hometown nghĩa là gì

Bản dịch của "hometown" nhập Việt là gì?

en

Bạn đang xem: hometown nghĩa là gì

volume_up

hometown = vi cố hương

chevron_left

chevron_right

EN

volume_up

hometown {danh}

VI

 • cố hương
 • quê nhà
 • quê hương

Bản dịch

EN

hometown {danh từ}

volume_up

hometown

hometown (từ khác: homeland)

hometown (từ khác: country, homeland, motherland)

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "hometown" nhập một câu

Xem thêm: adhere to là gì

 • open_in_new Dẫn cho tới source
 • warning Yêu cầu chỉnh sửa

A few years later, we were transferred lớn our hometown.

 • open_in_new Dẫn cho tới source
 • warning Yêu cầu chỉnh sửa

It's now okay lớn stay in your hometown.

 • open_in_new Dẫn cho tới source
 • warning Yêu cầu chỉnh sửa

If you're in a new country or thành phố for work, it's time lớn talk about what we miss from our hometown.

 • open_in_new Dẫn cho tới source
 • warning Yêu cầu chỉnh sửa

Living and working far from their hometowns, they no doubt wanted lớn sound lượt thích everyone around them.

 • open_in_new Dẫn cho tới source
 • warning Yêu cầu chỉnh sửa

Their dream is lớn see mạ phối up a hospital or a clinic in my hometown.

Hơn

Duyệt qua quýt những chữ cái

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • 0-9

Những kể từ khác

English

 • holy bread
 • holy water
 • home
 • home town
 • home-grown
 • home-made
 • homeland
 • homeless
 • homesick
 • homespun
 • hometown
 • homework
 • homicide
 • homogeneity
 • homonymous
 • homophobia
 • homopteran
 • homosexual
 • homosexuality
 • honest
 • honestly