implies là gì

/im'plai/

Chuyên ngành

Toán & tin

bao hàm; kéo theo; sở hữu hệ ngược, sở hữu nghĩa; hiểu ngầm l

Kỹ thuật công cộng

kéo theo
ngụ ý

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
betoken , connote , denote , designate , entail , evidence , give a hint , hint , import , include , insinuate , intend , intimate , involve , mention , point to tướng , presuppose , refer , signify , suggest , indicate , blunt , comprise , infer , mean , predicate , presume , unrefined

Từ ngược nghĩa

Bạn đang xem: implies là gì

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Xem thêm: Tìm hiểu cách phân biệt Nike Air Force 1 rep 11 với giày real

NHÀ TÀI TRỢ

Xem thêm: matte là gì