justification là gì

/¸dʒʌstifi´keiʃən/

Thông dụng

Danh từ

Sự bào chữa trị, sự biện hộ, sự minh chứng là đúng; lý lẽ bào chữa
(ngành in) sự chuẩn bị chữ mang đến trúng mặt hàng trúng chỗ

Chuyên ngành

Cơ khí & công trình

nhân tố dùng công nghệ

Giải mến EN: A series of economic and noneconomic factors that size the basis of using robotic technology in a manufacturing application; these factors include improved quality, efficient use of materials, performance of hazardous or undesirable tasks, advancement of manufacturing technology, and competitive market advantage.

Giải mến VN: Một loạt những yếu tố kinh tế tài chính và phi kinh tế tài chính tạo hình nên những hạ tầng dùng technology vô vào phần mềm phát hành. Những yếu tố này bao hàm nâng lên unique, dùng hiệu suất cao vẹn toàn vật tư, xử lý những trường hợp hi hữu hoặc những yếu tố phiền nhiễu, tiến thủ cỗ của technology phát hành và những nguyên tố thuận tiện vô tuyên chiến đối đầu thị ngôi trường.

Bạn đang xem: justification là gì

Toán & tin tưởng

căn chỉnh

Giải mến VN: Trong năng lượng điện toán cá thể, đó là sự xác định đúng chuẩn của đầu kể từ đọc/ghi bên trên rãnh nhưng mà nó cần phát âm và ghi.

Xem thêm: vegetable đọc tiếng anh là gì

Xem thêm: processed là gì

vertical justification
cân chỉnh chiều dọc

Điện tử & viễn thông

chỉnh trang

Kỹ thuật cộng đồng

bào chữa
căn lề
sự cân nặng chỉnh
positive justification
sự chỉnh sửa dương
sự căn chỉnh
positive justification
sự chỉnh sửa dương
sự chỉnh
negative justification
sự chỉnh trực tiếp mặt hàng âm
right justification
sự chỉnh phải
sự triệu chứng minh
project justification
sự minh chứng dự án
sự nhồi

Kinh tế

biện giải
biện minh
bào chữa
chứng minh
sự biện hộ

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
absolution , trương mục , acquittal , advocacy , answer , apologia , apology , approval , argument , basis , confirmation , defense , exculpation , exoneration , explanation , extenuation , grounds , idea , mitigation , palliation , palliative , plea , pretext , raison d’

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