơn (Present simple)

Ý nghĩa Cấu trúc Ví dụ

Diễn miêu tả một thói quen, hành vi xảy rời khỏi thông thường xuyên hoặc lặp cút lặp lại ở hiện tại tại

S + V(s/es)

My mother watches TV every night. 

Mẹ tôi xem TV từng tối.

What do you often do in the weekend? I often go swimming.

Bạn thông thường làm gì vào thời điểm cuối tuần? Tôi thông thường đi bơi.

Diễn miêu tả một chân lý, một sự thiệt hiển nhiên

I am a teacher. 

Tôi một nghề giáo.

Xem thêm: spectrum là gì

 

The sun rises in the East.

Mặt trời mọc ở phía Đông. 

 

4. Một số động kể từ (verb) ko dùng nhập thì Hiện bên trên tiếp diễn

Chỉ dùng thì Hiện bên trên đơn với những động kể từ bên dưới đây:

like love want know understand remember depend
prefer hate need mean believe forget

 

Ví dụ: 

– I like this movie. (not “Im liking“)

Tôi thích tập phim này. (không người sử dụng “Tôi đang thích”)

– Can you repeat the question? I don’t understand. (not “I’m not understanding”)

Bạn nói lại thắc mắc được không? Tôi không hiểu. (không người sử dụng “Tôi đang ko hiểu”) 

Bạn hãy nằm trong Jaxtina rèn luyện thêm thắt nhằm ôn lại kỹ năng và kiến thức thời điểm hôm nay nhé!

Practice 1. Put each verb in brackets into either the present simple or the present continuous. (Điền kể từ nhập điểm trống trải ở thì lúc này đơn hoặc thì lúc này tiếp nối.)

 1. Who (Tom dance) ……………………… with? That’s not his girlfriend. 
 2. My sister (revise) ……………………… for her exam now. 
 3. Her children always (look) ………………… untidy, but today they (wear) ……………. new shirts. 
 4. …………………  you (like) ………………… fish?
 5. It’s lovely now the evenings …………………. (get) longer. 
 6. My mom ……………….. (eat) meat at all – she’s a vegetarian.
 7. ……………. you often……………. (order) things online?
 8. I (be) ……. at Helen’s birthday buổi tiệc nhỏ. She (wear) ……. a beautiful short dress and (stand) ……. next đồ sộ Irene.
 9. Parties never (make) ……. má bored because I (like) them.
 10. Can I (borrow) …………………  this laptop? …………………  you (use) ………………… it?

Xem đáp án

 1. Who is Tom dancing with? That’s not his girlfriend.
  (Tom đang nhảy với ai thế? Đó đâu cần nữ giới anh ấy đâu.)
 2. My sister is revising for her exam now.
  (Em gái tôi đang ôn tập luyện cho bài bác đánh giá của cô ý ấy.)
 3. Her children always look untidy, but today they‘re wearing new shirts.
  (Các con cái của cô ý ấy luôn luôn trông rất luộm thuộm, tuy nhiên chúng đang khoác áo mới nhất thời điểm hôm nay.)
 4. Do you like fish?
  (Bạn sở hữu thích cá không?)
 5. It’s lovely now the evenings are getting longer.
  (Thật mến Lúc giờ ban đêm đang kéo dài rộng lớn.) 
 6. My mom doesn’t eat meat at all – she’s a vegetarian.
  (Mẹ tôi không ăn thịt – bà ấy là kẻ không ăn mặn.)
 7. Do you often order things online?
  (Bạn sở hữu thông thường đặt đồ qua loa mạng không?)
 8. I am at Helen’s birthday buổi tiệc nhỏ. She is wearing a beautiful short dress and is standing next đồ sộ Irene.
  (Tôi đang ở tiệc sinh nhật của Helen. Cô ấy đang khoác một cái váy kiểu ngắn xinh đẹp mắt và đang đứng cạnh Irene.)
 9. Parties never make me bored because I like them.
  (Những buổi tiệc ko lúc nào làm tôi buồn ngán chính vì tôi thích chúng.)
 10. Can I borrow this laptop? Are you using it?
  (Tôi rất có thể mượn chiếc máy tính xách tay này được không? quý khách hàng đang người sử dụng nó à?)

