in ra các số nguyên tố nhỏ hơn n c++

DANH SÁCH BÀI VIẾT Cách kiểm tra Số nguyên tố trong lập trình C/C++ Đếm số lượng số nguyên tố nhỏ hơn n lập trình C/C++ Liệt kê các số nguyên tố nhỏ hơn n lập trình C/C++ Đếm số lượng số nguyên tố trong mảng lập trình C/C++ Liệt kê các số nguyên tố trong mảng lập trình C/C++ Tìm hiểu về thuật toán Sàng nguyên tố (sàng Eratosthenes)

Trong bài viết này chúng ta sẽ đi giải quyết bài toán Liệt kê các số nguyên tố nhỏ hơn n lập trình C/C++.

Bạn đang xem: in ra các số nguyên tố nhỏ hơn n c++

Liệt kê các số nguyên tố nhỏ hơn n

Để liệt kê các số nguyên tố nhỏ hơn n ý tưởng sẽ như sau, đầu tiên ta nhập n từ bàn phím, sau đó sẽ viết 1 hàm kiểm tra 1 số có phải là số nguyên tố hay không. Duyệt vòng lặp chạy từ 1 cho tới n, gọi hàm kiểm tra số thứ i có phải là số nguyên tố hay không, nếu có ta in số đó ra màn hình.

  • Khóa học lập trình C/C++ từ A-Z cho người mới – Giảm giá 40% hôm nay
  • Khóa học Java cơ bản dành cho người mới bắt đầu- Giảm 40% hôm nay
  • Khóa học lập trình Android từ cơ bản đến thành thạo – Giảm ngay 40%

Ta có hàm kiểm tra một số có phải là số nguyên tố hay không như sau.

bool checkNT(int n){ if(n<2) return false; int sq = sqrt(n); for(int i=2;i <=sq ;i++){ if(n % i){ return false; } } return true; }

Nếu bạn không hiểu hàm này thì đọc bài viết dưới đây nhé, mình có giải thích tương đối rõ rằng rồi.

Cách kiểm tra Số nguyên tố trong lập trình C/C++

Chương trình hoàn chỉnh

Xem thêm: inside là gì

>>XEM THÊM: Khóa học lập trình C/C++ từ A-Z cho người mới – Giảm giá 40% hôm nay

#include <stdio.h> #include <math.h> //Hàm ki?m tra s? nguyên t? bool checkNT(int n) { if(n<2) return false; int sq = sqrt(n); for(int i=2;i <=sq ;i++){ if(n % i == 0){ return false; } } return true; } int main() { int n; printf("Nhap n:"); scanf("%d", &n); //Nhập n từ bàn phím int dem = 0; //Kh?i t?o bi?n dem = 0 for(int i=1;i<n;i++){ if(checkNT(i) == true) printf("%d ", i);//Nêu i là số nguyên tố thì ta in biến i ra màn hình } }

Trong trường hợp đề bài yêu cầu là liệt kê số lượng số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng n thì chỉ cần thay đổi điều kiện i<n thành i<=n là được nhé.

[Xem tất cả bài viết chủ đề C/C++ tại đây]

Xem thêm: sick là gì