hypothetical là gì

Công cụ cá nhân
 • /¸haipə´θetikl/

  Thông dụng

  Cách ghi chép không giống hypothetic

  Như hypothetic

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật cộng đồng

  giả định
  hypothetical deduction
  suy diễn thuyết định
  Hypothetical Digital Reference Connection (HDRC)
  kết nối chuẩn chỉnh số fake định
  hypothetical proposition
  mệnh đề fake định
  Hypothetical Reference (HR)
  chuẩn fake định
  Hypothetical Reference Circuit (HRC)
  mạch chuẩn chỉnh fake định
  hypothetical reference connection
  nối chuẩn chỉnh fake định
  hypothetical reference connection
  nối gốc fake định
  hypothetical reference connection (HRC)
  cách nối chuẩn chỉnh fake định
  Hypothetical Reference Connection (HRX)
  kết nối chuẩn chỉnh fake định
  Hypothetical Reference Connections for Video Conferencing (H.110)
  Khuyến nghị H.110 của ITU về những sản phẩm giả thiết chuẩn chỉnh mang lại hội nghị video
  Hypothetical Reference Digital Link (HRDL)
  tuyến số chuẩn chỉnh fake định
  Hypothetical Reference Digital Path (HRDP)
  đường truyền số giả thiết chuẩn
  Hypothetical Reference Digital Section (HRDS)
  đoạn số giả thiết chuẩn
  Hypothetical Reference Point (HRX)
  điểm chuẩn chỉnh fake định
  Hypothetical Signalling Reference Connection (HSRC)
  kết nối báo hiệu chuẩn chỉnh fake định
  giả thiết
  hypothetical deduction
  suy diễn thuyết thiết
  hypothetical isotropic source
  nguồn fake thiết
  hypothetical reference chain
  chuỗi chuẩn chỉnh gốc fake thiết

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  academic , assumptive , casual , concocted , conditional , conjecturable , conjectural , contestable , contingent , debatable , disputable , doubtful , equivocal , imaginary , imagined , indefinite , indeterminate , postulated , presumptive , presupposed , pretending , problematic , provisory , putative , questionable , refutable , speculative , stochastic , supposed , suppositional , suppositious , suspect , theoretic , theoretical , uncertain , unconfirmed , vague , abstract , hypothetic , ideal , transcendent , transcendental , inferential , supposititious , suppositive , assumed , inferred , moot , notional

  Từ trái ngược nghĩa

  tác fake

  Xem thêm: matte là gì

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ

  Xem thêm: ore là gì