 

>> Mời các bạn coi thêm: khóa huấn luyện giờ đồng hồ Anh tiếp xúc quan trọng bên trên Jaxtina

Practice 2. Circle the most suitable verb for each sentence. (Khoanh tròn xoe động kể từ tương thích nhất cho từng câu.)

 1. Listen! My mother is singing/sings a tuy vậy.
 2. Everyday, I go/goes/am going đồ sộ work by siêu xe.
 3. There are/is many flowers in our garden.
 4. – Where is/being your father? 

         – He is/being in the living room. He is watching/watches TV.

 1. Hoa usually listening/listens đồ sộ the teacher in the class, but she doesn’t listen/isn’t listening now.
 2. At 11 a.m. every day, we are having/have lunch and going/go đồ sộ bed.
 3. I write/am writing a letter đồ sộ my uncle now.
 4. John and his brother play/are playing soccer at the moment. They are play/play it every afternoon.
 5. It’s 8.30 now. My son study/is studying Maths in the classroom.
 6. Keep silent! I listen/am listening đồ sộ the radio.

Xem đáp án

 1. Listen! My mother is singing a tuy vậy.
  (Nghe này! Mẹ tôi đang hát.)
 2. Everyday, I go to work by siêu xe.
  (Mỗi ngày, tôi đi thực hiện bằng xe hơi.)
 3. There are many flowers in her garden.
  ( thật nhiều hoa nhập vườn của cô ý ấy.)
 4. – Where is your father?
  – He is in the living room. He is watching TV.
  (Bố con cái đâu?
  Bố ở phòng tiếp khách. Ông ấy đang được coi TV.)
 5. Hoa usually listens to the teacher in the class, but she isn’t listening now.
  (Hoa thông thường nghe giáo viên giảng bài bác nhập lớp, tuy nhiên giờ cô ấy đang ko nghe.)
 6. At 11 a.m. every day, we have lunch and go to bed.
  (Vào 11 giờ trưa thường ngày, Cửa Hàng chúng tôi ăn trưa và đi ngủ.)
 7. I am writing a letter đồ sộ my uncle now.
  (Tôi đang viết lách thư mang lại chú tôi giờ đây. )
 8. John and his brother are playing soccer at the moment. They play it every afternoon.
  (John và em trai đang đùa bóng đá nhập thời điểm hiện tại. Họ chơi từng chiều tối.)
 9. It’s 8.30 now. My son is studying Maths in the classroom.
  (Giờ là 8 giờ nửa tiếng. Con trai tôi đang học tập Toán ở lớp.)
 10. Keep silent! I am listening to the radio.
  (Yên lặng! Tôi đang nghe đài radio.)

 

Các các bạn vừa vặn nằm trong Jaxtina tìm hiểu hiểu Sự khác lạ nổi trội thân thiện thì Hiện bên trên đơn và Hiện bên trên tiếp nối (Present simple vs Present continuous). Jaxtina kỳ vọng nội dung bài viết này rất có thể gom chúng ta ôn lại kỹ năng và kiến thức và rèn luyện thêm thắt nhằm rất có thể áp dụng trúng thì Hiện bên trên đơn Hiện bên trên tiếp diễn. Nếu sở hữu ngẫu nhiên vướng mắc nào là cần thiết trả lời về sự học tập giờ đồng hồ Anh, hãy contact cho tới hotline của Jaxtina hoặc cho tới cơ sở ngay sát nhất sẽ được tư vấn tức thì tức khắc.

Jaxtina chúc bạn làm việc tập luyện thiệt tốt!

>>>> Đừng Bỏ Qua: Phân biệt thì lúc này hoàn thành xong và thì lúc này hoàn thành xong tiếp diễn

Xem thêm: portrait là gì